Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Každá škola může být Skutečně zdravá škola

Každá škola může být Skutečně zdravá škola

Projekt podporuje zdraví dětí v okrese Benešov prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je rozšíření programu SZŠ na další školy v okrese. Dále budou realizovány tři samostatné vzdělávací a zážitkové semináře pro kuchařky ŠJ, pedagogy a rodiče. Semináře se uskuteční ve vybrané ŠJ a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin. Účastnici seminářů obdrží receptury pokrmů.

Skutečně zdravá škola, z.s.

Spolek Skutečně zdravá škola, z.s. byl založen v říjnu 2013 jako iniciativa rodičů a odborníků s cílem přispět ke zlepšení stravování a kultury stravování ve školách. Chceme využít potenciálu školního stravování a jeho vlivu na děti a mládež a vytvořit ve školách vzor zdravé kultury stravování, který by si děti odnášely dále do života. K naplnění tohoto cíle slouží komplexní program Skutečně zdravá škola, do něhož je k dnešnímu dni zapojeno 261 mateřských, základních a středních škol v celé ČR.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je podpora zdraví dětí a mládeže a prevence vzniku nadváhy, obezity a dalších chronických onemocnění a vytvoření prostředí podporujícího zdraví v mateřských a základních školách na území okresu Benešov. Nástrojem k naplnění tohoto cíle je program Skutečně zdravá škola. Bohužel školy nemají k dispozici dostatek prostředků k financování seminářů. Zajištění bezplatných vzdělávacích akcí pro školy je tedy momentálně jednou z našich priorit.

JAKÝ JE PŘÍNOS PROJEKTU PRO VAŠI ORGANIZACI.

Přínosem pro SZŠ bude rozšíření programu na další školy. V regionu, zatím nebylo osloveno více škol. MŠ Divišov se do programu SZŠ přihlásila a může být pro ostatní příkladem dobré praxe, protože v roce 2016 získala bronzový certifikát SZŠ.

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

  • děti do 15 let
  • osoby ve školství

Pracovníci ŠJ. Rodiče žáků škol v okrese Benešov

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU? 

Kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojení děti. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli.

Školy mají jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého stravování.

Zapojení do programu SZŠ přináší výhody pro vedení školy. Zlepšení kvality školního stravování,zvýší atraktivitu školy mezi rodiči.

Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud nezpracované téma, jídlo. Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chování.

Vedoucí ŠJ, pedagogové a rodiče na seminářích získají vědomosti a dovednosti v přípravě chutných pokrmů z čerstvých lokálních surovin.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojení děti. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli.

Školy mají jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého stravování.

Zapojení do programu SZŠ přináší výhody pro vedení školy. Zlepšení kvality školního stravování, zvýší atraktivitu školy mezi rodiči.

Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud nezpracované téma, jídlo. Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chování.

Vedoucí ŠJ, pedagogové a rodiče na seminářích získají vědomosti a dovednosti v přípravě chutných pokrmů z čerstvých lokálních surovin.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

Během školního roku 2017/2018 oslovíme všechny MŠ a ZŠ v okrese Benešov. Rádi bychom zapojili nejméně 10 škol do programu SZŠ.

Zážitkový seminář pro kuchařky MŠ a ZŠ, zřizovatele a vedení škol proběhne v říjnu 2017.

Metodický seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ jak děti učit o výživě proběhne v listopadu 2017.

Vzdělávací seminář pro rodiče proběhne v lednu 2018.

Semináře se budou konat v prostorách na vybrané ZŠ v okr. Benešov.

ROZPOČET PROJEKTU

Celkem 50 000,-Kč

1. 7 500,- Kč technické vybavení improvizované kuchyně:

a. indukční dvou vařič - 2 000 Kč,

b. Mixér G21 Perfect smoothie red - 5 500,- Kč

2. 6 000,-Kč – pořízení potravin na seminář (2 000,-Kč na každý seminář)

3.6 500,-Kč propagační materiály (tištěný materiál – manuály a receptury – 3 000,-Kč, roll-Up 2 000,-Kč, plachta Zdravého talíře- 500,-Kč)

4. 15 000,-Kč zajištění lektorů na semináře a jejich cestovné.

5. 15 000,-Kč osobní náklady a cestovné regionální koordinátorky

Hlasujte pro projekt

KAŽDÁ ŠKOLA MŮŽE BÝT SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

6. místo
5,4 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie