Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 I duševní zdraví se spraví

I duševní zdraví se spraví

Chceme udělat osvětovou kampaň v oblasti duševního zdraví a nemoci. Duševní onemocnění je často vnímáno jako zahanbující. Je s to člověka vyřadit ze společnosti. Přitom: Duševní onemocnění může potkat každého. Z duševního onemocnění se dá zotavit. Fokus Praha podporuje lidi v tom, aby mohli žít kvalitní a důstojný život duševnímu onemocnění navzdory. Chceme, aby o tématu duševního zdraví lidé věděli, aby věděli, kam se obrátit, když se jim nebo jejich blízkým v této oblasti nedaří.

Fokus Praha, z. ú.

Už od roku 1990 pomáháme lidem s duševním onemocněním. V ČR jsme leadry jak v praktické pomoci duševně nemocným, tak v prosazování systémových změn v oblasti péče o ně. Jsme členem dalších platforem v rámci ČR i mezinárodní spolupráce. Jsme velkou organizací s cca 250 zaměstnanci.

Získali jsme řadu cen včetně mezinárodních, např.: projekt Studio 27 „zaostřeno na duši“ získal 1. cenu SozialMarie 2017 (nejstarší mezinárodní cena v sociální oblasti), a to v konkurenci celkem 195 projektů z 8 zemí.

Cíl projektu

Chceme osadit zastávky na významných autobusových nádražích v regionu boardy s danou tématikou a kontaktem. Jedná o místa s velkou fluktuací lidí a tady efektivní reklamu. (Ze statistiky uvedené v dokumentu „Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji“ vydané StČ krajem vyplývá, že v okr. Mělník cestuje denně 8-10 tis. lidí.)

Osazení 5 nádraží boardy po dobu 6 měsíců.

Proběhnou 3 besedy ve městech regionu.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Předpokládáme, že alespoň polovina lidí z Mělníka, Kralup, Neratovic a dalších větších obcí okresu použije jednou za pololetí autobus.

O naší organizaci se tedy dozví cca 30 tis lidí.

Více lidí s duševním onemocněním vyhledá odbornou podporu Fokusu Praha.

Cílová skupina projektu

osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cílovou skupinou projektu jsou lidé s dlouhodobým duševním onemocněním zejména z okruhu psychóz a poruch nálad, úzkostí či s poruchou osobnosti. Dále jsou to též lidé ohrožení začínajícím duševním onemocněním a cílovou skupinou jsou i rodina a okolí lidí s onemocněním.

Podle světové zdravotnické organizace WHO 25% lidí zažije ve svém životě životní krizi, přibližně 1% lidí pak vážně duševně onemocní.

Čím dříve se podaří lidem s duševním onemocněním poskytnout pomoc, tím větší je šance, že se nemoc podaří zvládnout bez závažných důsledků pro jejich život. Podpora okolí a rodiny umožňuje, aby nemocný zůstal ve svém přirozeném prostředí.

Sami nemocní či jejich blízcí se však často za potíže stydí, neví kam se obrátit a co dělat. Důsledky onemocnění jsou tak horší (ztráta zaměstnání, nedobrovolná hospitalizace, narušené vztahy v rodině a okolí, atd.), než když je nemocnému od počátku poskytována adekvátní podpora.

Z toho důvodu chceme, aby se o nás nemocní i veřejnost dozvěděli.

Klíčové aktivity projektu

1. Oslovení reklamní agentury spravující boardy na autobusových nádražích (Marketpro, s.r.o.)

Indikátor úspěšnosti: podepsaná smlouva o pronájmu reklamních ploch

2. Zajištění tisku boardů

Indikátor úspěšnosti: vytištěné boardy

3. Agentura vyvěsí boardy

Indikátor úspěšnosti: vyvěšené boardy

4. Oslovení kulturních domů v Mělníku, Neratovicích, Kralupech n. V. s nabídkou přednášek na téma duševního zdraví

Indikátor úspěšnosti: konkrétní ústní či písemná dohoda (termín, téma, propagace atd.)

5. Realizace přednášek

Indikátor úspěšnosti: 3 realizované přednášky. Celkem cca 30-50 účastníků

Výstupy pro cílovou skupinu a veřejnost obecně pak bude větší informovanost o problematice duševního zdraví a službách, které mohou s problémy v této oblasti pomoci.

Harmonogram realizace projektu

říjen 2017 – objednání reklamních ploch

leden 2018 – tisk plakátů

duben 2018 až říjen 2018 – umístění reklamních poutačů

červen 2018 – rezervace přednáškových sálů

září, říjen 2018 – realizace přednášek ve třech městech na téma duševního zdraví

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu

osobní náklady a cestovné 5000 Kč

materiálové náklady 5000 Kč

služby

Grafické zpracování (již máme) 0 Kč

Tisk 10 velkoformát plakátů 5000 Kč

(2 plakáty na plochu, jednak vystřídání, dále rezerva pro případ poškození)

Pronájem 5 reklamních ploch 41700 Kč

po dobu 6 měsíců

(zdroj: http://www.csad-sc.cz)

Přednáška pro veřejnost

Lektorné pro 2 lektory 6000 Kč

na 3 přednášky

Pronájem přednáškových sálů 4000 Kč

Celkem 66 700 Kč

Z toho 16 700 Kč zaplatí Fokus Praha z jiných zdrojů.

I duševní zdraví se spraví

4. místo
18,1 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie