Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Cesty za vzděláním

Cesty za vzděláním

Myšlenka celého projektu je vlastně velmi jednoduchá… Vozíme děti se zdravotním postižením do školských zařízení, k čemuž využíváme tři vozidla s 23 místy. Chceme navýšit kapacitu služby nákupem nového vozu pro devět osob a následně provést jeho úpravu tak, aby byl zajištěn maximální komfort a bezpečí pro děti, které mají fyzický handicap a nástup či výstup do automobilu je pro ně problematický.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Maltézská pomoc je neziskovou organizací, která byla zřízena českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Aktuálně má 13 center. Mělnické centrum patří k nejstarším v ČR a jeho počátky jsou spjaté s povodněmi v roce 2002. Postupný vývoj vedl k vyprofilování služeb, které v současné době poskytujeme:

  • osobní asistenci,
  • dobrovolnický program „adopce seniorů“,
  • doprovázení dětí s postižením do školských zařízení (tuto službu poskytujeme jako jediná organizace v mělnickém okrese)

Cíl projektu

Cílem projektu je realizovat nákup nového automobilu pro devět osob a do konce roku 2017 nechat provést úpravu tohoto vozidla, a to instalací otočné sedačky s výsuvem a snížením opatřenou čtyřbodovým stabilizačním pásem. Instalací tohoto systému nedojde k omezení kapacity přepravovaných osob.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci

Nákupem automobilu se navýší kapacita služby a dojde k rozšíření vozového parku. Auta, která pro naše služby užíváme, nejsou přizpůsobená pro děti s fyzickým postižením, které omezuje jejich pohybové schopnosti. Úprava vozidla by zvýšila komfort pro nástup a výstup až 3 dětí.

Cílové skupiny

  • děti do 15 let
  • mladí do 25 let
  • osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cílovou skupinou našeho projektu jsou děti a mladí do 25 let se zdravotním postižením, často s výrazným pohybovým omezením. Naše služba se snaží pomoci rodičům odlehčit v jejich nelehké situaci a zajistit bezpečnou cestu dětí za vzděláním.

Ve školním roce 2017/2018 máme 27 aktivních klientů. Z toho 3 děti by aktivně využívaly úpravu vozidla, která by zajistila jejich pohodlný a hlavně bezpečný nástup a výstup. Vzhledem k tomu, že úprava bude provedena na zcela novém vozidle, využití otočné sedačky bude mít dlouhodobý charakter.

Klíčové aktivity projektu

Projekt má dvě části:

První je oslovení prodejců vozů a následný nákup nového vozidla pro devět osob, k jehož řízení je dostačující řidičské oprávnění skupiny B – tato fáze již byla ukončena. Auto je v současné době ve výrobě a prodejce nám ho předá na konci října, začátkem listopadu 2017.

Druhým krokem je realizace úpravy automobilu (na základě předchozího zmapování cenových nabídek) pro imobilní či méně pohyblivé klienty, a to instalací otočného sedadla s výsuvem a snížením, opatřeného stabilizačními pásy – výběrové řízení probíhá v měsíci září 2017.

Harmonogram projektu

Projekt byl již zahájen v měsíci dubnu 2017, a to podáním žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu. Zde bylo zažádáno o finanční prostředky na nákup nového vozidla včetně jeho úpravy. Naše žádost byla z tohoto dotačního titulu podpořena.

V měsíci červenci bylo objednáno nové vozidlo pro 9 osob, Renault trafic passenger.

Následně bude provedena úprava vozidla, a to ihned po jeho dodání od prodejce (listopad 2017). V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci úpravy.

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu

Osobní náklady: 0

Nákup vozidla: 584.000,-

Úprava vozidla: cca 120.000,- (cenové nabídky budou k dispozici v průběhu září 2017)

Hlasujte pro projekt Cesty za vděláním

Cesty za vzděláním

3. místo
20,4 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie