Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Hurá na parket

Hurá na parket

Rodinné centrum Chloumek je využívané při pravidelné činnosti, která je zaměřena na děti, jejich rodiče, i seniory. V časech, kdy není centrum vytíženo, je nabízeno k pronájmu, nejčastěji na pořádání dětských oslav, k čemuž jsou prostory vybavené sociálním zařízením a odpovídajícím zázemím ideální. Průběžně se snažíme o obnovu vybavení. Aktuálně bychom potřebovali renovovat parkety (o ploše 160 m2) v hlavním sále.

Rodinné centrum Chloumek, z.s.

Rodinné centrum Chloumek je v pravém slova smyslu komunitní, vzdělávací, ale zároveň sociálně-kulturní zařízení, které se nachází v rezidenční části města Mělník. Zde jako jediné nabízí již 12 let služby pro rozvoj rodinných hodnot a mezigeneračních vztahů.

Kromě pravidelných volnočasových aktivit pořádáme také jednorázové kulturní, sportovní a vzdělávací akce, a to především pro děti a jejich doprovod, rodiče a seniory. V roce 2016 nás navštívilo více jak 6 600 osob.

Cíl projektu   

Renovace parket ve velkém sále Rodinného centra Chloumek bude provedena do konce června 2018.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Nejčastějšími návštěvníky jsou matky s menšími dětmi, které si většinu času hrají na zemi a ve večerních hodinách dospělí, cvičící mimo jiné jógu a pilates, kde se většina času odehrává také na zemi. Renovací parket docílíme zvýšení komfortu a tím přilákáme větší množství návštěvníků.

Cílová skupina projektu

  • děti do 15 let
  • mladí do 25 let
  • starší osoby (v produktivním věku)
  • senioři

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Nejčastějšími návštěvníky jsou matky s menšími dětmi, které si většinu času hrají na zemi a ve večerních hodinách dospělí, cvičící mimo jiné jógu a pilates, kde se většina času odehrává také na zemi. Renovací parket docílíme zvýšení komfortu a tím přilákáme větší množství návštěvníků.

Klíčové aktivity projektu

Výběr nejvhodnějšího dodavatele.

Realizace renovace parket odbornou firmou.

Harmonogram realizace projektu

Výběr dodavatele – prosinec 2017-leden 2018

Realizace projektu – renovace parket únor - červen 2018 (renovací bychom preferovali buď o jarní prázdniny, kdy má centrum volnější provoz, abychom nemuseli návštěvníkům program rušit, nebo v červnu, kdy už většina kroužků končí, ale záleží na možnostech dodavatele)

Rozpočet projektu

Renovace parket: 50 000,-

Hlasujete pro projekt Hurá na parket

Hurá na parket

7. místo
1,0 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie