Úvod Minulé ročníky 2018 okres Pardubice

BURZA FILANTROPIE - Pardubice červen 2018

 

409 000 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

14

PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

 

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

 • 100 let moderní české železnice - širší rámec

  3. místo
  14,7 %
  V rámci výročí 100 let republiky chceme připomenout významné mezníky v modernizaci české železnice, zejména vliv motorizace tratí. Akce, která pro veřejnost začne 28.4 a skončí 28.10. se skládá z výstavy fotografií a artefaktů, jízd historických vlaků (např. 28.4. protokolární vlak z Prahy), vydání příležitostných tiskovin. Samostatnou částí je záchrana nyní vraku motorového vozu M130.1 z roku 1932 - jediný v ČR a SK - jeho vyzvednutí z místa nálezu, transport a základní konzervace.
 • Příměstský tábor pro děti s PAS

  7. místo
  3,8 %
  Příměstský tábor je určen pro děti s poruchami autistického spektra a jejich sourozence. Pro rodiče dětí s PAS je velmi těžké organizovat volný čas svých dětí, zvláště pak v období letních prázdnin. Potřeby dětí s PAS vyžadují velkou flexibilitu a individuální přístup, které jim běžně dostupné příměstské tábory nemůžou nabídnout. Proto chceme dětem poskytnout možnost smysluplného trávení volného času o prázdninách a rodičům odlehčení, které při náročné péči o dítě potřebují.
 • Pohádková zahrada

  2. místo
  16,8 %
  Do Pohádkové zahrady mezi zachráněná zvířátka chodí trávit svůj čas rodiče s dětmi. Máme zde sice bistro,ale v azylu nám stále chybí odpovídající zázemí, kde by si rodiče s dětmi mohli posedět a děti si i pohrát. Rádi bychom vybudovali zázemí v podobě pergoly a hřiště pro nejmenší návštěvníky. Pobyt mezi zachráněnými zvířátky, která se pohybují po zahradě "na volno" je pro děti i rodiče báječným zážitkem, zázemí by nám pomohlo, aby od nás tak brzy nemuseli odcházet.
 • Cvičme v rytme

  19. místo
  0,5 %
  Projekt je určen k doplnění vzdělání ergoterapeuta certifikovaným 160 hod. kurzem Bobath konceptu a jeho zavedení do praxe v rámci sociální rehabilitace. Jedná se o diagnosticko–terapeutický přístup orientovaný na řešení problémů klientů s poruchami funkce pohybu a posturální kontroly způsobenými lézí centrálního nervového systému. Klienti podstupující tuto terapii se učí kontrolovat změnu poloh a pohyby a následně postupují k složitějším pohybům vedoucí k zvyšování nebo udržení soběstačnosti.
 • Benefiční festival Choltický deštník

  6. místo
  5,2 %
  Benefiční festival Choltický deštník, je pořádán od roku 2013, od svého vzniku sleduje mimo propagace a podpory Choltického zámku tři hlavní cíle. 1.Podporu a prezentaci regionálních i mimoregionálních začínajících a profesionálních umělců, kapel, tvůrčích dílen, tanečních skupin, spolků, regionálních výrobků apod. 2. Vytvoření kulturního a tvůrčího prostoru pro veřejnost, sportovních aktivit, soutěží a tvůrčích programů pro děti. 3. Charitativní podporu vybrané neziskové společnosti.
 • Vzdělávání dětí se speciálními potřebami - Ygdrassil z. s.

  1. místo
  17,8 %
  Rozvojem této služby bychom rádi poskytovali vhodné a bezpečné prostředí s podmínkami pro děti, které potřebují velmi individuální přístup při svém vzdělávání např. práci v samostatné učebně, přizpůsobení pracovnímu tempu a dalším konkrétním potřebám dítěte. I přes probíhající inkluzi ve školství jsou děti, kterým značně nevyhovuje dynamika školního kolektivu. V rámci tohoto projektu bychom rádi finanční prostředky využili na podporu chodu centra.
 • Jakub Karásek - Malíř, který nemluvil

  14. místo
  2,8 %
  Třináctiletému Jakubovi Karáskovi, který je žákem Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ a má poruchu autistického spektra, chceme pomáhat rozvíjet jeho výtvarný talent a odstranit některé jeho logopedické vady. Ještě před pár lety nemluvil a dorozumíval se pomocí obrázků, dnes je skoro k nezastavení. Rádi bychom uspořádali výstavy jeho děl, abychom upozornili na to, že i člověk s hendikepem může být jedinečný a mít mimořádný talent. Naším cílem je snaha o jeho integraci do běžné společnosti.
 • Smyslů plná místnost

  10. místo
  3,6 %
  Naším záměrem je vybudování místnosti, kde budou moci klienti s duševním onemocněním načerpat novou sílu, relaxovat, odpočinout si od kolektivu. Pomocí speciálních pomůcek jako je bublinkový válec, space projektor apod. budou pracovat i na svém smyslovém vnímání a pozornosti, která bývá často snížena. Tento prostor bude díky svému vybavení vhodný i pro terapeutické aktivity (muzikoterapie, dramaterapie, psychoterapie), jejichž pomáhající účinky velmi ovlivňuje bezpečné a rozvíjející prostředí.
 • Nejen půlení hodin angličtiny

  5. místo
  6,1 %
  Cílem projektu je zvyšování kvality výuky angličtiny. Toho chceme dosáhnout učením jazyka v malých komunikačních skupinách. Znamená to rozpůlit dvě nejpočetnější třídy (budoucí 5.A a budoucí 6.A) na dvě studijní skupiny (každá skupina o 10 žácích). Počet vyučovacích hodin, které musí učitelé odučit, se tak v součtu zvedne o 4 hodiny týdně. Dále chceme zvýšit kvalitu výuky dovybavením anglické knihovny o knihy vhodné pro žáky druhého stupně základní školy (6. - 9. ročník).
 • Být spolu se musíme učit

  17. místo
  1,1 %
  Projekt je zaměřen na posílení partnerských kompetencí mladých párů, kdy alespoň jeden z partnerů má zkušenost s pobytem v dětském domově či výchovném ústavu. Cílem je posílit jejich schopnost udržet funkční vztah a vytvořit tak zázemí pro sebe i pro své děti tak, aby nedocházelo k jevu, kdy „ústavní děti rodí ústavní děti“. Konkrétně bude uspořádán společný víkend pro partnery, který bude veden rodinnými terapeuty a bude obsahovat aktivity zaměřené na podporu partnerských vztahů účastníků.
 • Na čtyřech kolech

  15. místo
  1,8 %
  Projekt „Na čtyřech kolech“ je zaměřený na podporu mladých lidí ve věku 18-26 let, klientů Domu na půli cesty. Konkrétním cílem je pomoci těmto lidem získat řidičské oprávnění skupiny B. Prostřednictvím financí získaných v Burze filantropie bude klientům uhrazeno 50 % nákladů spojených s kurzem autoškoly. Zbývajících 50 % si doplatí sami klienti ze svých úspor. Díky řidičáku se zvýší jejich uplatnění na trhu práce.
 • Zakoupení hiporehabilitačního koně

  16. místo
  1,7 %
  Pro řadu dětí je kůň tím jediným rehabilitačním prostředkem, který je motivuje k pokusu promluvit na něj, navázat vztah s okolím, snažit se pohnout rukou, pohladit ho, natáhnout nohu a udělat krůček. Ale kůň je rehabilitační pomůckou živou, stárnoucí a není možno počítat s tím, že bude svou nenahraditelnou roli hrát donekonečna. Naši stárnoucí koně již po letech služby budou potřebovat zasloužený odpočinek, proto bychom letos rádi zakoupili jednoho mladého, zdravého, základně vycvičeného koně.
 • Já chci taky k vodě aneb vodní sporty pro děti s handicapem

  4. místo
  6,7 %
  Cílem projektu je naučit děti s handicapem z Pardubického kraje plavat, rybařit či veslovat a zapojit do sportovních aktivit členy jejich rodin. Děti s handicapem se mohou naučit plavat pod vedením lektorky plavání a fyzioterapeutky Bc. Radky Chudomské, DiS. Osvojit si jízdu na lodi jim pomůže vodačka a speciální pedagožka Mgr. Dagmar Doležalová. Rybařit se děti mohou naučit pod vedením rybářů, garantem akce je pan Richard Konopásek reprezentační trenér handicapovaných rybářů.
 • Podnikavé ženy z Pardubického kraje

  9. místo
  3,7 %
  Spolek sdružuje 60 členů, kterým pomáháme kariérně se rozvíjet, vzdělávat a optimalizovat své podnikání.Chceme spolupracovat a vzájemně se podporovat.Chceme společně svoji práci propagovat a prezentovat široké veřejnosti.Naše produkty mají punc rukodělné práce,jsou originální a nesou značku našeho kraje. Naše služby mají vysokou kvalitu a společenskou hodnotu. Mnohé ženy jsou špičkami ve svém oboru. Spolek poskytuje pevné zázemí v PR, marketingu a prezentaci.Samy tvoříme,vzájemně se podporujeme.
 • Chceme rozhodovat sami za sebe

  21. místo
  0,2 %
  Je potřeba, aby lidé s mentálním znevýhodněním znali svá práva a povinnost. S tímto záměrem byla již v roce 2010 v Rytmusu Východní Čechy založena skupina SEBEOBHÁJCŮ. Pro rozvoj skupiny je velmi přínosné setkávání s jinými skupinami Sebeobhájců a účast na konferencích a seminářích s lidskoprávní tématikou. Díky těmto aktivitám Sebeobhájci získávají - přirozenou cestou sdílení s lidmi s podobným znevýhodněním, nové informace, zkušenosti a také nápady pro další práci.
 • Pomozte vybavit pracovní místo pro handicapované

  11. místo
  3,1 %
  V rámci projektu vybavíme pro nově příchozího handicapovaného zaměstnance kancelář a relaxační zónu. Vytvoříme tak přátelské pracovní prostředí.
 • Buďme jeden tým

  12. místo
  2,9 %
  V rámci projektu vybavíme závodní tým klubovým oblečením. Díky stejnému oblečení děti pocítí sounáležitost, pospolitost a jednotu klubu. V dětech bychom rádi vytvořili pocit hrdosti a týmovosti bez rozdílu.
 • Další rok s Hurá na Výlet! Se seniory Pardubického kraje

  13. místo
  2,8 %
  Unikátní projekt dotovaných výletů a kulturních akcí zajistí v roce 2018 nabídku volnočasových aktivit pro osamělé seniory. Díky projektu bude zároveň vybaveno centrum pro seniory zaměřené na jejich společenská setkání, dobrovolnictví, pořádání vzdělávacích kurzů a přednášek zaměřených na zvýšení bezpečnosti seniorů, jejich finanční gramotnosti a dalšího rozvoje. Na výletech i v centru dochází k osvětě seniorů a rozvoji důležitých přátelských vztahů. Pomozte nám v realizaci aktivit pro seniory!
 • Benefiční budky pro mobilní Hospic

  18. místo
  0,7 %
  Koupí ptačí budky podpoříte pečující rodiny a umírající na Pardubicku a Holicku prostřednictvím mobilního hospice. Prodej budek je realizován prostřednictvím veřejné sbírky (sbírkové konto 2300796054/2010) k podpoře domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice. Budku lze zakoupit V Ráji 732, Pardubice za 500 Kč. Minimálně polovina z ceny budky podpoří hospic. Budky vyrobí pod odborným dohledem naši dobrovolníci. Pokud bude tato nová benefiční akce úspěšná, vytvoříme chráněnou dílnu.
 • Projektový den se Skutečněě zdravou školou

  20. místo
  0,2 %
  Ve vybrané škole v okrese Pardubice bude modelově realizován program Skutečně zdravá škola. V praxi to znamená realizaci konkrétních aktivit vedoucích k naplnění jednotlivých kritérií programu, na kterých se budou podílet děti, paní kuchařky, učitelé, vedení školy, rodiče či místní dodavatelé do školní jídelny. Aktivity vyvrcholí školním projektovým dnem, kdy budou prezentovány konkrétní kroky také formou videoprojekce, a bude připraveno občerstvení z místní produkce od lokálních dodavatelů.
 • Celiakie - společně to zvládneme!

  8. místo
  3,8 %
  Jídlo? Každodenní potřeba, ale pro celiaky záležitost, která znamená v jejich životě omezení. Celiaklub Východní Čechy pomáhá dětem i dospělým s tímto onemocněním překonávat problémy, související se zaváděním a dodržováním celoživotní bezlepkové diety. Náš projekt je zaměřen na poradenství a osvětu. Chceme mj. přispět k řešení dietního stravování ve školních jídelnách a organizovat akce pro děti a dospělé, kde zájemci získají další informace a tipy.

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie