Úvod Minulé ročníky Místní burzy Svitavy 2013

Místní Burza filantropie Svitavy 2013

120 000 Kč

Celková hodnota darů

 

7

 podpořených projektů

 

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

Učebna ve stylu staročeské světničky

Dokončení rekonstrukce staročeské světničky (oprava spodní podlahy, pokládka nové podlahové krytiny a vybavení) pro realizaci programů zaměřených na environmentální vzdělávání, volnočasové aktivity a canisterapii.

Občanské sdružení Bonanza

Bez střechy to nejde

Dokončení opravy střechy nad stodolou, která je využívána pro práci s dětmi v rámci činností OS Bonanza. Práce na opravě střechy nad stodolou byly s přispěním sponzorů zahájeny již v r. 2012.

Děti patří domů, o.s.

Tábor pro Adama

Úhrada sportovních, výtvarných a ostatních pomůcek na respitních pobytech pro děti vyrůstajících v náhradní rodinné péči, včetně dětí se specifickými zdravotními potřebami.

Charita Svitavy

Pohodlně do aut

Úprava výsuvné sedačky spolujezdce ve vozidle Charity Svitavy s cílem umožnit méně mobilním uživatelům Charitní pečovatelské služby snazší a pohodlnější nastupování. 

Centrum J. J. Pestalozziho

Červená dluhům – zelená bezplatnému oddlužení

Cílem projektu je bezplatná pomoc lidem s oddlužením prostřednictvím sociální a právní pomoci zaměřené na přípravu podkladů k tzv. osobnímu bankrotu.

Občanské sdružení Květná zahrada

Automobil pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Květináč.

Cílem projektu je nákup staršího 7-9 místného automobilu určeného pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které bude od léta 2013 zřízeno v Květné. Sdružení zřizuje zařízení na žádost okolních měst pro děti, které mají poruchy učení, chování nebo závažné problémy v rodinném prostředí, jež vyžadují řešení formou krátkodobého pobytu mimo rodinu. Zařízení bude mít kapacitu 6 dětí.

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy

Cílem projektu je umožnit realizaci dílčích samostatných aktivit (1. Realizace dobrovolnické mezinárodní spolupráce (vymalování Krůčku; 2. Nákup „anduly“ – v rámci realizace kursů první pomoci; 3. Nákup hlíny – v rámci práce s rodiči, dětmi, prarodiči a matkami s dětmi z Azylového domu; 4. Konference Rodina a práce; 5. Příměstský tábor – výlety s dětmi; 6. Dýňová slavnost; 7. Materiál na volnočasové aktivity rodičů a prarodičů s dětmi.

Bilance burzy

9 146 640 Kč celková hodnota darů

274 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie