Úvod Minulé ročníky 2020 okres Pardubice 2020

Poděkování donátorům a neziskovkám z pardubické Burzy filantropie

Projekty Burza filantropie okres Pardubice

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

 • Rozvoj pardubické pobočky Loono

  5. místo
  7,8 %
  Letos vyškolíme na workshopech a veřejných akcích v pardubickém kraji přes 1000 osob a naučíme je, jak předcházet onkologickým, kardiovaskulárním či sexuálně přenosným onemocněním. Podpora pokryje náklady spojené s workshopy: odměny a cestovné školitelů, nákup školících modelů a pomůcek, nebo např. pronájmy prostor pro veřejné akce. Finanční prostředky pomohou také pokrýt odměnu projektového manažera, který v pardubickém kraji
  vyhledává nové příležitosti ke školení a koordinuje činnost pobočky.
 • Společně objevíme, z jakého jsi těsta

  10. místo
  3,4 %
  Mládeži, máme pro vás výzvu. Pojeďte s námi na víkend a společně objevíme, co umíš, co vydržíš i z jakého jsi těsta. Možná objevíš schopnosti, o kterých zatím nevíš. Počátek dospívání se někdy podobá bojišti. Rodičové, neztrácejte odvahu, vaši náctiletí to zvládnou a vy s nimi. Tým salesiánského klubu nabízí sadu víkendů, kde pomocí akčního příběhu budeme objevovat schopnosti a povahové rysy každého z mladých. Je to příležitost, jak
  vytvořit partu, ocenit schopnosti i pochválit.
 • Multigenerační odpoledne v Domově u fontány - 1. ročník

  19. místo
  0,3 %
  Stáří je přirozené. Mateřství, neúplná rodina, nemoc, handicap nejsou důvodem pro vyčlenění ze společnosti a aktivit. Realizací akce chceme pomoci překonávat tyto bariéry. Akce se uskuteční v areálu největšího domova pro seniory v PAK. Součástí akce bude prohlídka domova s cílem seznámit veřejnost s prostředím důstojného stáří. Akce bude sloužit k propagaci Přelouče – zajímavé turistické destinace. Pomozte nám odstartovat novou multigenerační tradici. Velice si vážíme každého hlasu a podpory.
 • Nechme maminky doma, tento čas je náš! Aneb být aktivním tátou je super!

  16. místo
  1,1 %
  Chceme podpořit muže v jejich aktivní rodičovské roli a tím jim pomoci posílit pozitivní vztahy s dětmi. Již 3. rokem realizujeme Cvičení otců s dětmi. Rádi bychom pro tuto činnost pořídili nové cvičební pomůcky. Dále bychom pro tatínky a děti chtěli uspořádat dvě celodenní "otcovská setkání" plná her, pohybu a zábavy, jejichž součásti by byla odb. přednáška. Touto formou chceme aktivní tatínky „odměnit“ a motivovat k další činnosti.
  Maminkám chceme dopřát volný den, který si bezesporu zaslouží.
 • Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II

  2. místo
  12,8 %
  Cílem projektu je umožnit rodinám s dětmi s handicapem z Pardubického kraje využít plnohodnotně volný čas s celou rodinou a umožnit jim odreagovat se od každodenních starostí. Nabídnout rodinám netradiční aktivity: jízdu na speciálních buginách, na kolečkových plachetnicích, se psím spřežením v nádherném prostředí Hostýnských Vrchů. Program čtyřdenního pobytu doplní nabídka plaveckých aktivit.
 • Příměstské tábory pro děti s poruchami autistického spektra a jejich sourozence v roce 2020

  11. místo
  3,3 %
  Záměrem projektu je zorganizovat příměstské tábory pro děti s PAS vč. sourozenců od 6 – 17 let. Péče o děti s PAS je velmi náročná a rodiče často nemají možnost odlehčení. V období letních prázdnin je pro rodiny velmi obtížné dětem zorganizovat a vyplnit volný čas. Z důvodu zvýšené potřeby péče navíc vyžaduje většina dětí s PAS svého asistenta, a tak jsou tábory pro rodiny finančně nedostupné. Tato situace je o to náročnější, že se o dítě s PAS stará ve většině případů pouze jeden z rodičů.
 • Komunikujeme s vámi - rehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

  1. místo
  12,9 %
  Sluchové postižení dítěte představuje pro rodinu velkou psychickou zátěž. Rodiče, sourozenci i prarodiče se prakticky ze dne na den musí učit vyjadřovat jiným jazykem, dbát na správnou artikulaci, vizualizaci, dodržování očního kontaktu.
  Rodinám v nelehkém období pomáhá sdílení zkušeností s dalšími rodinami. Společné prožívání, výměna dojmů a názorů přispívá ke korekci emočního stavu a rozvíjí komunikační dovednosti uvnitř i vně rodiny.
 • Řemeslo má zlaté dno

  4. místo
  9,9 %
  Dnešní děti nemají moc příležitostí, jak se seznámit s řemeslnou prací. Řemeslníků je málo a pokud seženete dobrého řemeslníka, musíte ho také zaplatit. Prostřednictvím projektu chceme zajímavou formou (pomocí písní, tanců a kreseb) ukázat dětem ZŠ, jak byli dříve řemeslníci ceněni, jaké měly šikovné ruce a jak jsou důležití i v současnosti. Pokusíme se vzbudit v dětech zájem o řemesla a učitelé tak budou moci navázat s debatou, co by děti chtěli dělat a proč by si měli řemeslníků vážit.
 • Senior Festival 2020

  23. místo
  0,0 %
  V letošním roce uspořádá Spolek hurá na Výlet! unikátní druhý ročník putovního Senior Festivalu, který se bude konat 13. 6. v zámeckých zahradách v Chrasti. Svozové autobusy, které dopraví seniory z Pardubického kraje, jsou zcela zdarma, vstup je pro ně dobrovolný. Pomozte nám v realizaci tohoto festivalu!
 • Nová braillská tiskárna Index Everest

  6. místo
  7,5 %
  Braillská tiskárna Index Everest umožňuje tisk hmatového písma, které využívají nevidomí a těžce slabozrací lidé, např. ke čtení knih, popisků na lécích, při studiu cizích jazyků, k tvorbě popisků v domácnosti apod. Tyfloservis toto písmo své klienty učí. Pro přípravu textů i jiných materiálů potřebuje braillskou tiskárnu. Středisko v Hradci Králové disponuje starým typem tiskárny zakoupené v roce 2 000, která již jen těžko komunikuje se současnými operačními systémy počítačů.
 • Kvetoucí střecha

  8. místo
  6,5 %
  Centrum města, rozpálené ulice v létě, hladové a žíznivé včelky. Nebo – kvetoucí zahrada na střeše Centra Kosatec, kde naše včelky najdou dostatek potravy nejen pro sebe? Voňavá bylinková zahrada na střeše - to je prostor, kde budou růst čerstvé byliny. Ty poslouží jako výborné a zdravé koření, obklady nebo nálevy, které využijeme v tréninkové kuchyni a kavárně. Budou ale také sloužit včelám, které jsou na střeše již několikátým rokem.
 • Domácí hospic Andělů strážných

  13. místo
  1,9 %
  Cílem projektu Oblastní charity Pardubice „Domácí hospic Andělů strážných“ je zkvalitnění a rozšíření poskytování péče o umírající a jejich pečující rodiny. V lednu 2020 jsme měli v regionu působnosti Charity měsíční meziroční skokový nárůst klientů z 9 na 23. Z tohoto důvodu potřebujeme Domácí hospic Andělů strážných v Holicích dovybavit mobilním oxygenátorem (kyslíkovým koncentrátorem), který nám chybí a je nezbytným k pomoci
  umírajícím. Děkujeme za Váš hlas, který pomůže doprovázet umírající.
 • Logopedická kroužková učebnice & hezky česky s úsměvem a radostí!:)

  21. místo
  0,2 %
  LOGOPEDICKÁ KROUŽKOVÁ UČEBNICE & hezky česky s úsměvem a radostí!:) Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. Aby člověk s ostatními mohl komunikovat, potřebuje dobře rozvinutou komunikační schopnost. Její narušení je mnohdy překážkou ve vzdělávání a společenském uplatnění jedince.
 • Rodiče, já k tomu mám také co říct! - rodinné mediace se zapojením dětí

  17. místo
  1,0 %
  Zapojení dětí do mediace je cesta, jak jim pomoci lépe zvládnout rozchod rodičů a zmírnit negativní dopady obtížného období. Děti zažívající rodičovský konflikt zůstávají často se svým trápením, bezmocí a pocity viny samy. Umožníme dětem vyjádřit se k tomu co prožívají, co potřebují a jak situaci v rodině rozumějí. To přispěje k udržení nebo obnovení dobrých vztahů dítěte s oběma rodiči. Rodičům mediace pomůže zaměřit se na potřeby
  dítěte, usnadní nápravu vztahů mezi rodiči a uzavření dohody.
 • Pohádková zahrada - Mladí dobrovolníci

  7. místo
  6,9 %
  Projekt Mladí dobrovolníci běží v Pohádkové zahradě již druhým rokem. Děti, které by jinak trávili svůj čas u počítače nebo děti ze sociálně slabých rodin, které by jinak trávily svůj čas na ulici mají možnost docházet do Pohádkové zahrady a pomáhat s péčí o zachráněná zvířátka. Účastní se akcí a projektů spolku. V zahradě je vždy jedna dospělá osoba, která se dětem věnuje. Do projektu byly v loňském roce zapojeny i děti z dětského domova a maminky z nedalekého azylového domu.
 • Důstojné stáří

  12. místo
  2,4 %
  Projekt má ulehčit seniorům v jejich nelehkých situacích a jejich prožívání. Můžeme jim tak dát najevo, že společnost na ně nezapomněla. Váží si toho, co pro společnost za svého aktivního života udělali a chce jim tak jejich službu vrátit i touto formou zpět. To že nejsou jen objektem, o který se musíme postarat, ale že je také ,,vidíme“,vnímáme jejich příběhy a trápení. Současně je prevencí rizikového jednání. Poskytuje také podporu a péči rodinám pečujícím o seniory ve zvládnutí jejich situace.
 • Dětství bez násilí - psychoterapeutická místnost pro děti, které jsou svědky domácího násilí

  9. místo
  6,0 %
  Vytvoření a vybavení samostatné psychoterapeutické místnosti, která bude sloužit psychologickému poradenství pro děti – svědky domácího násilí. Negativní dopad domácího násilí na dítě bývá rozsáhlý. Mimo ohrožení života a zdraví v průběhu domácího násilí se tento jev projevuje v podobě dlouhodobé traumatizace dítěte. Dítě zažívá pocit strachu, úzkost, vztek, smutek, pocit viny, ale i masivní pocit nespravedlnosti a bezmoci. Nová
  místnost pomůže zajistit bezpečný prostor, pro sdílení svých obav.
 • Podpora činnosti Klubu dárců krve Pardubického kraje

  18. místo
  0,5 %
  Ráda bych v letošním roce připravila kampaň na získání nových členů do klubu, vytvořila slušné zázemí klubu, kde se budeme scházet a pracovat. V neposlední řadě pracuji na 2 reklamních spotech v délce cca 2 minut, zaměřené na nové dárce krevních derivátů a na vývoji a výrobě propagačních materiálů, podporujících osvětu pro všechny bezpříspěvkové dárce.
 • Jsem máma. A co s tím?

  15. místo
  1,7 %
  Projekt je zaměřen na mladé ženy,klientky organizace, které prošly dětskými domovy, žijí už samostatně a mají děti. Někdy mají partnera, jindy ne, ale obvykle jsou plně zatíženy péčí o malé děti. Ve své nové roli si nejsou jisté, chybí jim fungující mateřské vzory. Proto jim chceme nabídnout bezpečí podpůrné socioterapeutické skupiny, kde budou moci sdílet své příběhy, pocity, obavy i radosti a zároveň načerpají pozitivní podněty a inspirace k tomu, aby mohly být svým dětem dobrou mámou.
 • Kurz zdravého životního stylu

  20. místo
  0,3 %
  Kurz zdravého životního stylu je určen pro lidi s mentálním postižením, kteří žijí v rodinách nebo v chráněném bydlení a jsou zodpovědní za způsob svého života. Téma zdravého života rezonuje většinovou společností, proto vzniká potřeba vzdělávat v této oblasti také lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří se v dnešní době přemíry informací a často zavádějících reklam hůře orientují. Kurz je zaměřen na zdravé a levné vaření, péči o tělo a pohyb, tak aby podporoval zlepšení kvality života.
 • Povídej

  24. místo
  0,0 %
  Současné sociální a demografické trendy vyvolávají nové potřeby, členové rodiny často žijí dále od sebe a vytrácejí se přirozené mezigenerační vazby. Právě proto vznikl program „Povídej“, ve kterém se děti ze školských zařízení,(MŠ, ZŠ) pravidelně setkávají se seniory v seniorských zařízeních. Společné aktivity jsou výtvarné, pohybové, hudební či kulturní, nastává tak prostor pro vzájemnou komunikaci dětí a seniorů.
 • Hry které pomáhají

  14. místo
  1,7 %
  Chceme rozvinout náš záměr výroby speciálních učebních pomůcek v oblasti speciální pedagogiky jejichž cílem je rozvíjet dovednosti nejen mentálně postižených dětí a lidí, ale jsou uplatnitelné i při učení a rehabilitaci lidí po mozkových příhodách, pro seniory, autisty.
 • Spolu za zážitky - letní zážitkový pobyt pro 15 dětí

  22. místo
  0,1 %
  SPOLU ZA ZÁŽITKY – letní zážitkový pobyt určen pro 15 dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub klub Přelouč a pro děti žijící v pěstounských rodinách. Tyto děti neměly zatím možnost zažít atmosféru táborových pobytů, protože se jejich rodiny potýkají s nedostatkem finančních prostředků, nebo jsou to děti, které si prošly traumatem a kvůli tomu nemohou vyrůstat se svými rodiči. Z těchto důvodů bychom jim chtěli splnit sen a nechat je prožít si něco pěkného.
 • Maringotky pro Lesní klub Zeměkus

  3. místo
  11,9 %
  Zakoupením maringotek sjednotíme a rozšíříme zázemí LK Zeměkus. To je nyní rozděleno mezi sadem, kde je naše hlavní centrum aktivit, a mlýnem, kam docházíme v zimních měsících za účelem stravování a odpočinku. Mlýn budeme muset v budoucnu opustit, proto je třeba vybudovat v sadu prostor, kam se vejdeme se všemi dětmi, a jenž bude komfortní i v zimě. Děti budou mít možnost zažívat v přírodě celý cyklus roku. V neposlední řadě bude nové zázemí pomocí při pořádání akcí pro rodiče dětí a veřejnost.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie