Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Ochrana seniorů proti "ŠMEJDŮM"

Ochrana seniorů proti "ŠMEJDŮM"

V dnešní době se mnoho starších lidí dostává do finančních obtíží díky „výhodným“půjčkám a jejich snadné dostupnosti. Senioři mnohdy nemají potřebné informace o skutečné realitě a fungování půjček, úvěrů, kreditních a debetních karet. Hospodaří s minimálními důchodovými příjmy a díky snadno přístupným půjčkám se dostávají do existenčních problémů, které jim kazí klidné a pokojné prožití stáří.

Farní charita Vlašim

FCH Vlašim vznikla v roce 1992, v té době pracovala jako dobrovolnická. V roce 2000 došlo k profesionalizaci a v roce 2009 proběhla registrace do rejstříku poskytovatelů soc. služeb. V současné době jsou zaregistrovány následující služby: občanská poradna, osobní asistence, pečovatelská služba a sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdr. postižením. Posláním FCH Vlašim je pomáhat klientům v nepříznivé sociální situaci a poskytovat potřebné informace a služby k jejich řešení.

Cíl projektu   

Našim cílem je v období 7/17 – 12/17 uspořádat 10 seminářů zaměřených na seniory z menších obcí našeho regionu Vlašimska. Náplní seminářů by mělo být posluchače seznámit s nástrahami různých půjček,prodejních a bonusových akcí a dalších pro ně nevýhodných finančních nabídek.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.        

Ročně v naší OP evidujeme kolem 125seniorů,z toho cca 10%případů se týká finančních potíží spojených s pro ně nevýhodnými půjčkami a vnucenými úvěry na tzv.prodejních akcích.Senioři se stydí o svých finančních problémech mluvit.Pro FCH Vlašim bude přínosem snížení počtu seniorů s finanční neznalostí

Cílová skupina projektu     

senioři

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Velké procento seniorů z vesnic,je mnohdy izolováno od okolní společnosti a lehčeji podlehne reklamám v médiích. Tímto projektem bychom rádi nastartovali pravidelné setkávání v obcích a jejich vzájemnou komunikaci o finančních nástrahách. Senioři by se měli po našem semináři lépe umět orientovat, ale i rozhodovat v oblasti financí.

Senioři díky seminářům v jejich obcích ušetří nejen finance za dopravu do větších měst, kde by získali informace o případných půjčkách, ale ušetří i finance za pro ně lákavé, ale nevýhodné nabídky půjček, kreditních a debetních karet,...

Klíčové aktivity projektu

  1. 10 x interaktivní seminář s diskuzí
  2. délka trvání semináře: cca 2 hodiny
  3. obsah semináře: úvod, přednáška lektora, praktický příklad s kalkulací, diskuze, konkrétní pomoc zájemcům
  4. propagace: spolupráce s jednotlivými obecními úřady, distribuce letáků po domácnostech, reklama na webových stránkách FCH Vlašim
  5. po skončení seminářů nabídka bezplatných, osobních konzultací v OP Vlašim

Harmonogram realizace projektu

Příprava a organizace seminářů, propagace a zveřejnění, tisk materiálů – 07/17 – 8/17

Realizace seminářů ve spolkových domech, kulturních domech atd. v jednotlivých obcích

2 semináře – 9/17

3 semináře – 10/17

3 semináře – 11/17

2 semináře – 12/17

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet 60 530,- Kč

příspěvek od donátorů: 50 000,- Kč

  • osobní náklady, cestovné: 12 530,- Kč
  • materiální náklady (pozvánky, letáky, propagační materiály, tištěné materiály pro účastníky,…): 18 000,- Kč
  • nákup služeb: 12 500,- Kč
  • nemateriální náklady (pronájem,…): 12 000,- Kč
  • jiné náklady: 5 500,- Kč

Hlasujte pro projekt

OCHRANA SENIORŮ PROTI

8. místo
2,2 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie