Úvod Minulé ročníky 2020 okres Svitavy 2020

Poděkování donátorům a neziskovkám ze Svitavské Burzy

Podpořené projekty

Projekty podpořené divokou kartou

Další přihlášené projekty

 • Podpora rodičovské skupiny

  7. místo
  0,2 %
  Květná Zahrada realizuje od roku 2015 podpůrnou rodičovskou skupinu pro rodiče ohrožených dětí. Každoročně realizujeme 12 setkání s účastí 8-12 osob, vždy v sobotu jednou měsíčně. Skupinu vedou 2 zkušení lektoři a její administrativu zajišťuje pedagogická pracovnice. Každoročně projde skupinou více než 20 osob z 10 rodin, s některými pracujeme dlouhodobě, i několik let. Aktivita je velmi žádaná a efektivní jak ve vztahu k prevenci výskytů výchovných problémů, tak při řešení již vzniklých obtíží.
 • Pomozte nám ven!

  4. místo
  16,4 %
  Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Mnoho našich klientů má omezenou pohyblivost a díky otočné a výsuvné sedačce, kterou chceme zakoupit do našeho vozu, jim umožníme jednodušší a bezpečnější návštěvu lékaře, úřadů či přátel a dalšího přirozeného prostředí, na které jsou celý život zvyklí.
 • Zmrzlinu a ovoce, máme vždycky po ruce

  5. místo
  2,7 %
  Naším záměrem je zakoupení profesionálního stroje na výrobu rolované zmrzliny s jednoduchou obsluhou, který budou používat klienti s mentálním handicapem nebo chronickým či jiného duševním onemocněním, kteří využívají naše sociálně terapeut. dílny a KC O krok dál. Pro klienty tímto vznikne další nová aktivita, zvyšující míru jejich samostatnosti i dovedností. Jednoduchá obsluha zároveň umožní práci i manuálně méně zručným klientům, kterým nevyhovují náročnější činnosti.
 • Zahrada v cajku

  1. místo
  32,8 %
  Zahrada v cajku je projekt navazující na předchozí projekty: Ať vše dobré zakoření a Ovocný sad Olgy Havlové. V centru denních služeb Světlanka prostě žijeme zahradou a na zahradě! Dokonce jsme v ní začali pořádat i hudební festival! Aby zahrada byla krásná a zdravá, potřebuje údržbu a péči. Díky projektu Zahrada v cajku chceme získat finanční prostředky na nákup zahradní techniky a příslušenství, které nám v tuto chvíli chybí, nebo je již ve špatném stavu, přitom je v péči o zahradu nezbytné.
 • Když je kyslík nad zlato

  2. místo
  29,1 %
  Kde není kyslík, není život. Aby se našim pacientům v Charitní ošetřovatelské službě nebo Domácím hospici sv. Michaela při Oblastní charitě Polička život prodloužil, či trochu usnadnil, chceme do Půjčovny zdravotních pomůcek pořídit 2 kyslíkové koncentrátory. Tím dáme možnost přibližně dalším pěti nemocným ročně zůstat i ve vážném zdravotním stavu doma v péči svých nejbližších až do konce svých dnů. Zároveň nebudeme muset péči odmítat pro nedostatek životně důležitého přístrojového vybavení.
 • Druhá šance pro Laskavárnu

  3. místo
  18,5 %
  Laskavárna chce obstát v tvrdém konkurenčním boji o zákazníka, zachovat si svoji laskavou tvář, nabízet sortiment svých výrobků, a zejména udržet zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. Chce obstát i v situaci, ve které se ocitla spousta dalších firem a organizací z důvodu opatření vyplývajících z nařízení vlády v důsledku pandemie. Přestože se cítíme být znevýhodněni vůči ostatním v dotacích podporovaných projektů vládou (COVID a ANTIVIRUS), nechceme propustit naše zaměstnance.
 • Kurz Hygiena a zdraví

  6. místo
  0,2 %
  Kurz Hygiena a zdraví je určen pro lidi s mentálním postižením, kteří žijí v rodinách nebo v pobytových službách či službách komunitního typu a chtějí vést co nejvíce samostatný život. Téma ochrany zdraví a dodržování základní hygieny je pro člověka velmi důležitá potřeba, neli nutnost. Soustavné vzdělávání v této oblasti je proto pro lidi se zdravotním postižením potřebné, zvláště v dnešní době, kdy jsme zahlceni přemírou různorodých často si i odporujících informací a tvrzení.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie