Úvod O Burze

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.

Jedná se vlastně o takový Den „D“ neziskových organizací z Pardubického kraje a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů.

V případě burzy filantropie prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Burzy se konají na několika místech Pardubického kraje, donátoři i neziskové organizace si tedy mohou vybrat region, ke kterému mají bližší vztah.

Realizaci celé akce zajišťuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), která s Pardubickým krajem burzu pořádá na základě dohody o spolupráci.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie