Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Právní literatura pro kvalitní rady

Právní literatura pro kvalitní rady

Právní poradna je v Benešově velmi žádanou a navštěvovanou službou. Zde klientům poskytujeme odborné právní rady, které jsou zadarmo. Mnoho lidí si sice informace může vyhledat na internetu, nicméně případy jsou složitější a komplikovanější a ani vzdělaný člověk se v nich nemusí orientovat. Tento projekt chceme zaměřit na nákup kvalitní právní literatury pro naše poradce OP Benešov, aby tyto informace předávali dále. Jedná se o knihy, elektronické vzory a příspěvek na školení.

Cesta integrace, o. p. s.

V Benešově a okolí nabízíme od roku 2010 službu Občanské poradny - sociálně právní poradenství, poradenství pro oběti domácího násilí a trestných činů. Bezplatná, důvěrná a nestranná právní pomoc. Občané k nám přichází se svými právními problémy, které jim poradci pomáhají rozklíčovat – zorientovat se v problematice, nabízejí kvalitní právní radu, vzory atd. Služba je velmi využívaná – cca 140 klientů za rok. Spolupracujeme se sociálním odborem města Benešov a poskytovateli sociálních služeb.

Cíl projektu

Do září 2017 dovybavit OP v Benešově právní literaturou pro poskytování kvalitních a aktuálních právních rad. Cílem je nakoupit jak nejaktuálnější právní literaturu, tak i software s nejnovějšími výklady a vzory a pomoci tak občanům z Benešova i okolí v lepší orientaci v jejich problematice, rychlejšímu a úspěšnějšímu řešení problémů. Hlavní poradkyní je zkušená sociální pracovnice, nicméně témata OP jsou velmi široká. Neustále to vyžaduje vzdělávání a samostudium.

Cílové skupiny projektu

 • mladí do 25 let
 • starší osoby (v produktivním věku)
 • senioři
 • ženy s dětmi do 15 let
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s nízkou kvalifikací
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cílovou skupinu v OP Benešov tvoří osoby nad 16 let. Dle statistik za rok 2016 nás navštívilo 142 klientů ve 204 osobních konzultacích, dále pak klienti využívají emailovou či telefonickou konzultaci. Jedná se v téměř 70% o ženy, nejčastější věk 60 a více let (34%). Ačkoliv spoustu informací lze najít na internetu, řešené případy jsou často velmi komplikované, vyžadující právní pohled zkušeného odborníka. Nejvíce zastoupená témata: majetkoprávní vztahy, právní systém a ochrana, rodina, finance a dluhy. Často klienti řeší více témat najednou. Klienti jsou mnohdy bez finančních prostředků na právníka a někdy jim stačí pouze hlubší orientace problému a nastínění řešení. Snažíme se o aktivizaci klientů, rozšíření jejich možností, motivace k řešení, zprostředkování dalších služeb. Projekt si klade za cíl nabídnout klientům hlubší právní rady skrz poradce a jeho vzdělávání, klienti si budou moci knihy a vzory smluv kopírovat spolu s přehlednou právní radou.

Klíčové aktivity projektu

 • Nakoupení aktuální a kvalitní právní literatury (ÚZ, výkladové právní knihy, software,…) v hodnotě 25 000 Kč.
 • Samostudium/interní skupinové vzdělávání (v týmu poradců OP i právník, odborník na domácí násilí a trestné činy)
 • Semináře k jednotlivým tématům – vzdělávání sociálních pracovníků dle zákona) – 5 000 Kč
 • nabízení kvalitních právních rad v průběhu realizace projektu – OP Benešov – otevírací doba – pondělí 9 -12., 13 – 17., středa 13 – 17 hodin.
 • Dle zájmu možnost seminářů k jednotlivým právním tématům v rámci pravidelných skupin poskytovatelů sociální práce v Benešově a okolí. Půjčování knih.

Harmonogram realizace projektu

 • červen 2017 - nákup knih a softwaru
 • červenec – do doby platné úpravy obsahu knih– běžný provoz OP Benešov, samostudium

Rozpočet projektu

Nákup odborné literatury – 25 661 Kč

Oborné vzdělávání poradců OP Benešov – 5 000 Kč

Celkem: 30 661 Kč

Podrobný rozpočet v příloze (přesný název knih a cena dle webových stránek prodejců)

Hlasujte pro projekt

PRÁVNÍ LITERATURA PRO KVALITNÍ RADY

12. místo
0,8 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie