Úvod Minulé ročníky 2018 Pardubice II - podzim 2018

BURZA FILANTROPIE - Pardubice září 2018

 

160 000 KČ

CELKOVÁ HODNOTA DARŮ

 

4

PODPOŘENé PROJEKTy

 

Podpořené projekty

Další přihlášené projekty

Hlasujte pro projekt

 • Na velikosti záleží, aneb větší auto pro Rytmus

  7. místo
  1,3 %
  V současné době má organizace poskytující služby v celém Pardubickém kraji k dispozici 2 služební auta. Každé pracoviště – Chrudim, Česká Třebová má k dispozici jedno vozidlo.
  Vzhledem k terénnímu charakteru obou poskytovaných služeb – podporované zaměstnávání, podpora samostatného bydlení, se tento počet ukazuje jako nedostatečný. Pardubický kraj je rozsáhlý a na mnoho míst, je velmi komplikované či nemožné dojetí veřejnou dopravou. Auto typu combi nám pomůže ještě více zefektivnit naší práci.
 • Nektar v pohybu aneb obezita s hendikepem

  2. místo
  25,7 %
  „Obezita s hendikepem“ se zabývá spojitostmi mezi obezitou a hendikepem.
  Cílem projektu je vytvořit lidem se zdravotním hendikepem dostačující a rozmanitou nabídku odpoledních i dopoledních činností, příměstských táborů, táborů s ubytováním a víkendových pobytů se zaměřením na pohyb a vzdělávání v oblasti zdravého stravování.
  V časovém úseku odpoledních aktivit se pečujícím osobám vytvoří prostor nejen na odpočinek, ale i k zařízení potřebných věcí jako jsou např. nákupy, úřady.
 • Relaxační místnost pro zaměstnance s hendikepem i bez

  4. místo
  12,1 %
  Jsou dny,kdy neoplýváme v práci výkonností a efektivitou.Co může být důvodem?Špatné počasí, špatná nálada.Tu je potřeba rozptýlit.Kde?V relaxační zóně.Chceme nabídnout hendikepovaným zaměstnancům relaxační zónu, místnost pro „dobití baterek“,pro použití slov:„Tady je mi dobře a chci tady pracovat.“Nabídneme možnost vstát během pracovní doby, projít se,neformálně si popovídat s kolegy nebo utřídit své myšlenky v relaxační místnosti.Umíme pečovat o klienty, nyní chceme pečovat i o své zaměstnance!
 • Muzicírování

  10. místo
  0,3 %
  Muzicírování v současnosti probíhá formou zpívání na reprodukovanou hudbu. Na dlouhodobé žádosti klientů bychom ho rádi rozšířili o živě hranou hudbu, na které se budou moci význačnou měrou sami podílet. Naši pracovníci by zajistili hru na kytaru a klienti by se podíleli na ostatním hudebním doprovodu. Díky vhodně vybraným hudebním nástrojům by se mohli do hraní zapojit i klienti s těžkým postižením motoriky, nebo klienti s poruchou řeči, kteří nyní aktivitu využívají pouze pasivně poslechem.
 • Normální je pečovat o své blízké

  6. místo
  6,0 %
  Oblastní charita Pardubice potřebuje vybavit polohovacími lůžky nové pobytové odlehčovací zařízení (V Ráji 786, Pardubice), které pomáhá rodinám pečujícím o seniory. Po dobu umístění seniora (až na 3 měsíce) si může rodina odlehčit, načerpat nové síly (dovolená) k pokračování v péči. 4 lůžka máme díky dárcům, zbylých 5 máme vypůjčených. Normální je pečovat o své blízké, podpořte nás.
 • Zakoupení hiporehabilitačního koně

  8. místo
  0,9 %
  Pro řadu dětí je kůň tím jediným rehabilitačním prostředkem, který je motivuje k pokusu promluvit na něj, navázat vztah s okolím, snažit se pohnout rukou, pohladit ho, natáhnout nohu a udělat krůček. Ale kůň je rehabilitační pomůckou živou, stárnoucí a není možno
  počítat s tím, že bude svou nenahraditelnou roli hrát donekonečna. Naši stárnoucí koně již po letech služby budou potřebovat zasloužený odpočinek, proto bychom letos rádi zakoupili jednoho mladého, zdravého, základně vycvičeného koně.
 • Rekonstrukce střechy učebny

  3. místo
  16,6 %
  Zahradní domek v areálu Ekocentra PALETA sloužící jako učebna ekovýchovných programů vyžaduje z důvodu havarijního stavu střechy rekonstrukci. Bez ní nebude možné nadále stavbu za tímto účelem využívat a bude nutné přistoupit k vyškrtnutí programů, které jsou na existenci zahradní učebny závislé. Tím se sníží nabídka ekologických programů pro školy.
  Do budoucna je v plánu na tento projekt navázatrekonstrukcí i ostatních částí domku a jeho přebudování na ukázkovou ekologickou stavbu.
 • Neuznatelný náklad

  5. místo
  8,2 %
  Každoročně se při realizaci projektů pro naši cílovou skupinu, tedy pro rodiny s dětmi, vyskytnou situace, které by se daly nazvat pověstnou Hlavou XXII ze známého románu
  spisovatele Hellera. Příkladem takové situace je naše povinnost provést finanční audit projektů na vlastní náklady organizace. Takto specializovanou a drahou službu totiž nelze hradit z dotací. Pro poskytovatele dotace není audit uznatelným nákladem, jakkoliv je pro nás dle smlouvy povinný.
 • Benefiční budky pro mobilní HOSPIC

  9. místo
  0,4 %
  Koupí ptačí budky podpoříte pečující rodiny a umírající na Pardubicku a Holicku prostřednictvím mobilního hospice. Prodej budek je realizován prostřednictvím veřejné sbírky (sbírkové konto 2300796054/2010) k podpoře domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice. Cena budky je 500 Kč. Minimálně polovina z ceny budky podpoří hospic. Budky vyrobí pod odborným dohledem naši dobrovolníci. Pokud bude tato nová benefiční akce úspěšná, vytvoříme chráněnou dílnu.
 • Taneční vozík pro Míšu

  1. místo
  28,5 %
  Tanec je pro Michaelu Procházkovou celoživotní láskou. A to i přesto, že je většinu svého života upoutána na vozík. Každé její vystoupení se podobá zázraku. I když se musí
  vyrovnávat s těžkým zdravotním hendikepem v podobě postižených všech čtyř končetin, je jednou z hvězd tanečního souboru Amare, který funguje při Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ v Pardubicích. Jen ty nohy a ruce ji zatím tolik neposlouchají, jak by si všichni přáli.
  Proto by uvítala speciální taneční vozík.

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie