Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Dotyk, který léčí...

Dotyk, který léčí...

Pracovníci RUAH o.p.s. projdou vzdělávacím kurzem konceptu Bazální stimulace. Naučí se novému přístupu ke klientům, kteří mají narušené vnímání – dlouho leží na lůžku, jsou ve změněném stavu vědomí, jsou nevyléčitelně nemocní. Koncept bazální stimulace zlepšuje stav nemocných pomocí základních dotyků a technik, které využívají individuální potřeby každého člověka. Pracuje se zkušenostmi z minulosti a zlepšuje psychický stav člověka. Je to certifikovaná metoda, která přinese větší kvalitu života.

RUAH o.p.s.

RUAH o.p.s. pečuje o seniory, nemocné a umírající, kteří si přejí prožít i nejtěžší období života doma. Zajišťuje profesionální sociální a zdravotní služby v režimu 24 hod denně tak, aby i těžce nemocní mohli být se svými blízkými. Stará se o pečující, aby zvládli svou náročnou úlohu, a pomáhá pozůstalým vracet se do života.

Potřeba pomáhat rodinám, kteří se rozhodly pečovat o své blízké doma je stále větší. Naším úkolem však není jen navyšovat kapacity, ale zkvalitňovat péči samotnou. 

Cíl projektu

Do konce roku 2017 projde 15 členný tým pracovníků RUAH o.p.s. Základním kurzem Bazální stimulace (24 hod) a zaintegruje tento přístup do standardů péče o nemocné a umírající v domácí péči.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Projekt přinese naší organizaci hlubší a účinnější nástroje pro péči o nemocné a umírající, sjednotí přístupy v péči a umožní pracovníkům organizace zkvalitňovat vlastní profesní kvalifikaci.

Cílová skupina projektu

  • starší osoby (v produktivním věku)
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby ve zdravotnictví
  • umírající a pečující

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Seniorům, nemocným a umírajícím zkvalitní dny, ve kterých jsou vyčerpaní z dlouhodobé deprivace, nedostatku podnětů a komunikace. Nový přístup pracovníků umožní klientům i v posledních dnech života prožít hodnotné okamžiky, důležité pro jejich prožívání těžkého období.

Ročně poskytujeme služby více než 300 klientům a druhotně jejich rodinám. Nové přístupy naučíme pečující, kteří se o své blízké starají doma. Metoda bazální stimulace má přímý vliv na rozvoj vztahů a schopnosti komunikace. Zvýší kvalitu společného života těžce nemocných uprostřed rodiny.

Klíčové aktivity projektu

Kurz Bazální stimulace proběhne ve dvou dnech po 12 hod. v pronajatém prostoru (vyžaduje prostor na nácvik technik na karimatkách). V průběhu kurzu budou mít účastníci k dispozici vodu a kávu a jedno jídlo denně. Po ukončení kurzu zajistí vedoucí pracovníci, aby se využití metod stalo součástí standardních postupů při péči o naše klienty.

Harmonogram realizace projektu

Hlavní aktivitu plánujeme na září 2017 (v době dovolených je nemožné nahradit tým ve 24 hodinovém provozu na dva dny). Do konce roku proběhne standardizace a vyhodnocení zpětné vazby spokojenosti klientů. Zároveň proběhne publicita a mediální kampaň na využití nové metody v nabídce pro klienty.

Rozpočet projektu

  • Vzdělávací kurz: 3500,- Kč/os – 15 os – 52 500,-
  • Stravování: 240,- Kč/od/den – 15os – 2 dny – 7 200,-
  • Pronájem místnosti: 1000,- Kč/ den – 2 000,-

 Celkem: 61 700,- Kč

Hlasujte pro projekt

DOTYK, KTERÝ LÉČÍ...

11. místo
0,9 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie