Úvod O Burze Donátoři

Donátoři Burzy filantropie 2020 v Pardubickém kraji

Pardubický kraj

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží o větší spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní i regionální úrovni. Burzy filantropie podporuje od jejich vzniku v roce 2011. Každý rok se účastní všech čtyř okresních burz v Pardubickém kraji, na nichž poskytuje neziskovým organizacím finanční dary pro vznik jejich projektů.

Účast: okres Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Konzum je obchodním družstvem, poskytující kvalitní služby a výrobky svým členům a zákazníkům v regionu východních Čech. Preferuje především dlouhodobé lokální dodavatele tak, aby docházelo k rozvoji podnikání a zkvalitňování života v našem regionu. Své filantropické aktivity rozvíjí i prostřednictvím vlastního grantového programu Společně za úsměv, ve kterém podporuje neziskové organizace z region

Účast: okres Ústí nad Orlicí

Elektrárny Opatovice

Rozhodující činností akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) je výroba, dodávka a prodej elektrické energie, tepla a stavebních hmot. Hlavním cílem EOP je orientace na potřeby zákazníků, trvalé poskytování kvalitních produktů a služeb a efektivní a ekologicky šetrné využívání přírodních zdrojů. EOP je součástí Energetického a průmyslového holdingu. Elektrárny Opatovice dlouhodobě uskutečňují rovněž svůj vlastní program firemního dárcovství, který se týká podpory nejrůznějších veřejně prospěšných projektů.

Účast: okres Pardubice

Medesa

MEDESA s.r.o. je česká společnost obchodu a služeb, založená v roce 1995, s hlavním sídlem v Poličce. Ve své činnosti se zaměřuje na vybavení laboratoří kvalitní, spolehlivou a co nejmodernější technikou.

Účast: okres Svitavy, okres Ústí nad Orlicí, okres Chrudim 

VS Chrudim

VS Chrudim, a.s. je, coby součást  koncernu ENERGIE AG, společností provozující vodárenskou infrastrukturu. V současné době zásobujeme pitnou vodu přes 85 tisíc obyvatel a odvádíme odpadní vodu od více než 52 tisíc obyvatel, převážně v okrese Chrudim, částečně pak v okresech Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Dodáváme též pitnou vodu do "Vodárenské soustavy východní Čechy".

Účast: okres Chrudim

Nadace J&T

Nadační fond J&T byl založen 1. června 2004. Pomoc nadačního fondu směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadačního fondu je rozvoj náhradní rodinné péče.

Účast: okres Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy

Iveco Czech Republic

IVECO BUS vyvíjí vozy hromadné dopravy s cílem uspokojit potřeby současné i budoucí mobility. Tím se značka IVECO zavazuje k bezpečné, efektivní, pohodlné a udržitelné dopravě. IVECO BUS vychází vstříc potřebám zákazníků: vyvíjí nová vozidla, alternativní paliva, pohony a koncepty s cílem snížit spotřebu a emise CO2.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

Saint-Gobain Adfors CZ

Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního prostředí. Skupina Saint-Gobain v roce 2016 na základě přísného a nezávislého auditu získala certifikaci TOP EMPLOYER 2016. Tato certifikace potvrzuje výjimečné zaměstnanecké podmínky a zaměstnanecké benefity poskytované skupinou Saint-Gobain svým zaměstnancům. 

Účast: okres Svitavy

VHOS

VHOS se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než 58 000 obyvatel Moravskotřebovska, Poličska, Litomyšlska, Jevíčska a Svitavska.

Účast: okres Svitavy

Nedcon

Nedcon patří mezi přední světové výrobce a dodavatele regálových systémů. Centrála společnosti Nedcon sídlí ve městě Doetinchem, zatímco výroba je soustředěna v Pardubicích

Účast: okres Pardubice

Ekomonitor

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor poskytuje služby v oboru sanace a čištění zemin a vod, hydrogeologie, studny, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, ČOV, úpravny vody, připravuje také posudky EIA.

Účast: okres Chrudim

ABPLAST

Největší specializací firmy je výroba plastových bazénů. Nabízí luxusní bazény s přelivem, komfortní bazény se skimmerem, zastřešení a příslušenství k bazénům. Poskytuje také veškeré řešení odpadních i dešťových vod k rodinným domům (ČOV s evropskou certifikací splňující požadavky EU, jímky, samonosné nádrže, atd.) i řešení specifických poptávek z chemického, potravinářského průmyslu, ze zdravotnictví, zemědělství i dalších odvětví.

Účast: okres Svitavy

ČSOB Pojišťovna

Společenská odpovědnost ČSOB Pojišťovny, stejně tak jako ostatních členů skupiny ČSOB, je jedním ze základních pilířů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání. Je založena na na konceptu „Jednoduše a s péčí" a transparentních principech přístupu ke klientům a obchodním partnerům.Od roku 2011 se desítky jejich zaměstnanců věnují vždy minimálně dva dny v roce dobrovolnické činnosti.

Účast: okres Pardubice

Advokátní kancelář PADĚRA, RADA & PARTNEŘI

V Advokátní kanceláři PADĚRA, RADA & PATNEŘI jsou klientům poskytovány služby ve všech oblastech práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných včetně zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních před soudy všech stupňů.

Účast: okres Pardubice

Foxconn Česká republika

Foxconn poskytuje kompletní řešení v oblasti IT od produkce spotřební elektroniky až po výrobu součástek pro komunikační a elektronická zařízení.Společnost FOXCONN CZ s.r.o. byla založena 18. května 2000 jako regionální výrobní centrála skupiny Foxconn v Evropě. Výrobní prostory se nachází v Pardubicích a v Kutné Hoře.

Účast: okres Pardubice

GMS velkoobchod

GMS velkoobchod s.r.o. je ryze česká obchodní společnost specializovaná na dodávky hadic všech typů, příslušenství k hadicím, pryží a gumových podlahovin a současně disponuje vlastní výrobou hydraulických hadic se sídlem v Lanškrouně.

Účast: okres Pardubice

město Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí je okresním městem v kraji Podorlicka v půvabném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Žije zde 15 000 obyvatel. Počátky města spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády PřemyslaOtakara II. začala rozrůstat stará slovanská osada „Oustí“. Jeho krásný historický střed s téměř pravidelným čtvercovým náměstím s podloubími a typickými starými domy je od roku 1991 městskou památkovou zónou.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

město Pardubice

Pardubice jsou krajským městem na soutoku řek Labe a Chrudimka. Aktuálně zde žije okolo 90 000 obyvatel. Nejstarší dochovalá zmínka o městě je ze 13. století.   Jsou přirozeným centrem regionu důležitou dopravní křižovatkou.

Účast: okres Pardubice

město Žamberk

Město leží v údolí Divoké Orlice, v severovýchodní části Pardubického kraje. Žamberk vznikl na místě původní rolnické slovanské osady při staré cestě vedoucí z Čech do Kladska a na Moravu. První doložená zmínka je z roku 1332. V Žamberku nyní žije 6 000 obyvatel.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

město Chrudim

Chrudim, známá rovněž jako "Athény východních Čech", je město střední velikosti ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny. V současnosti zde žije 23 000 obyvatel. V rámci své účasti na Burze filantropie zapůjčuje město také prostory k pořádání burzy pro okres Chrudim.

Účast: okres Chrudim

město Hlinsko

Hlinsko je město v krajinné oblasti Železných hor, v severní části Českomoravské vrchoviny. Centrum města leží v údolí horního toku řeky Chrudimky, velkou částí zástavby na jihozápadním až západním úpatí železnohorského hřebene, přibližně také na rozhraní chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor.

Účast: okres Chrudim

město Jevíčko

Jevíčko je město na Moravě, tvoří centrum severní části Malé Hané. Administrativně náleží do okresu Svitavy v Pardubickém kraji a má status pověřené obce. Žije zde přibližně 2 800 obyvatel. Součástí města je i vesnice Zadní Arnoštov. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.

Účast: okres Svitavy

město Lanškroun

Město Lanškroun leží v podhůří Orlických hor, na východě Čech nedaleko historické zemské hranice s Moravou. Žije v něm přibližně 9 900 obyvatel. Je zasazen v širokém údolí Moravské Sázavy, rámovaném lesnatou vrchovinou. U města se nachází soustava rybníků, sloužících dnes k rekreaci a sportovnímu vyžití.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

VAK Pardubice

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. vznikla v roce 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Pardubice s.p.. Ke konci roku 2015 provozovala 1250 km vodovodu a 686 km kanalizace a zásobovala vodou více než 160 tisíc obyvatel.

Účast: okres Pardubice

Miluše Horská - Senát Parlamentu České republiky

Miluše Horská je česká politička a vysokoškolská pedagožka, od roku 2012 místopředsedkyně Senátu PČR. Do české horní komory byla zvolena roku 2010 ve volebním obvodu č. 43 – Pardubice. Působí také ve funkci ředitelky Základní a praktické školy Svítání a v říjnu 2018 byla krátce zastupitelkou města Pardubice.

Účast: okres Pardubice

DALU s. r. o.

Společnost DALU s. r. o. vznikla v roce 2000 jako obchodní firma zaměřená na mezinárodní obchod. Od roku 2008 společnost vstoupila do odvětví energetiky. V portfoliu firmy naleznete fotovoltaické a kogenerační systémy. Na energetické řešení nahlížíme koncepčně.

Účast: okres Chrudim

SOLEA CZ výrobní družstvo

Rodinná firma SOLEA CZ vznikla v roce 2000 se třemi lidmi. Dnes má více než 130 zaměstnanců a vyrábí na ploše 3 000 m2. Více než 70% kolegů jsou lidé se zdravotním postižením. Firma SOLEA CZ je  jedinečná v tom, že dokáže vytvořit prostředí pro zdravotně hendikepované, tak aby zvládli odborné práce ve vysoké kvalitě. SOLEA CZ dodává zejména do automotive, strojírenství, elektro a spotřebního průmyslu.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

OEZ s. r. o.

OEZ s.r.o. je česká elektrotechnická firma sídlící v Letohradu. OEZ je zkratkou z původního názvu Orlické elektrotechnické závody. Firma OEZ je jedním z největších výrobců jističů, pojistek a jiného elektroinstalačního zařízení v Česku.

Účast: okres Ústí nad Orlicí

TPR Truhlářství

Firma vznikla v roce 1997 a zaměřila se na výrobu nábytku. V současné době vyrábí a zařizuje kompletní vybavení interiérů bytů a budov, dále dodává nábytkové komponenty pro podporu obchodu a prodeje. Velký důraz klade na kvalitu zpracování; tu se daří naplňovat díky modernímu strojovému vybavení a kvalitnímu týmu zaměstnanců.

Účast: okres Svitavy

Další donátoři, kteří podpořili veřejně prospěšné projekty na Burzách filantropie

Rádio Černá Hora, Pražská Plynárenská, Antikor, Harcross, Elektrárny Chvaletice, ECOS, COOP jednota, Rehau, Sostaf, KVE Internet, Eurepap, město Letohrad, Avantgard, AVE CZ, BB.com, Compak, Česká spořitelna, DAKO, Darren, Dřevotvar, eBrána, Efektivníkurzy.cz, EM Biotek, EPR Praha, ERA, ERA poštovní spořitelna, e-SMILE a tiskárna ARA, Experia, Golem group, Indios, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, KTR, KUDOS, Lékárna.cz, Letohradské strojírny, Limes, Masoeko, město Litomyšl, Město Svitavy, MiTech, Moravec Pekárny, Nadace ČEZ, OR CZ, pan Ducháček, Pekářství Sázava, Perník Janoš, Podnikatelé Svitavy (EVT, Nekvinda, P. D. Refractiores), PVV, Ronal Group, Sonet Building, Steeling, StudioPress, Svitap, Škýz, Šmídl, TMT spol. s. r. o. a Veolia Transport. 

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie