Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Lék jménem kůň – zkvalitnění podmínek pro hiporehabilitaci hendikepovaných dětí a dospělých

Lék jménem kůň – zkvalitnění podmínek pro hiporehabilitaci hendikepovaných dětí a dospělých

Za koňmi do Zderadic dojíždějí zájemci z celého okresu Benešov. Minulý rok k nám pravidelně dojíždělo 20 rodin s jedním i více hendikep. dětmi a vystřídala se zde stovka dětí z běžných rodin. Letos začala úprava velké jízdárny, kterou je potřeba dokončit a postavit rampu, ze které se bude dětem i dospělým bezpečně nastupovat na koně. Pro výcvik koní je potřeba zrekonstruovat kruhovou jízdárnu. Také přibydou 2 noví koňští parťáci, které je potřeba vybavit hiporehabilitačními pomůckami pro jízdu.

Z.S. ZDERADICE

Sdružujeme osoby se zájmem o koně, jejich využití pro chov, jízdu, hiporehabilitaci i komunitní život. Pořádáme akce a volnočasové aktivity pro veřejnost, především rodiny s dětmi. S koníky se účastníme např. Jízdy Sv. Martina, masopustního průvodu, živého Betléma i charitativních akcí.  V současné době pomáháme rodinám s dětmi i dospělými s postižením prostřednictvím aktivit s koňmi, a tím přispíváme ke zlepšení jejich fyzického i psychického stavu. Na Benešovsku jsou tyto služby ojedinělé.

Cíl projektu

Od sezóny 2017 chceme zlepšit podmínky poskytování služeb s využitím koní pro hendikepované klienty, zejména rodiny s dětmi, a to úpravou obou jízdáren, postavením nástupní rampy a nákupem hiporehabilitačních pomůcek. Kontakt s koňmi a jízda na nich výrazně pomáhá zlepšovat fyzický i psychický stav a s lepšími podmínkami můžeme nabídnout služby více rodinám.

Jaký je přínos projektu pro organizaci

K dispozici budou dvě jízdárny s rampou, na kterých se bude jezdit i za deštivého počasí. Zlepší se kvalita zázemí poskytovaných služeb a rozšíří se nabídka pro osoby, které dosud nemohly na koňský hřbet bez speciální rampy (70% poptávky: vozíčkáři a těžší klienti – dospělí s postižením).

Cílové skupiny

 • děti do 15 let
 • mladí do 25 let
 • starší osoby
 • senioři
 • ženy s dětmi do 15 let
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Jaké jsou přínosy projekty pro cílovou skupinu?

Lidé se zdravotním postižením a pohybovým omezením, budou mít možnost pohodlně a hlavně bezpečně nastupovat a sestupovat z koně za pomoci speciální kovové rampy. Klientela se rozšíří o vozíčkáře a dospělé uživatele služby se zdravotním postižením, kteří se do sedla ze země či židličky nedostali.

Úprava povrchu jízdáren zajistí vhodné podmínky pro pohyb koní a umožní využívat jízdárny téměř za každého počasí, což dosud nebylo možné a musely se tak rušit jízdy.

Na náš statek dojíždí široké spektrum klientů, celoročně služby s koňmi využije cca 150 lidí. Hiporehabilitaci po projektu využije kolem 30 rodin.

Pohyb koně působí blahodárně na fyzickou stránku toho, kdo na něm jezdí a zároveň cvičí. Díky tomu se daří zlepšovat řadu vrozených i získaných tělesných postižení. Pozitivní terapeutický efekt má také “pouhá” přítomnost zvířete. Tím, že se daří stabilizovat stav postiženého nebo ho dokonce zlepšovat. Vidíme štěstí, které to do rodin přináší a věříme tak společně ve smysl této práce.

Klíčové aktivity projektu

KA 1: Výroba rampy

= zakázková výroba kovové nástupní a výstupní rampy ke koním pro osoby s postižením

KA 2: Dokončení prací na velké jízdárně 20 x 38 m

= vrstva geotextilie a lomovohého prachu, válcování

= dostatečná vrstva středně hrubého křemičitého písku s tvrdými zrny, čistota písku je důležitá pro jízdní podmínky a chod koně (důležité pro zdravý účinek hiporehabilitace)

 KA 3: Vybavení hiporehabilitačními pomůckami

 

= k provozu hiporehabilitace se pořizují dva noví koně, protože dva starší koníci jdou do zaslouženého koňského důchodu. Pro tyto koně je potřebné nakoupit deky, madla a uzdečky.

KA 4: Kruhová jízdárna 16 m v průměru

= úprava terénu (rolba, drenáž, písek), zabudování sloupků (50 metrů po obvodu) – kovová trubka v betonu, dřevěný kůl.

Pro účely hiporehabilitace se musí s koníkem neustále cvičit a připravovat ho na kontakt s uživatelem služby. Kůň musí zvládat každou situaci, musí lidem důvěřovat a poslechnout. K tomu se nejlépe cvičí na tzv. kruhové jízdárně, která se nyní zrušila a staví se nová. Také se bude „kruhovka“ využívat zejména u jízdy malých dětí, které nemohou být samy na velkém prostoru.

Harmonogram

I. kv. 2017: zemní úpravy velké jízdárny (bagrování, drenáž)

II. kv. 2017:

 • dokončení povrchu velké jízdárny (geotextilie, lomový prach, písek)
 • stavba rampy pro nasedání na koně (kovová)
 • přestavba kruhové jízdárny (povrch, ohradník)
 • nákup hiporehabilitačních pomůcek

III. kv. 2017 a dále:

 • pravidelná údržba jízdárny pro hiporehabilitační účely
 • shrnutí projektu, propagace

Rozpočet projektu

KA 1: Vybudování rampy pro nasedání na koně

 • Pořízení kovové rampy 30.000 Kč

KA 2: Dokončení prací na velké jízdárně 20 x 38 m

 • Bagr 12.000 Kč
 • Drenáže + výplň 7.000 Kč štěrk
 • Křemičitý písek 20.000 Kč
 • Patníky 2.000 Kč
 • Dřevěné obložení jízdárny + lak 8.000 Kč
 • Lomový prach 2.000 Kč
 • Geotextilie 760 m2 + 15.000 Kč

= 66.000 Kč

 

KA 3: Vybavení hiporehabilitačními pomůckami

 • Nákup vybavení 8.000 Kč (madla, obřišníky, deky, uzdečky na dva nové koně)

 

KA 4: Kruhová jízdárna 16 m průměr

 • 26.000 Kč (bagr, zabetonované kovovo-dřevěné sloupky)

Rozpočet projektu: 130.000 Kč

‒      děti do 15 let

‒      mladí do 25 let

‒      starší osoby

‒      senioři

‒      ženy s dětmi do 15 let

‒      osoby se zdravotním postižením

rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Hlasujte pro projekt

LÉK JMÉNEM KŮŇ – ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK PRO HIPOREHABILITACI HENDIKEPOVANÝCH DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

1. místo
33,4 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie