Úvod Minulé ročníky 2019 okres Pardubice 2019 Vertikalizační stojan - pomocník na podporu vývoje dětí se závažným tělesným postižením

Vertikalizační stojan - pomocník na podporu vývoje dětí se závažným tělesným postižením

Organizace: Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.

Předmětem projektu je zlepšení fyzického i psychického vývoje dětí se závažným tělesným postižením prostřednictvím využití vertikalizačního stojanu CARIBOU 2. Přes každodenní intenzivní rehabilitaci se dětem se závažným tělesným postižením nedaří zvládat samostatný stoj. Zvládnutí stoje s pomocí kompenzační pomůcky podpoří nejen tělesný vývoj dětí, ale také jim umožní pohled z perspektivy, která je běžná pro jejich zdravé vrstevníky – tedy z vertikály.

Cíle projektu

Pokud má dítě se závažným tělesným postižením šanci na samostatnou chůzi, mnohdy nestačí každodenní rehabilitace. Cílem projektu je tuto snahu podpořit i prostřednictvím využívání z projektu zakoupeného vertikalizačního stojanu CARIBOU 2, který bude zapůjčován vybraným dětem - klientům služby raná péče do doby pořízení pomůcky vlastní nebo do doby, kdy dítě zvládne stoj samostatně. (Některé typy vertikalizačních stojanů nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami vůbec nebo jen částečně, jejich obstarání je často otázkou několika měsíců.)
SRP poskytuje službu raná péče na území celého Pardubického kraje více než 16 let. Kapacita služby je 120 rodin, cca 50 dětí má závažné tělesné postižení. Předpokládáme, že vertikalizační stojan bude zapůjčován potřebným dětem i v následujících minimálně pěti letech, respektive až do doby vyřazení z důvodu opotřebení či nefunkčnosti.

Cílové skupina

  • Handicapovaní
  • Rodiny s dětmi ve věku 0-7 let se závažným tělesným postižením (dětskou mozkovou obrnou, svalovou dystrofií, centrálním hypotonickým syndromem…) z Pardubického kraje.

Rodiny z Pardubického kraje s dětmi ve věku 0-7 let se závažným tělesným postižením (dětskou mozkovou obrnou, svalovou dystrofií, centrálním hypotonickým syndromem…), které stoj nezvládají samostatně, ale pouze s využitím kompenzační pomůcky. Vertikalizační stojan budou pracovnice SRP zapůjčovat klientským rodinám, které aktuálně budou řešit u svého dítěte nácvik stoje.

Klíčové aktivity

1. Objednání vertikalizačního stojanu CARIBOU 2 včetně vybraných doplňků (hrudníkový
křížový pás, křížový popruh, postranní opěrky, opěrky hlavy, kolen, zarážky na paty…)
2. Převzetí vertikalizačního stojanu, zaevidování a uvedení do provozu
3. Zapůjčování vertikalizačního stojanu
4. Publicita a vyhodnocení akce

Harmonogram

Květen 2019:
Objednání vertikalizačního stojanu včetně doplňků, které jsou nezbytné pro děti ve věku 0-7 let se závažným tělesným postižením (opěrky rukou, hlavy, fixační pásy….)
Červen – červenec 2019:
Převzetí, zaevidování a uvedení do provozu vertikalizačního stojanu
Červenec – srpen 2019:
Zapůjčení vertikalizačního stojanu prvním zájemcům. Tato kompenzační pomůcka bude zapůjčována i v následujícím období (měsících, letech) až do doby jeho vyřazení z důvodu např. opotřebení, neopravitelného poškození v pozáručním období
Průběžně v době realizace projektu:
Publicita
Srpen – prosinec 2019:
Vyúčtování a vyhodnocení projektu

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu:
Vertikalizační stojan CARIBOU 2 včetně vybraných doplňků:103 900 Kč
Požadovaná finanční podpora od donátorů BF: 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Vertikalizační stojan - pomocník na podporu vývoje dětí se závažným tělesným postiženm

4. místo
8,2 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie