Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 BEzbranným NEseme Šanci Obstát V boji

BEzbranným NEseme Šanci Obstát V boji

Projekt BEzbranným NEseme Šanci Obstát V boji je zaměřen na rozšíření právního poradenství obětem domácího a sexuálního násilí. Ročně se na naši pobočku v Benešově obrátí více než 30 nových klientek s žádostí o radu. Za tímto účelem vydáme zaktualizovanou brožuru Vaše právo, praktickou pomůcku pro oběti a ty, kdo jim pomáhají. Obsahuje právní informace a vzory podání. Dále zakoupíme systém ASPI, který obsahuje právní předpisy včetně novelizací. Pomůže nám obsloužit více klientek v kratším čase.

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

V proFem se již přes 20 let věnujeme pomoci obětem, v Benešově provozujeme intervenční centrum. Pomáháme obětem domácího a sexuálního násilí a další trestné činnosti, např. stalkingu. Ohroženým osobám poskytujeme sociální, psychologické a právní poradenství. Naši klientelu tvoří převážně ženy, ročně nás navštíví více než 300 klientek, tento počet se rok od roku zvyšuje. Poskytujeme také bezplatné právní zastoupení u soudu, v roce 2016 jsme touto formou podpořili více než 20 žen.

CÍL PROJEKTU

V roce 2017 vydáme 770 výtisků brožury Vaše právo, osvědčeného návodu pro oběti a jim pomáhající profese. Systém právních informací ASPI urychlí a usnadní vyhledávání právních informací pro klientky a počet těch, kterým pomůžeme, se na Benešovsku zvýší přibližně o 40 oproti minulému roku. Dopad bude širší, obdobný nárůst klientely na základě statistik očekáváme na Příbramsku, Berounsku a v Praze, kde naši právníci také působí. Nezbytnou evidenci klientek vedeme prostřednictvím databáze Arum. 

JAKÝ JE PŘÍNOS PROJEKTU PRO VAŠI ORGANIZACI          

Díky systému ASPI se naše práce zkvalitní a zrychlí. Počet klientek, kterým pomůžeme, se na Benešovsku zvýší přibližně o 40 v porovnání s rokem 2016. Tento počet budeme moci zanést do Arum, databáze klientů a zdroje našich statistik. Stoupne dostupnost brožury Vaše právo o 770 výtisků.

Cílová skupina projektu     

  • mladí do 25 let
  • starší osoby (v produktivním věku)
  • senioři
  • ženy s dětmi do 15 let

 JAKÉ JSOU PŘÍNOSY PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU?

Naší cílovou skupinou jsou především ženy, oběti domácího, sexuálního násilí a další trestné činnosti (např. stalkingu). Oběti těchto závažných trestných činů nás vyhledávají, protože už svoji situaci nemohou dále snášet. Potřebují psychicky podpořit a také poradit s postupem, jak se z násilného vztahu/role oběti např. znásilnění vymanit, aby mohly opět žít plnohodnotný život.

Naše brožura Vaše právo, která obsahuje základní právní informace a vzory podání, je praktickým návodem pro klientky, postupovat. Týká se podání trestního oznámení, rozvodu, péče o děti nebo např. sociálních dávek. Jako pomůcku ji při své práci používají také sociální pracovníci nebo policisté, protože obsahuje všechny relevantní informace na jednom místě.

Systém právních informací ASPI bude velkým ulehčením práce našich právníků, kteří pro svoji pomoc klientkám právní předpisy nezbytně potřebují, ty se však neustále mění a novelizují. ASPI obsahuje aktuálně účinné zákony, soudní judikaturu a komentáře zákonů. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Aktualizace a vydání brožury

Vaše právo – 770 kusů. Jedná se o 128stránkovou publikaci, která obsahuje právní informace a vzory právních podání.

Zakoupení a nainstalování automatizovaného systému právních informací ASPI.

Poskytování právního poradenství.

Prodloužení licence k databázi Arum, sloužící sociálním pracovníkům k evidenci přímé práce s klienty a jejímu statistickému vykazování. 

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

Leden – prosinec 2017: poskytování poradenství v rámci úředních hodin (úterý 9:00 - 15:00)

Leden 2017: prodloužení licence k databázi Arum na rok 2017 

Červen 2017: zakoupení a nainstalování systému ASPI

Červenec - srpen 2017: aktualizace brožury Vaše právo 

Září 2017: tisk 770 kusů brožury Vaše právo 

ROZPOČET PROJEKTU    

ASPI: roční předplatné služby: 8.707 Kč = červen 2017 – květen 2018 

Arum: roční pronájem klientské databáze, poměrná částka pro pobočku Benešov: 2.500 Kč 

Vaše právo: tisk 770 kusů: 28.790 Kč = Publikace formátu DL (210 x 100 mm), 128 stran. 

Vycházíme z ceny, kterou jsme za tisk zaplatili loni – 1 kus stál 30,9 Kč bez DPH. 

Vaše právo: aktualizace: 10.000 Kč - mzdové náklady na právničku: (8 hod. práce; 625 Kč/hod. – 5.000 Kč); mzdové náklady na grafika (8 hod. práce; 625 Kč/ 1 hod. – 5.000 Kč). 

Celkem: 49.997 Kč

Hlasujte pro projekt

BEZBRANNÝM NESEME ŠANCI OBSTÁT V BOJI

9. místo
2,2 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie