Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Spolu to zvládneme

Spolu to zvládneme

Pocit bezpečí vytváří prostor pro navazování zdravých vztahů a vazeb mezi lidmi vzájemně. V rámci projektu bychom chtěli vybudovat takovéto prostředí v prostorách naší pobočky v Benešově, aby zde mohly probíhat terapie zaměřené na vytváření zdravých vztahů a vazeb mezi dětmi žijícími v náhradních rodinách a jejich náhradními rodiči.

Rozum a Cit, z.s.

Od roku 2000 poskytujeme podporu dětem, které nemohou žít ve své původní rodině, jakožto i náhradním rodinám, které se rozhodli poskytnout těmto dětem rodinu a zázemí. V rámci našich služeb pomáháme dětem vyrovnat se s následky prožitých, často velmi bolestných, citových zranění a s náročnými situacemi, které s sebou život mimo vlastní rodinu přináší. V současné době doprovázíme více jak 40 pěstounských rodin z Benešova a jeho okolí, které zajišťují rodinné prostředí pro 80 přijatých dětí.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je v roce 2017 vybavit v Benešově prostory pobočky naší organizace tak, aby zde bylo vytvořeno vhodné prostředí pro zajištění terapií pro děti i celé náhradní rodiny a současně aby tyto prostory bylo možné využívat pro kontakt dětí žijících v pěstounských rodinách s jejich biologickými rodiči.

JAKÝ JE PŘÍNOS PROJEKTU PRO VAŠI ORGANIZACI

Vytvoření vhodného prostředí vyvolávající v dítěti pocit domova, bezpečí, péče, radosti, umožní odborným pracovníkům – terapeutům lépe pracovat s dítětem i celou náhradní rodinou a cíleně je podporovat ve vytváření zdravého pouta mezi dítětem a jeho náhradním rodičem.

Cílová skupina projektu

  • děti do 15 let
  • mladí do 25 let

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU?

Cílovou skupinou projektu jsou děti, které nemohou žít ve své biologické rodině a z tohoto důvodu jsou umístěny do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení), jakožto i náhradní rodiny jako celek.

Vybavené prostory budou využívány především pro zajištění různých typů terapií jak pro děti v náhradní rodině, tak pro náhradní rodinu jako celek. Vhodně vybavené prostory připomínající domov (např. pohovka, křesla, sedací vak či dětský koberec), včetně potřebných pomůcek, jsou důležité pro práci terapeutů, kteří podporují vytváření zdravého pouta mezi dítětem a jeho náhradním rodičem). Současně tím pomáháme náhradním rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí vhodné pro vývoj přijatých dětí a poskytujeme jim pomoc a podporu při jejich výchově. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

1) výběr a nákup vhodného vybavení prostor – plánujeme vybavení prostor řešit tak, aby všechny aktivity mohly probíhat v jednom prostoru. Do standardního vybavení patří kvalitní pohovka pro rodiče a děti, měkké sezení na vaku, včetně vhodných doplňků jako jsou dětský koberec, fotorámečky…

2) nákup potřebných terapeutických pomůcek - plánujeme zakoupení pomůcek podporujících vzájemné interakce dítěte a náhradního rodiče (hračky, hry, písek a další pomůcky). Všechny tyto pomůcky cíleně podporují vytváření zdravého pouta mezi dítětem a jeho náhradním rodičem a terapeuti s nimi aktivně pracují.

VÝSTUPY PRO CÍLOVOU SKUPINU:

Vytvoření příjemného terapeutického prostoru bude v dítěti evokovat pocit domova, bezpečí, radosti, což umožní nejen jemu, ale i náhradním rodičům v rámci terapií lépe navazovat vzájemné interakce a porozumění. Prostory budou využívány cílovou skupinou dlouhodobě a budou k dispozici nejen pro terapie, ale v případě potřeby budou moci být využity i při kontaktu dítěte s jeho biologickými rodiči, nebude-li moci tento kontakt proběhnout na jiném místě.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

6/2017 – oslovení a výběr dodavatele potřebného vybavení a pomůcek

7-8/2017 – nákup potřebného vybavení a pomůcek pro terapie

od 9/2017 – využívání upravených prostor klienty organizace

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

 ROZPOČET PROJEKTU

  • Zařízení prostor: 22 000,- Kč
  • Pomůcky na Terapie hrou: 11 200,- Kč
  • Pomůcky na práci s dětmi: 2 770,- Kč
  • Hračky pro dětský kout: 2 300,- Kč

 Celková výše rozpočtu: 38 270 Kč

 

Hlasujte pro projekt

SPOLU TO ZVLÁDNEME

10. místo
1,1 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie