Úvod Minulé ročníky 2018 okres Svitavy

BURZA FILANTROPIE - svitavy 2018

 

186 000 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

7

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

Hlasujte pro projekt

 • Děti a rodiče, pojďte na hřiště

  2. místo
  29,3 %
  Rádi bychom propojili přízemí nového charitního domu (Vrchlického 16 - zakoupený v roce 2017) se zahradou náležející k sousednímu charitnímu domu (Vrchlického 185), a vybudovali na ní malé dětské hřiště pro děti z rodin užívajících služby středisek Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče. Propojení interiéru s exteriérem nejvíce prospěje dětem a jejich rodičům, kteří se mohou vzájemně setkávat výhradně v rámci takzvaných asistovaných kontaktů.
 • Rozšířená zázemí Lesni školky Meluzína a Lesní školy Stribog

  6. místo
  5,0 %
  Rádi bychom opravili dvě maringotky, které nyní kupujeme a vybavili bychom je nábytkem z přírodního materiálu. Budou sloužit pro děti z Lesní školky Meluzína.
 • Všemi smysly

  10. místo
  0,0 %
  Obsahem projektu je nákup vybavení a pomůcek vhodných pro multisenzorickou terapii.Jejím úkolem je navodit našim uživatelům příjemné pocity pomocí audiovizuální techniky ve spojení s příjemným prostředím. Prostory multisenzorické místnosti jsou navrženy s důrazem na aktivizaci všech smyslů, a to pomocí např. barevných a pohyblivých světelných efektů pro zrak, relaxační hudby pro sluch, aromaterapie pro čich a velké houpačky pro rozvoj uvědomování si vlastního těla.
 • Laskavě, chutně a rychle - aneb v Laskavárně to frčí

  4. místo
  11,1 %
  Laskavárna v loňském roce rozšířila svoji kapacitu cca o 30 míst díky nově vybudované pergole. Následně se podařilo pergolu zasklít a vytvořit tak celoroční, v zimním období vyhřívané posezení, což láká čím dál více zákazníků. Abychom uspěli v tvrdém konkurenčním boji o zákazníka, musíme být nejen laskaví, ale také rychlí v obsluze. Nastává tedy čas, kdy už ruční mytí nádobí, denní nákupy, pečení v odpolední směně zdržuje provoz a zpomaluje obsluhu a představuje zátěž pro zaměstnávané OZP.
 • Vybavit MaTami

  5. místo
  6,8 %
  Projektem VybavitIT MaTami bychom chtěli docílit modernizace a profesionalizace centra, zlepšit propagaci aktivit. Technické vybavení centra je zastaralé a pomalé. Propagace aktivit, komunikace s klienty a další administrativní činnosti se z velké části realizují na soukromých počítačích v osobním čase. Pokud se nám podaří vybudovat moderní, technicky fungující zázemí, budeme moci efektivněji a rychleji pracovat jak uvnitř týmu, tak i navenek.
 • Jsme dospělí a chceme podle toho také žít

  8. místo
  1,4 %
  Stanislav, mladý muž s mentálním znevýhodněním, již přes dva roky pracuje v McDonald’s, kde se stará o pořádek. Práce ho baví a spokojená je také jeho nadřízená. Svou práci získal díky službě podporované zaměstnávání. Nyní uvažuje o dalším kroku, který k dospělosti patří - bydlet se svou přítelkyní. Výrobou roll-upů s příběhy dobré praxe chceme zvýšit povědomí o službách, které lidem se znevýhodněním pomáhají k začlenění do společnosti a umožňují jim žít život, který žijí jejich vrstevníci.
 • Marmelády z ovoce zahřejí vás u srdce

  7. místo
  3,2 %
  Naším záměrem je zakoupení univerzálního nerezového, elektrického, kotlíku na marmeládu s jednoduchou obsluhou, který budou používat klienti s mentálním handicapem nebo chornickým duševním onemocněním, kteří využívají naše sociálně terapeut. dílny. Pro klienty tímto vznikne další nová aktivita, zvyšující míru jejich samostatnosti i dovedností. Jednoduchá obsluha zároveň umožní práci i manuálně méně zručným klientům, kterým nevyhovují náročnější činnosti.
 • Ovocný sad Olgy Havlové

  1. místo
  31,1 %
  Záměrem projektu je vybudovat na zahradě Světlanky ovocný sad. Kromě různých druhů a odrůd ovocných stromů vysadíme také ovocné keře. Stromy by měly být nízké a odolné, abychom byli schopni péči o ně zvládnout sami, zejména se zapojením klientů a dobrovolníků. Záměrem projektu je zatraktivnit zahradu tak, aby byla přívětivá, krásná a jedlá a lákala klienty k vycházce a pobytu v ní. Výsadba nového sadu navazuje svou myšlenkou také na loňský projekt mobilních zahrádek.
 • Kocourkova komunitní zahrada

  3. místo
  11,5 %
  Za budovou Rodinného a komunitního centra kde nově působíme chceme vytvořit komunitní multifunkční prostor pro posezení, venkovní četbu a relaxaci kam by v sezóně volně docházela veřejnost, senioři z klubu důchodců a školní mládež (např. na ekologickou výchovu). Pro potřeby tohoto projektu repasujeme vybavení zrušeného hřiště na farní zahradě. Součástí projektu budou komunitní záhonky nabízející možnost společně zahradničit, v případě dostatku finančních prostředků i komunitní ručně stavěná pec.
 • Skutečně zdravé školy na Svitavsku

  9. místo
  0,7 %
  V rámci našeho projektu bude vybráno 5 škol v okrese Svitavy, které mají zájem zlepšovat školní stravování formou plnění programu Skutečně zdravá škola. V těchto školách pak bude provedena analýza školní jídelny a celodenní školení pro paní kuchařky, kde se naučí, jak vařit chutně a zdravě z místních sezónních produktů dle kritérií Skutečně zdravé školy. Detaily školení pro kuchařky jsou k nalezení zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/pro-kucharky.

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie