Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Aktivně proti nudě aneb kdo si hraje, nezlobí

Aktivně proti nudě aneb kdo si hraje, nezlobí

Realizací projektu vznikne v městské části Chloumek (1058 obyvatel dle Sčítání lidu 2011) ideální prostor k volnočasovým a odpočinkovým aktivitám určený především pro rodiny s dětmi ve věku 3-10 let. Herní prvky budou veřejnosti přístupné a doplněné přídavným mobiliářem – piknikovým setem, který bude sloužit jako místo k odpočinku, komunikaci a monitorování hry dětí. Odpovídající kvalitní zázemí pro volnočasové potřeby místních dětí ve věku 3+ let v této městské části chybí.

Rodinné centrum Chloumek

Rodinné centrum Chloumek je v pravém slova smyslu komunitní, vzdělávací, ale zároveň̌ sociálně-kulturní zařízení, které se nachází v rezidenční části města Mělník. Zde jako jediné nabízí již 12 let služby pro rozvoj rodinných hodnot a mezigeneračních vztahů.

Kromě pravidelných volnočasových aktivit pořádáme také jednorázové kulturní, sportovní a vzdělávací akce, a to především pro děti a jejich doprovod, rodiče a seniory. V roce 2016 nás navštívilo více jak 6 600 osob.

Cíl projektu

Doplnění veřejného prostranství o nové herní prvky pro děti ve věku 3-10 let včetně mobiliáře (piknikového setu). Prvky budou instalovány nejpozději do 21. 4. 2018 se svolením města na jeho pozemku, který se nachází v rezidenční části města Mělník, na Chloumku, na okraji lesoparku, v těsné blízkosti parkoviště a rodinného centra. Instalací těchto herních prvků docílíme vybudování jediného hřiště pro věkovou skupinu 3+ v této městské části.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Projekt má přínos nejen pro naši organizaci (využití herních prvků při našich jednorázových akcích, zlepšení kvality námi poskytovaných služeb a tím pádem také přilákání nových uživatelů RC Chloumek), ale především pro širokou veřejnost žijící na Mělnicku i pro jeho návštěvníky.

Cílová skupina projektu     

  • děti do 15 let
  • ženy s dětmi do 15 let
  • rodiny

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Nové herní prvky spolu s piknikovým stolem jsou určeny především pro rodiny s dětmi ve věku 3 - 10 let. V současné době nemá tato věková skupina v této městské části Mělníka žádné vhodné herní zázemí. Tato skutečnost značně omezuje především jejich pohybové potřeby, které jsou důležitým aspektem ve zdravém a všestranném vývoji jejich tělesných a orientačních schopností.

Děti této věkové kategorie se na Chloumku koncentrují, v rámci svých volnočasových aktivit a procházek s rodiči, nejvíce právě v místech námi navrhovaného hřiště, kde jsou lokalizovány jediné objekty občanské vybavenosti (rodinné centrum s venkovním hřištěm pro nejmenší děti do 3 let, obchod, zastávka MHD), les a parkoviště. Zde ke svým herním aktivitám využívají volnou městskou plochu s veřejnou zelení a hřiště pro míčové hry.

Jedná se tak o ideální prostor pro instalaci vhodných dětských prvků včetně mobiliáře (piknikový set), který by ocenili a využili jak děti, tak jejich rodiče.

Klíčové aktivity projektu

Projektový záměr předběžně odsouhlasil Odbor životního prostředí města Mělník a městští euromanažeři (město Mělník je vlastníkem nemovitosti a odsouhlasilo umístění herních prvků a mobiliáře na jejich pozemku)

-Žádost na město Mělník o spolufinancování dopadových ploch a odpadkového koše

-Oslovení dodavatelů herních prvků a piknikového stolu

-Výběr nejvhodnějšího dodavatele

-Realizace – nákup a montáž herních prvků a mobiliáře, konkrétně lanové stezky odvahy, houpadla na pružině a dřevěného piknikového stolu

-Slavnostní otevření u příležitosti Dne Země (22. 4. 2018)

Harmonogram realizace projektu

Příprava projektu – listopad/ prosinec 2017

Výběr dodavatele – leden/ únor 2018

Realizace akce – nákup a montáž herních prvků a mobiliáře – březen/ duben 2018

Slavnostní otevření – 22. 4. 2018

Propagace – březen – červen 2018

Rozpočet projektu

Vybavení (herní prvky, mobiliář):

Stezka odvahy: 30 238,- Kč

Houpadlo na pružině: 13 625,- Kč

Dřevěný piknikový set: 3 490,- Kč

Dopadová plocha (zemní práce, tlumící materiál): 12 100,- Kč

Doprava, montáž: 12 088,- Kč

Celkem: 71 541,- Kč

 

Hlasujte pro projekt Aktivně proti nudě...

Aktivně proti nudě aneb kdo si hraje, nezlobí

2. místo
21,2 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie