Úvod O Burze Garanti

Koalice nevládek Pardubicka

Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004.

Pardubický kraj

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží o větší spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní i regionální úrovni. Burzy filantropie podporuje od jejich vzniku v roce 2011. Každý rok na ně přispívá finančně. Společně s Koalicí nevládek Pardubicka také zajišťuje jednání s donátory, pomáhá s organizováním burz i vzdělávacích seminářů pro žadatele.

 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů včetně zajišťování potřeb členů. Její členové se řadí mezi významné a dlouhodobé donátory Burzy filantropie.

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie