Úvod O Burze Donátoři

Donátoři Burzy filantropie v Pardubickém kraji

Pardubický kraj

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží o větší spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní i regionální úrovni. Burzy filantropie podporuje od jejich vzniku v roce 2011. Každý rok se účastní všech čtyř okresních burz v Pardubickém kraji, na nichž poskytuje neziskovým organizacím finanční dary pro vznik jejich projektů.

Účast: okres Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Konzum je obchodním družstvem, poskytující kvalitní služby a výrobky svým členům a zákazníkům v regionu východních Čech. Preferuje především dlouhodobé lokální dodavatele tak, aby docházelo k rozvoji podnikání a zkvalitňování života v našem regionu. Své filantropické aktivity rozvíjí i prostřednictvím vlastního grantového programu Společně za úsměv, ve kterém podporuje neziskové organizace z region

Účast: okres Ústí nad Orlicí

Elektrárny Opatovice

Rozhodující činností akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) je výroba, dodávka a prodej elektrické energie, tepla a stavebních hmot. Hlavním cílem EOP je orientace na potřeby zákazníků, trvalé poskytování kvalitních produktů a služeb a efektivní a ekologicky šetrné využívání přírodních zdrojů. EOP je součástí Energetického a průmyslového holdingu. Elektrárny Opatovice dlouhodobě uskutečňují rovněž svůj vlastní program firemního dárcovství, který se týká podpory nejrůznějších veřejně prospěšných projektů.

Účast: okres Pardubice

Medesa

MEDESA s.r.o. je česká společnost obchodu a služeb, založená v roce 1995, s hlavním sídlem v Poličce. Ve své činnosti se zaměřuje na vybavení laboratoří kvalitní, spolehlivou a co nejmodernější technikou.

Účast: okres Svitavy, okres Ústí nad Orlicí, okres Chrudim 

VS Chrudim

VS Chrudim, a.s. je, coby součást  koncernu ENERGIE AG, společností provozující vodárenskou infrastrukturu. V současné době zásobujeme pitnou vodu přes 85 tisíc obyvatel a odvádíme odpadní vodu od více než 52 tisíc obyvatel, převážně v okrese Chrudim, částečně pak v okresech Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Dodáváme též pitnou vodu do "Vodárenské soustavy východní Čechy".

Účast: okres Chrudim

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T byl založen 1. června 2004. Pomoc nadačního fondu směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadačního fondu je rozvoj náhradní rodinné péče.

Účast: okres Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy

Iveco Czech Republic

IVECO BUS vyvíjí vozy hromadné dopravy s cílem uspokojit potřeby současné i budoucí mobility. Tím se značka IVECO zavazuje k bezpečné, efektivní, pohodlné a udržitelné dopravě. IVECO BUS vychází vstříc potřebám zákazníků: vyvíjí nová vozidla, alternativní paliva, pohony a koncepty s cílem snížit spotřebu a emise CO2.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

Saint-Gobain Adfors CZ

Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního prostředí. Skupina Saint-Gobain v roce 2016 na základě přísného a nezávislého auditu získala certifikaci TOP EMPLOYER 2016. Tato certifikace potvrzuje výjimečné zaměstnanecké podmínky a zaměstnanecké benefity poskytované skupinou Saint-Gobain svým zaměstnancům. 

Účast: okres Svitavy

Radio Černá Hora

Radio Černá Hora se aktivně podílí na kulturním a společenském rozvoji regionu východních Čech. Mnohé akce samo produkuje a mediálně podporuje. Pomáhá neziskovým a charitativním organizacím. Je dlouhodobě lídrem východočeského rozhlasového trhu a mnoho let je jedním z nejposlouchanejších mezi soukromými regionálními rádii působícími na východě Čech. Neziskovkám na burze pravidelně poskytuje dary v podobě vytvoření a vysílání mediální kampaně propagující jejich činnost nebo projekt.

Účast: okres Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy

Pražská plynárenská

Společnost Pražská plynárenská patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií, kterými spolehlivě zásobuje bezmála 420 tis. odběrných míst. Dodává energie a poskytuje zákazníkům své služby po celé České republice.Svůj podnikatelský úspěch Pražská plynárenská přenáší formou tradiční a dlouhodobé podpory různých obecně prospěšných projektů zpět směrem k široké veřejnosti a aktivně tak přispívá k pozitivnímu rozvoji společnosti.

Účast: okres Pardubice

VHOS

VHOS se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než 58 000 obyvatel Moravskotřebovska, Poličska, Litomyšlska, Jevíčska a Svitavska.

Účast: okres Svitavy

Nedcon

Nedcon patří mezi přední světové výrobce a dodavatele regálových systémů. Centrála společnosti Nedcon sídlí ve městě Doetinchem, zatímco výroba je soustředěna v Pardubicích

Účast: okres Pardubice

GAMA Pardubice

Rodinná firma, založená v roce 1994 v Pardubicích. Zaměřuje se na výrobu náhradních dílů pro děličky těsta a další pekárenskou technologii. Vyrábí například také granulační linky na výrobu pelet a granulí

Účast: okres Pardubice

Ekomonitor

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor poskytuje služby v oboru sanace a čištění zemin a vod, hydrogeologie, studny, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, ČOV, úpravny vody, připravuje také posudky EIA.

Účast: okres Chrudim

ABPLAST

Největší specializací firmy je výroba plastových bazénů. Nabízí luxusní bazény s přelivem, komfortní bazény se skimmerem, zastřešení a příslušenství k bazénům. Poskytuje také veškeré řešení odpadních i dešťových vod k rodinným domům (ČOV s evropskou certifikací splňující požadavky EU, jímky, samonosné nádrže, atd.) i řešení specifických poptávek z chemického, potravinářského průmyslu, ze zdravotnictví, zemědělství i dalších odvětví.

Účast: okres Svitavy

Zdeněk Maixner - Antikor

Firma se zabývá zpracováním nerezové oceli se zaměřením na zakázkovou výrobu a doplňujeme program mimo původní obor, tj. i o výrobky z obvyklých ocelí a dalších materiálů. Těžištěm výroby jsou nerezová zařízení pro potravinářský průmysl především mlékárny, sýrárny, výrobny uzenin, pivovary a stravovací provozy.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

ČSOB Pojišťovna

Společenská odpovědnost ČSOB Pojišťovny, stejně tak jako ostatních členů skupiny ČSOB, je jedním ze základních pilířů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání. Je založena na na konceptu „Jednoduše a s péčí" a transparentních principech přístupu ke klientům a obchodním partnerům.Od roku 2011 se desítky jejich zaměstnanců věnují vždy minimálně dva dny v roce dobrovolnické činnosti.

Účast: okres Pardubice

Advokátní kancelář PADĚRA, RADA & PARTNEŘI

V Advokátní kanceláři PADĚRA, RADA & PATNEŘI jsou klientům poskytovány služby ve všech oblastech práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných včetně zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních před soudy všech stupňů.

Účast: okres Pardubice

Harcross

Firma byla založena v roce 2005 a od začátku je naší hlavní činností obrábění na CNC strojích - výroba strojních součástí. Zabývá se výrobou frézovaných a soustružných dílů, montáží sestav a broušením a vrtáním.

Účast: okres Pardubice

Foxconn

Foxconn poskytuje kompletní řešení v oblasti IT od produkce spotřební elektroniky až po výrobu součástek pro komunikační a elektronická zařízení.Společnost FOXCONN CZ s.r.o. byla založena 18. května 2000 jako regionální výrobní centrála skupiny Foxconn v Evropě. Výrobní prostory se nachází v Pardubicích a v Kutné Hoře.

Účast: okres Pardubice

Elektrárna Chvaletice

Společnost Sev.en EC,  a.s. provozuje hnědouhelnou elektrárnu ve Chvaleticích o výkonu 820 MW. Elektrárna zajišťuje kromě výroby elektrické energie i dodávky tepla. Společnost chce být zajímavým zaměstnavatelem a také dobrým sousedem, proto podporuje formou sponzorství východočeský region v mnoha oblastech.  Díky 3. mld. investici do oprav dvou bloků v roce 2016 splní elektrárna nejpřísnější ekologické limity. 

Účast: okres Pardubice

ECOS

Společnost se zabývá strojírenskou výrobou, své produkty vyváží do zemí EU (Nizozemsko, Belgie, Francie, Itálie). Ve svých dvou provozovnách, ve Vysokém Mýtě a v Chocni, disponuje výrobními prostory o celkové rozloze 7000 m2, zastřešenými skladovacími prostory o ploše 2000 m2. Aktuálně zaměstnává okolo 200 pracovníků.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko je firmou, která má v oblasti obchodu dlouholetou tradici. Vznikla  koncem roku 1956 sloučením malých samostatných družstev působících na Chrudimsku. Jednota působí v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s širokou nabídkou potravinářského zboží a zboží denní potřeby a jejím krédem je poskytování kvalitních služeb a spokojený, trvale se vracející zákazník.   

Účast: okres Chrudim

Rehau

Společnost nabízí řešení na bázi polymerů ke zvýšování energetických uspor, hospodaření s dešťovou vodou, využití obnovitelných zdrojů energie, mobility a future Living.

Účast: okres Svitavy

Sostaf

Společnost měla pevné postavení v pardubickém regionu, zejména v oblasti pozemního stavitelství a průmyslových staveb. Svým zákazníkům nabízela širokou škálu služeb od diskuze nad investičním záměrem, projektem až po vlastní realizaci staveb. Firma Sostaf ukončila svoji činost. 

Účast: okres Chrudim

GMS velkoobchod

GMS velkoobchod s.r.o. je ryze česká obchodní společnost specializovaná na dodávky hadic všech typů, příslušenství k hadicím, pryží a gumových podlahovin a současně disponuje vlastní výrobou hydraulických hadic se sídlem v Lanškrouně.

Účast: okres Pardubice

KVE nábytek

Společnost se zabývá výrobou včelích úlů, nábytku z masivu a LTD (laminovaných dřevotřískových desek). Veškeré produkty jsou výráběny na míru, dle konkrétních požadavků zákazníků. Samozřejmostí je sestavení nezávazné nabídky, rychlé a kvalitní zpracování zakázky, doprava a odborná montáž.

Účast: okres Pardubice

Eurepap

Společnost působí na trhu s odpadovým papírem od roku 1999. Poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, především s papírem. Zpracovává veškerý papírový odpad. Zabývá se výkupem, tříděním, drcením, gilotinováním rolí a lisováním odpadu. Specializací je výkup, zpracování a prodej druhotných surovin. Vykupuje železo, barevné kovy, papír.

Účast: okres Svitavy 

město Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí je okresním městem v kraji Podorlicka v půvabném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Žije zde 15 000 obyvatel. Počátky města spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády PřemyslaOtakara II. začala rozrůstat stará slovanská osada „Oustí“. Jeho krásný historický střed s téměř pravidelným čtvercovým náměstím s podloubími a typickými starými domy je od roku 1991 městskou památkovou zónou.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

město Pardubice

Pardubice jsou krajským městem na soutoku řek Labe a Chrudimka. Aktuálně zde žije okolo 90 000 obyvatel. Nejstarší dochovalá zmínka o městě je ze 13. století.   Jsou přirozeným centrem regionu důležitou dopravní křižovatkou.

Účast: okres Pardubice

město Letohrad

Letohrad vznikl v roce 1950 sloučením čtyř samostatných obcí – Kyšperka, Orlice, Kunčic a Rotneka, jejichž historie sahá hluboko do středověku. Hrad Kyšperk se poprvé objevuje ve Zbraslavské kronice v roce 1308. V současnosti zde žije 6300 obyavtel. V roce 2014 město Letohrad uspořádalo také svou vlastní místní Burzu filantropie.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

město Žamberk

Město leží v údolí Divoké Orlice, v severovýchodní části Pardubického kraje. Žamberk vznikl na místě původní rolnické slovanské osady při staré cestě vedoucí z Čech do Kladska a na Moravu. První doložená zmínka je z roku 1332. V Žamberku nyní žije 6 000 obyvatel.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

město Chrudim

Chrudim, známá rovněž jako "Athény východních Čech", je město střední velikosti ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny. V současnosti zde žije 23 000 obyvatel. V rámci své účasti na Burze filantropie zapůjčuje město také prostory k pořádání burzy pro okres Chrudim.

Účast: okres Chrudim

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie