Úvod Minulé ročníky 2017 okres Ústí nad Orlicí

Burza filantropie - Ústí nad Orlicí 2017

 

478 000 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

19

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

 

 

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

 • I v neziskových organizacích potřebujeme profesionální práci

  4. místo
  9,7 %
  Těžiště práce je terénní práce v pěstounských rodinách. Tyto služby zajišťujeme prostřednictvím klíčových pracovníků. Pro vedení dokumentace dětí a pěstounských rodin využívají klíčový pracovníci své soukromé notebooky. Tisk zpráv o rodině, pomůcek pro práci s dětmi a jiných materiálů realizují na nevyhovující tiskárně. Tato situace není dlouhodobě udržitelná. Z důvodu větší profesionality a sjednocení systémů je nezbytné každému pracovníkovi dát k užívání vyhovující pracovní nástroje.
 • Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem IV

  2. místo
  16,4 %
  Podstatou projektu je umožnit dětem s handicapem trávit, společně s dalšími členy rodiny, aktivně volný čas a integrace rodin v běžném prostředí. V zimní sezóně 2016-2017 SRP zrealizovalo 3 lyžařské kurzy pro 25 dětí s handicapem. Výsledkem je zájem dalších rodin o účast na lyžařských kurzech. Do projektu budou přednostně zařazeny děti bez zkušenosti s lyžováním. Děti se závažným tělesným handicapem budou lyžovat na monoski či biski, ostatní děti na lyžích pod vedením zkušených instruktorů.
 • Jak na šmejdy

  12. místo
  2,2 %
  Pan Kvido volal na linku do televize, vyhrál v soutěži tisícikorunu, ale zároveň mu voláním na placenou linku vznikl dluh téměř deset tisíc. Paní Miroslava zase díky „šikovné“ telefonní operátorce málem objednala pro ni nepotřebné zboží v hodnotě 3500 korun ročně. „Jak na šmejdy“ je kurz pro osoby nejen s mentálním postižením, který se věnuje palčivému tématu podvodů a nefér jednání. Případy zneužití nebo nepochopení podmínek služeb či
  „výhodné“ koupě produktů jsou hojné.
 • Mít, či ne nemít.....skleníky?

  1. místo
  24,6 %
  Cílem našeho projektu je získání finančních prostředků na nákup dvou skleníků na naše chráněné pracoviště v Žamberku, kde zaměstnáváme lidi s různými handicapy. Díky skleníkům budeme moci rozšířit nabídku sortimentu, a naší zaměstnanci se naučí nové dovednosti spojené s pěstováním zeleniny ve skleníku. Prací na zahradě se lide s postižením učí zodpovědnosti, práci v kolektivu a orientaci na dlouhodobé cíle a získávají nové informace o pěstování různé zeleniny, ovoce a květin.
 • Staň se pěstounem! Osvětová/náborová kampaň v Pardubickém kraji.

  19. místo
  0,0 %
  VÍTE, ŽE více jak 300 dětí v Pardubickém kraji je v dětských domovech? VÍTE, ŽE ročně se v Pardubickém kraji hlásí pouze 25 nových zájemců o pěstounství? VÍTE, ŽE objevovat svět je nejlepší společně s mámou a tátou? V Pardubickém kraji je stále mnoho dětí v ústavech namísto v rodinách. Amalthea realizuje osvětovou/náborovou kampaň Staň se pěstounem. Besedy, informační stánky, kulturní akce, podpora pěstounům. Pojďte s námi tvořit lepší společnost!
 • Tudy z nudy

  6. místo
  4,6 %
  Projekt "Tudy z nudy" je zaměřený na podporu dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím rozmanitých workshopů a exkurzí dostanou účastníci příležitost vybrat si tu aktivitu, která nejlépe odpovídá jejich potenciálu. Vybraný kroužek budou moci v následujícím období navštěvovat.
 • Autem až do rodiny

  13. místo
  2,1 %
  Cílem je zabezpečit službu rodinám v oblasti Vysokomýtska a Choceňska. Jde především o zabezpečení dostupnosti těchto služeb na vesnicích, kde v současné době není dostatečná dostupnost pro poskytování těchto služeb. Poskytování služby v domácím přirozeném prostředí rodiny je efektivnější a levnější, než když je dítě v ústavní péči. Auto je tedy nutným pomocníkem pracovníků při cestách do rodin. Jedná se o rodiny z vyloučených lokalit, vícečetné rodiny, rodiny s výchovnými problémy.
 • Multismyslové relaxační prostředí Snoezelen

  11. místo
  3,5 %
  V prostředí Snoezelen dochází ke stimulaci všech smyslů, navození pocitu bezpečí a relaxace, či aktivizaci a povzbuzení. Poskytneme nové možnosti v budování rodinných a rodičovských vazeb a prohlubování vztahů i důvěry pomocí sdílené relaxace. Je vědecky dokázáno, že Snoezelen působí na zlepšení zdraví–stres, u fyzických onemocnění(paliativní péče), při depresích i agresivitě, při poruchách koncentrace–ADHD a dalších. Snoezelen je
  přínosný pro všechny bez rozdílu věku a zdravotního stavu.
 • Vybavení prostor pro hlídání dětí v předškolním věku

  5. místo
  6,2 %
  V současné době provozujeme službu péče o děti předškolního věku na základě živnostenského oprávnění s max. kapacitou 10 dětí ve věku 2-7 let. Současné prostory nesplňují normy pro zřízení dětské skupiny. Vybavení dosluhuje. V rámci rekonstrukce dojde k potřebné úpravě prostor (zvětšení), zkvalitnění, jejímu dovybavení, tak aby prostory splňovaly podmínky pro zřízení dětské skupiny. Zároveň dojde k navýšení potřebné kapacity na 12 míst.
 • Linka důvěry - blíže k Vám

  18. místo
  0,0 %
  Projekt je realizován za účelem poskytnutí informací o poskytované sociální službě, zajímavějším způsobem, než jsou papírové propagační letáky. Smysl projektu spatřujeme v tom, že naše služba poskytuje lidem pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Aby lidé mohli službu využít, musí vědět o její existenci. Papírové letáky nezaujmou tolik, jak by měli a proto bychom chtěli využít i jiné propagační materiály (magnety a propisky).
 • Emoce a komunikace jako základní kámen mezilidských vztahů aneb potřebujeme kameny...

  10. místo
  3,7 %
  Projekt je zaměřen na pořízení pomůcek na skupinové a individuální nácviky komunikačních a soc. dovedností pro osoby s poruchami autistického spektra v novém kontaktním místě Rodinného Integračního Centra v Lanškrouně a pomůcek pro podporu rozumového a smyslového rozvoje klientů s těžší symptomatikou autismu formou terapeutických a aktivizačních činností. Pomůcky bude možné využívat v rámci integračních aktivit v kontaktním místě i v domácnostech prostřednictvím zápůjční didaktické herny.
 • Síla přírody jako součást duševní rovnováhy

  9. místo
  3,9 %
  Věříte v sílu přírody? Smyslem tohoto projektu je umožnit osobám s duševním onemocněním prostřednictvím šetrného vztahu k prostředí získat obdobný vztah i k sobě samým. Zaměříme se na osvětu o zdravém stravování, kvalitních surovinách. Projekt přinese našim klientům nové informace a způsoby, jak žít zdravě, cítit se v pohodě, a to různorodými aktivitami (přednáška o zdravém životním stylu a duševní hygieně, pobyt v
  Ekocentru Oucmanice.
 • Více tvoření = více radosti

  3. místo
  11,6 %
  Les je pro zvídavou dětskou duši studnicí podnětů k poznávání, zkoumání a vzdělávání. Chceme dětem nabídnout podnětné prostředí i po návratu z lesa do zázemí našeho Lesního klubu Březinka. Rádi bychom vytvořili prostředí jako dělané pro tvoření, zahradničení, vaření, zábavné učení a samozřejmě kvalitní odpočinek. Jedním z cílů je podpořit rozvoj zručnosti, motoriky a fyzických i duševních dovedností dětí. Náš klub funguje na principu lesních MŠ a je určen pro děti od 2,5 let věku.
 • Pomáháme autistům poznávat svět

  16. místo
  0,3 %
  Autismus je celoživotní postižení. Děti s autismem nerozumí tomu co vidí, slyší, prožívají, často nemluví, špatně se orientují v našem světě. V roce 2018 plánujeme tři psychorelaxační pobyty, jeden čtrnáctidenní tábor pro děti s autismem a postižením.
  Rodinám pomáhají: psycholog, speciální pedagog, muzikoterapeut, canisterapeut, zdravotník, asistenti, dobrovolníci.
  Učí rodiče jak pracovat s dětmi s postižením.
 • Kde se nohy potkají

  7. místo
  4,6 %
  Rodinné centrum Dětský svět z.s. funguje od roku 2012 v městských prostorech penzionu pro seniory, které město pro účely RC tehdy rekonstruovalo. Každodenním a celoročním provozem však dochází k opotřebení vybavení prostor a stávající koberec v hlavní místnosti (herně) má už odslouženo. Chtěli bychom proto pro naši hernu získat prostředky na novou podlahovou krytinu a vytvořit tak místo, které bude bezpečné (pro pohyb i zdraví) pro všechny generace, které se v našem RC potkávají.
 • Maringotka, aneb ještě blíže k přírodě

  8. místo
  4,5 %
  Lesní klub Letohrad provozuje lesní mateřskou školku, kroužky, besedy, přednášky a další volnočasové aktivity pro širokou veřejnost, zaměřené na udržitelný rozvoj, rozvoj nadání dětí, ekologii, zdravý životní styl, zahradničení, rukodělné dílny a aktivity udržující a rozvíjející tradice a zvyky.
  Momentálně nám chybí zázemí přímo v přírodě (maringotka, buňka), které umožní dětem delší pobyt v přírodě, nabídne větší prostor pro její přímé sledování a učení se z ní.Pomůže i k rozšíření kapacit LK.
 • Zvelebení hnátnické návsi

  14. místo
  1,2 %
  Cílem projektu je upravit prostranství v centru obce. Jedná se o část pozemku v rozsahu cca 380 m2 mezi novým hřištěm a silnicí, která je součástí obec. pozemku č. 2585/7. Chceme vytvořit místo pro sezení a odpočinek, které by využili účastníci sportovních akcí, maminky s dětmi, děti ze školy a školky. Vhodným osázením rostlinami docílíme vytvoření přirozeného prostoru pro nejrůznější živočichy. Máme domluvenu aktivní účast žáků základní školy na zhotovení domečků pro hmyz nebo naučných tabulí.
 • Skutečně zdravé vaření ve školách v okrese Ústí nad Orlicí

  15. místo
  0,9 %
  Cílem projektu je podpora zdraví dětí v okrese Ústí nad Orlicí prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je realizace zážitkového semináře pro cca 30 vedoucích šk. jídelen a kuchařek ze škol a školek v okrese Ústí nad Orlicí. Seminář se uskuteční ve vybrané šk. jídelně a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých region. surovin.Účastnice semináře obdrží receptury pokrmů včetně norem pro šk. stravování.
 • Mami, dej si kafe, já si půjdu hrát!

  17. místo
  0,1 %
  undefinedCílem projektu je rozšíření nabídky mateřského centra o kavárnu s hernou a zázemím pro rodiny s dětmi, která v Chocni scházela. Nalezli jsme vhodný prostor, který jsme zrekonstruovali, vybavili a zařídili veškeré formality k provozování kavárny. Získané finanční prostředky nám umožní koupi vlastního kávovaru a tím ušetří za jeho nájem. Fungující kavárna pomůže dofinancovat náklady na chod mateřského centra a zároveň nabídne 3 částečné tréninkové úvazky pro matky po rodičovské dovolené.

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie