Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Zahrada pro děti v centru Benešova

Zahrada pro děti v centru Benešova

Chceme vrátit život do dříve krásné, dnes zanedbané, jižní zahrady Piaristické koleje v Benešově. Chceme zde, v centru města, vybudovat bezpečný venkovní prostor pro malé děti a jejich rodiče, kde si děti budou moci hrát a rodiče si odpočinou a popovídají. Finance bychom využili na umístění několika herních prvků, stolku a laviček. Počítáme též s ohrazením prostoru (pro větší bezpečnost). Zahrada bude sloužit dětem a rodičům z mateřského centra, bude přístupná i veřejnosti.

Mateřské centrum Hvězdička, z.s.

MC Hvězdička usiluje o to, aby Benešov byl příjemným městem pro život pro rodiny s dětmi. Zaměřuje se na volnočasové aktivity a programy v oblasti sociální prevence pro rodiny s dětmi vč. vzdělávání a poradenství. Vytváří komunitu - přirozený prostor důvěry, přátelství, zábavy a vzdělávání pro děti, rodiče i prarodiče. Vedle toho každoročně pořádá zhruba 30 větších akcí pro širší veřejnost. Hvězdička vznikla před 14 lety. Aktivně spolupracuje s dalšími organizacemi v Benešově a okolí.

Cíl projektu

Naším cílem je zpřístupnit historickou zahradu v centru města a vybudovat zde prostor pro děti a rodiče. Za projektem stojí Mateřské centrum Hvězdička, organizace, která se už 14 let v Benešově zaměřuje na rodiny s dětmi. Finance z projektu stačí na základní zázemí pro děti a rodiče, ale je pravda, že rozpočet je napnutý, i proto počítáme se zapojením rodičů (brigády). Na dalších etapách participuje spolek Zelená pro Benešov, v jednání je zapojení města. Dokončení projektu plánujeme do 1.5.2018.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Hvězdičku pravidelně navštěvuje zhruba 100 rodin, vzhledem k tomu, že zahrada je v těsném sousedství naší herny, v teplých měsících ji může jen z centra využívat cca 200 lidí. Je to příjemné rozšíření naší nabídky. Prostory budou přístupné i veřejnosti – to jsou další desítky až stovky návštěvníků.

Cílová skupina projektu             

 • děti do 15 let
 • mladí do 25 let
 • starší osoby (v produktivním věku)
 • senioři
 • ženy s dětmi do 15 let
 • osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Přímo v centru Benešova nemáme žádný bezpečný venkovní prostor pro rodiny s dětmi. Jižní zahrada Piaristické koleje je pro tyto účely ideální – skryté místo, klidné a plné zeleně. Díky projektu ji budou moci využívat děti a rodiče z mateřského centra. Nejčastěji jsou to ženy-matky ve věku 20-40 let s dětmi od nula do 4 let. S dětmi k nám však chodí i tatínkové nebo prarodiče s dětmi. Zahradu by navštěvovaly i starší děti (např. kroužek flétničky). Předpokládáme, že jen z Hvězdičky jde o min. 200 osob. Zahradu chceme zpřístupnit i širší veřejnosti.

Chceme zde umístit několik herních prvků, lavičku a stolek, aby se zde dětem a rodičům líbilo. Plánujeme zde i menší koncerty dětí z Hvězdičky. Na přínos projektu se díváme i z hlediska rozvoje komunity – prostor pro děti je začátkem většího projektu, na kterém chceme do budoucna participovat. Zahrada by měla sloužit i k dalším účelům – jako oddechové místo pro veřejnost, místo pro koncerty, divadélka, besedy, nebo pro komunitní zahrádky,atp

Klíčové aktivity projektu

Projekt má dvě části: první z nich je renovace a příprava zahrady na využití dětmi, která by měla probíhat do dubna 2018, druhou částí je pak vlastní využívání rodinami s dětmi i širší veřejností. Projekt budeme považovat za úspěšný, když budou zahradu pro zábavu i odpočinek využívat děti s rodiči. Vzhledem k úzkému napojení projektu na MC Hvězdička nemáme pochyb o tom, že se tak skutečně stane.

Renovace a příprava zahrady: Renovace části zahrady (za asistence odborníka odstranění části přebujelé vegetace, částečně nahrazení novou). Úprava terénu. Zajištění vstupu na zahradu z objektu Piaristické koleje (zajišťuje vlastník objektu - Arcibiskupství Pražské – spolupráce a dlouhodobý pronájem jsou již předjednány). Oplocení prostor pro děti (pro zajištění bezpečnosti). Instalace herních a jiných prvků - lavice se stolem, lavička, houpadlo pružina, ohrada pro pískoviště). Při renovaci počítáme se zapojením rodičů, kteří MC navštěvují (společné brigády)

Vlastní provoz od května 2018:

 • Pořádání venkovních programů MC Hvězdička = místo sedění na herně můžeme ven (každoročně v měsících květen-září). Tzn. minimálně 3 dny v týdnu bude na zahradě dopoledne program pro děti.
 • Zázemí pro příměstské tábory MC Hvězdička (v letních měsících min. 3 tábory)
 • Každou sezónu min. 2 pohádková představení pro děti a min. 2 koncerty dětí z kroužku flétničky.
 • Přes den bude prostor otevřen i pro širší veřejnost – pohrát si sem mohou přijít i děti mimo Hvězdičku = volná zábava s využitím herních prvků pro děti a posezení pro rodiče.
 • Rádi bychom v prostorách zahrady zřídili mini- kavárničku – uvažujeme o možnost samoobsluhy (obsluž se a zaplať = vše na bázi důvěry) nebo s obsluhou (záleží, co nám legislativa dovolí).

Prostor bude s ohledem na bezpečnost a riziko poškození vybavení vandaly po 18 hodině uzamykán.

Počítáme s propagací projektu: při zahájení prací, při otevření, při zviditelnění plánovaných akcí. Budeme spolupracovat s místními médii, budeme mít FB profil.

Harmonogram realizace projektu

Červen – srpen 2017

 • Workshopy s rodiči i širší veřejností nad budoucím využitím zahrady. Jde nám o jejich participaci. S jejich zapojením počítáme jak ve fázi příprav a vymýšlení, tak i při vlastní práci (vč. manuální).

Září - listopad 2017

 • Oplocení prostoru (pro bezpečnost dětí)
 • Odstranění přebujelé vegetace (za asistence odborníka) – zejména poškozené jehličnany, náletové dřeviny a keře, úprava keřů a stromů, které na zahradě zanecháme.
 • Úprava povrchu.
 • Zajištění dalších zdrojů financování – konkrétně žádost o grant na Město Benešov, vyhlášení sbírky, prověření dalších dotačních titulů (pozn. finanční limit 50 000 Kč z Burzy filantropie nám pokryje jen základní investici = umožní nám začít. Pokud však usilujeme o víceúčelové využití zahrady, musíme usilovat i o další zdroje).

Březen – duben 2018

 • Zajištění průchodu z Piaristické koleje do zahrady.
 • Úprava povrchu zahrady, zatravnění.
 • Výsadba nové vegetace.
 • Instalace nových prvků – lavičky, stolek a herní prvky. Pozn. výběr a objednání budeme řešit již v 1-2/2018.

Květen 2018

 • Slavnostní zahájení provozu zahrady.

Květen – září 2018 (a pak každý rok v tomto termínu)

 • Programy MC Hvězdička pro děti a rodiče na zahradě.
 • Divadelní představení a koncerty.
 • Volná zábava a využití pro širší veřejnost
 • V letních měsících programy příměstských táborů

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu   

Osobní náklady: 0 Kč

(neplánujeme, že bychom měli jakékoliv osobní náklady, naopak plánujeme zapojení dobrovolníků, kteří budou pracovat bez nároku na odměnu)

Nákup vybavení a jejich umístění: 48 800 Kč

Pozn. ceny uvedené v závorce jsou orientační a vychází z ceníku společnosti (lavice se stolem 15 600 Kč; lavička 7 500 Kč; houpadlo pružina 8 700 Kč; ohrada pro pískoviště 17 000 Kč). S produkty této společnosti máme dobré zkušenosti, plánujeme však udělat transparentní výběr a zvolit vybavení od dodavatele, který poskytne nejlepší poměr cena/kvalita.

Oplocení prostor: 30 000 – 150 000 Kč (záleží na provedení, zda využijeme klasický plot nebo půjdeme cestou estetičtějšího řešení – např. zídka). Prostředky na oplocení plánujeme získat z jiných zdrojů (grant Město Benešov, sbírka, jiné granty).

Nákup nových rostlin, travní semeno: 5 000 Kč

Pozn. náklady projektu jsou vyšší, než je maximální vše dotace z Burzy filantropie. V rámci grantu proto žádáme o částku 50 000 Kč, která pokryje náklady na pořízení vybavení (48 800 Kč) Kč a částečně pak nákup nových rostlin a travního semene.

Hlasujte pro projekt

ZAHRADA PRO DĚTI V CENTRU BENEŠOVA

4. místo
7,9 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie