Úvod Minulé ročníky 2018 okres Chrudim

BURZA FILANTROPIE - CHRUDIM 2018

 

266 980 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

8

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

 • Celostátní vzájemná výměna zkušeností

  4. místo
  14,1 %
  Celostátní velká výměna zkušeností (CVVZ) je největším setkáním vedoucích (dobrovolných i profesionálních), kteří pracují s dětmi a mládeží ve volném čase. Cílem projektu je nabídnout příležitosti neformálního vzdělávání. Jedná se o víkendové setkání plné seminářů, workshopů a diskusí, které se každoročně koná v jiném místě republiky. Vice o akci je na webu www.cvvz.cz. V roce 2018 proběhne CVVZ 2018 v Hlinsku. Počítáme s účastí přibližně 800 účastníků, 100 lektorů a 100 organizátorů.
 • Na velikosti záleží aneb větší auto pro Rytmus

  8. místo
  2,1 %
  V současné době má organizace poskytující služby v celém Pardubickém kraji k dispozici 2 služební auta. Každé pracoviště – Chrudim, Česká Třebová má k dispozici jedno vozidlo. Vzhledem k terénnímu charakteru obou poskytovaných služeb – podporované zaměstnávání, podpora samostatného bydlení, se tento počet ukazuje jako nedostatečný. Pardubický kraj je rozsáhlý a na mnoho míst, je velmi komplikované či nemožné dojetí veřejnou dopravou. Auto typu combi nám pomůže ještě více zefektivnit naší práci.
 • Řemeslná dílna - Ať nám neprší za krk!

  1. místo
  24,8 %
  Chceme postavit otevřenou dílnu pro malé i velké kutily a vybavit jí kvalitním nářadím. Děti ve věku 3-18 let zde budou moci rozvíjet svoji zručnost a sebevědomí spolu s rodiči či prarodiči během celého roku. Na tábořišti spolku Palučiny s dětmi prožíváme roční období, lidové zvyky, zpíváme písničky. Staráme se o zahrádku v duchu permakultury. Vaříme na ohni. Z naší dlouhodobé práce s dětmi vyplynula potřeba mít místo, kde se budeme moci věnovat také tradičnímu řemeslu, práci se dřevem.
 • Přívesnický tábor 2018

  3. místo
  15,6 %
  Cílem je zajistit dětem zpestření hlavních prázdnin nějakou aktivitou a dopřát dětem ze sociálně slabých rodin dobrodružství a společné zážitky. Jde o přívesnický tábor, který se bude konat v Chotovicích, kde budou děti převážně z okolí Proseče, Luže a Skutče. Tábor je určen pro děti ve věku 5-15 let. Kapacita tábora je 20 dětí. Dětem bude zajištěn ranní svoz do Chotovic a odpolední rozvoz. Do projektu jsou zapojeny rodiny spolupracující se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi OCHNH.
 • Výcvikové sociálně terapeutické pobyty pro děti a mládež

  6. místo
  5,6 %
  Dětem, které dlouhodobě vyrůstají v ústavním zař. chybí dovednosti, které potřebují pro úspěšný přechod a zvládnutí samostatného života bez podpory rodiny. Poradenské centrum pracuje s dětmi již v době, kdy jsou ještě v ústavním zařízení. Nejefektivnějším nástrojem jsou výcvikové pobyty, kde se učí dovednostem z oblasti finanční a funkční gramotnosti, práce, bydlení, komunikace, mezilidských vztahů a sebepoznání. Součástí je i terapie, díky které mají možnost vyrovnat se s traumaty svého dětství
 • Vybavení Hurá centra pro seniory v Chrudimi

  10. místo
  0,0 %
  Interiérové vybavení nově vybudovaného centra pro seniory v Chrudimi zajistí prostor určený k podpoře osamělých seniorů v roce 2018 i v následujících letech. Díky projektu bude centrum vybaveno nezbytným zařízením, které umožní společenské setkávání seniorů, realizaci přednášek zaměřených na zvýšení bezpečí, finanční gramotnosti, realizaci rozvojových vzdělávacích kurzů a dalších činností. Prostory centra využijí i další místní seniorské organizace. Pomozte nám v realizaci aktivit pro seniory!
 • Nechceme si hrát na ulici, ale v kapele!

  2. místo
  24,7 %
  Jsme romský taneční a hudební kroužek Loly Růža a pocházíme z Luže. Máme 34 členů ve věku 7-18 let. Tančíme a zpíváme již 7 let. Jednou týdně se scházíme na zkoušky, kde se učíme zpívat české, romské i anglické písně. Hudba nás moc baví. Je to jediný kroužek, který máme. Nejsme děti ulice, chceme ulicemi tančit a zpívat, mít vlastní hudební kapelu a aparaturu, díky které budeme moci zkoušet na vystoupení a účastnit se různých kulturních akcí. Jsme talentovaní a víme, že máme co ukázat.
 • Keltské rituály Lughnasadu

  5. místo
  7,3 %
  Projekt Keltské rituály Lughnasadu tvoří samostatný a ucelený soubor aktivit zařazený do širšího rámce Mezinárodního festivalu keltské kultury Lughnasad. Cílem projektu je příprava a vytvoření duchovního programu, na který nebyl v minulosti kladen takový důraz. Obsahem projektu je několik malých divadelně pojatých představení, které vytvoří dramaturgickou linii inspirovanou kulturou a zvyky našich předků. Každé představení bude zobrazovat některou „rituální“ složku života Keltů.
 • Udržitelnost Mateřského centra Hlinečánek

  7. místo
  5,4 %
  Projekt Mateřského centra Hlinečánek je zaměřený na udržitelnost jeho činnosti.V současné době máme pro maminky s dětmi a budoucí maminky stálý program po celý týden a nepravidelný program několikrát v měsíci.Abychom byli schopni udržet nastavený chod mateřského centra potřebujeme navázat spolupráci s dalšími subjekty, kteří nám mohou pomoci finančně nebo materiálně. Naším hlavním cílem je umožnit maminkám začlenit se do kolektivu a zároveň podporovat děti v jejich rozvoji za minimální poplatek.
 • Skutečně zdravé školy na Chrudimsku

  9. místo
  0,3 %
  V rámci našeho projektu bude vybráno 5 škol v okrese Chrudim, které mají zájem zlepšovat školní stravování formou plnění programu Skutečně zdravá škola. V těchto školách pak bude provedena analýza školní jídelny a celodenní školení pro paní kuchařky, kde se naučí, jak vařit chutně a zdravě z místních sezónních produktů dle kritérií Skutečně zdravé školy. Detaily školení pro kuchařky jsou k nalezení zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/prokucharky.

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie