Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Jak nespálit čaj

Jak nespálit čaj

Rekonstrukce cvičné kuchyně školy. Zvětšení prostoru a vybavení spotřebiči. Prostor určen pro trénink sebeobslužnosti v kuchyni. Vařit zde budou nejen kuchaři, ale i zahradníci a pečovatelé. Kuchaři budou učit vařit spolužáky jiných oborů. Rozvíjíme schopnost postarat se o sebe, umět si uvařit. Žáci získají tipy a triky, jak vařit bezpečně a úsporně, uvaří podle jednoduchých receptů. Důraz na rozvoj sociální gramotnosti (budování pozitivních vztahů a týmové spolupráce) a praxe.

Odborné učiliště Kanina

Učiliště vzdělává žáky s lehkou a střední mentální retardací a kombinovanými vadami. Od 2015 jsme školská právnická osoba, pro zachování chodu školy. Poskytujeme kvalitní vzdělání, vedeme žáky k samostatnému a odpovědnému životu. Důraz na řemeslo, praxi a pracovní uplatnění. Učební obory: Kuchař, Zahradník, Pečovatel. Kapacita školy 50 žáků. Nyní 33 žáků, od září 37. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce min. 60%. Žáci pocházejí často z nefunkčních rodin, náhradní rod. péče, dětských domovů.

Cíl projektu

S – Cílem projektu je rekonstrukce cvičné kuchyně, bude sloužit k nácviku samostatného vaření, spolupráce mezi žáky.

M – Prostředí a vybavenost kuchyně odpovídající současným standardům, výukou projde cca 37 žáků během 7 měsíců školního roku, 28 výukových hodin.

A – Provoz kuchyně a dohled bude zajišťovat 1 pedagog pro OV oboru kuchař.

R – Projekt je realizovatelný, žáci projevují velký zájem o výuku vaření již nyní.

T – Projekt bude realizován do konce školního roku 2017/2018.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Účelněji rozložit výuku cca 13 žáků kuchařů (velká kuchyň a cvičná kuchyň). Umožnit nácvik praktických dovedností i žákům dalších oborů. Vše v rámci výuky. Připravovat cca 37 žáků pro samostatný život. Ulehčit tak i rodinám, kteří se o ně doma starají. Využívání šetrnějších spotřebičů.

Cílová skupina projektu     

  • děti do 15 let
  • mladí do 25 let
  • osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cvičná kuchyň simuluje domácí prostředí s běžnými spotřebiči oproti průmyslovým, kde také probíhá výcvik žáků. Žáci všech oborů budou mít možnost získat jistotu v práci v kuchyni. Dojde ke zvětšení a kultivaci prostoru, který má navodit dojem, jakoby si žáci vařili sami doma. Cca 37 žáků školy ve věku 16 -26 let si vyzkouší přípravu pokrmu dle pracovního postupu, za přítomnosti zkušenějších spolužáků kuchařů, dohledu pedagoga. Pracovat budou samostatně. Žáci se prostřídají v min. 28 výukových hodinách v průběhu 7 měsíců, při frekvenci 2 hod/ 14 dní (v zimním období i 2hod/týden). V průběhu školního roku budou žáci nabývat jistotu práce v kuchyni. Do budoucna zde můžeme formou workshopu vařit i s dětmi spolupracující MŠ (cca 22 dětí).

Klíčové aktivity projektu

Aktivita 1: Rekonstrukce prostoru cvičné kuchyně.

(Rozšíření prostoru kuchyně do prostoru současné umývárny. Vybavení novými spotřebiči. Simulace domácího prostředí.)

Aktivita 2: Výuka k samostatnému vaření s názvem: „Jak nespálit čaj.“ Výuka bude probíhat ve cvičné kuchyni a bude součástí průřezových témat, mezioborově, v rámci běžné denní výuky, pro všechny žáky OU Kanina.

Aktivita 3: Zahradní slavnost s piknikem. (Prezentace a ochutnávka samostatných prací žáků. Společenská událost.)

Výstupy: V dalším školním roce budou žáci opět předávat štafetu této „tradice“ novým žákům. Stávající si akci zopakují, upevní svoje dovednosti.

Harmonogram realizace projektu

1. fáze: Rekonstrukce kuchyně: říjen - listopad 2017

2. fáze: Výuka k samostatnému vaření: prosinec 2017 – červen 2018

3. fáze: Zahradní slavnost s piknikem: červen 2018

Projekt výuky k samostatnému vaření bude opakován v každém školním roce od prosince do června 2hod/14 dnů (v zimním období možno i 2hod/týden). Žáci se prostřídají v min. 28 výukových hodinách. Pro žáky to bude možnost zopakovat si naučené, získat nové znalosti, upevnit dosavadní praktické zkušenosti, improvizovat, získat jistotu v práci v kuchyni.

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu   

Vybavení cvičné kuchyně

spotřebiče ks cena celkem

sporák AMICA 2 5 990,00 Kč 11 980,00 Kč

odsavač par Guzzanti 2 999,00 Kč 1 998,00 Kč

myčka nádobí INDESIT 1 6 490,00 Kč 6 490,00 Kč

Chladnička ZANUSSI 1 5 761,00 Kč 5 761,00 Kč

Dvoudřez ALVEUS 1 1 590,00 Kč 1 590,00 Kč

Robot Jupiter 1 7 999,00 Kč 7 999,00 Kč

zařízení

kuchyňská linka dle projektu 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

dlažba + obklad (m2) 150 120,00 Kč 18 000,00 Kč

baterie vodovodní 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

ostatní zed. materiály 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

osobní náklady

DPP zednické práce 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

DPP montáž kuchyňské linky 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

DPP zapojení spotřebičů a jiné 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

102 318,00 Kč

Rozpočet je koncipován na první část projektu rekonstrukce kuchyně. Další části projektu budou probíhat za podpory učiliště. Výuka k samostatnému vaření bude součástí běžného denního studia. Necháváme na zvážení donátora rozsah podpory v oblastech spotřebičů a zařízení, které zůstanou majetkem školy. Budova je v nájmu obce. Část rozpočtu „osobní náklady“ uhradí škola z vlastních zdrojů.

 

Hlasujte pro projekt Jak nespálit čaj

Jak nespálit čaj

6. místo
5,4 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie