Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Muzikoterapie – péče o duševní zdraví

Muzikoterapie – péče o duševní zdraví

Muzikoterapie skupinová nebo individuální. Zaměřujeme se na děti do 18ti let s poruchami řeči, pozornosti, učení, chování a děti mentálně postižené. Rytmus, melodie a harmonie, dynamika jsou prvky působící na psychiku člověka. Léčí hudba, která je strukturálně jednoduchá, pozitivní. Využívá se tanec, dramatizace, výtvarno, poetika. Děti pracují s hudebním nástrojem nebo hlasem, přičemž ústřední pozici tu má hra se zvuky, dynamikou a rytmem. Je využíváno herního prostoru a improvizace.

Sun of Art, o.p.s.

Společnost v Mělníku působí od roku 2003 a je zaměřená na volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých, dále se též zabýváme popularizací hudební kultury. Spolupracujeme s Českým filharmonickým kvartetem a dalšími profesionálními umělci. Z velké části se zaměřujeme na sociální a zdravotní oblast, s cílem zařadit děti do běžných životních podmínek a rozvíjet jejich osobnost pomocí muzikoterapie.

Cíl projektu

Zvýšení kvality muzikoterapie, rozšíření muzikoterapie o finančně dostupné individuální muzikoterapie pro klienty z Mělníka a okolí. Muzikoterapeutická sezení je nutné natáčet, abychom měli podchycený každý posun klienta a měli materiál pro muzikoterapeutické supervize. Proto je nutné koupit videokameru. Pro stabilní rozšíření muzikoterapie o individuální terapie je nutné zabezpečit udržitelnost veřejných prostor v ulici Kpt. Jaroše 292, Mělník.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Přínos pro naši organizaci vidím v tom, že zkvalitníme službu muzikoterapie. Nakoupíme nové hudební nástroje a techniku. Hudební nástroje rozšíří zvukovou škálu instrumentáře. Rozšíříme své vzdělání účastí na kurzech a supervizích. Budeme moci obsloužit o 12 klientů více.

Cílová skupina projektu

  • děti do 15 let
  • mladí do 25 let
  • ženy s dětmi do 15 let
  • osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Kvalitní a finančně dostupné muzikoterapie pro všechny sociální vrstvy klientů. V současné době máme 3 klienty ve věku 6 -13 let, kteří dochází na individuální muzikoterapii a 2 muzikoterapeutické skupiny v Základní škole se speciálními třídami Mělník. Ve škole nejsou pro individuální muzikoterapii vhodné prostory. Přínosné je to, že naše nová muzikoterapeutická místnost je nedaleko Základní školy se speciálními třídami, kam se chodí naši klienti vzdělávat, proto je pro ně snadno dostupná. V muzikoterapii se zaměřujeme na děti do 18 let s poruchami řeči, pozornosti, učení, chování a děti mentálně postižené. Muzikoterapie je pro cílovou skupinu velmi přínosná, pomáhá rozvíjet oslabené funkce, posiluje mozkovou činnost, zapojují se obě hemisféry, upevňuje sociální vazby, usměrňuje nežádoucí projevy chování. Muzikoterapie je pro děti zábavná a zároveň léčebná.

Klíčové aktivity projektu

Klíčovou aktivitou projektu jsou individuální a skupinové muzikoterapie prováděné v prostoru v ulici Kpt. Jaroše Mělník, kde je muzikoterapeutická místnost. Prováděním muzikoterapie v prostoru pro tuto činnost určeném, bude muzikoterapie daleko účinnější a tím klientům prospěšnější. Muzikoterapeutická místnost musí být příjemná, čistá, působit uklidňujícím dojmem, barevně sladěná, příjemně osvětlená, bez rušivých elementů, s dobrými akustickými vlastnostmi, s vhodným kobercem a podložkami na ležení. Jednotlivé aktivity při setkání se střídají (aktivace, relaxace) V muzikoterapii se zaměřujeme na děti do 18 let s poruchami řeči, pozornosti, učení, chování a děti mentálně postižené. Muzikoterapie je možnost, jak těmto dětem pomoci, a přispět k rozvoji oslabených funkcí. Je to obor, který nás učí jak umět děti zaujmout a jak je naučit spolupracovat. Neboť aniž by si dítě uvědomovalo, že se učí, zapojuje ve skutečnosti mnoho svých smyslů, tříbí si paměť, rytmus, jemnou, hrubou motoriku, výslovnost a dostává se duševní rovnováhy. Výstupy - Jedná se o plánované používání hudby k dosažení léčebných cílů. Ke každému klientovi vedeme dokumentaci, kde je zaznamenáno, jak dítě postoupilo k určenému léčebnému cíli. Každé setkání nahráváme audio nebo video. Se zápisy a nahrávkami se účastníme supervizí, kde se radíme s dalšími odborníky, jak s klientem dále postupovat. Dokumentací máme přesně podchycenou úspěšnost muzikoterapeutického procesu.

Harmonogram realizace projektu

Září 2017 – úprava muzikoterapeutické místnosti

Říjen – prosinec každý čtvrtek a pátek individuální a skupinová muzikoterapie.

Leden – prosinec 2018 2x týdně 6 klientů na individuální muzikoterapii, a jedna muzikoterapeutická skupin (6 klientů) jednou týdně. Konec projektu 20. 12. 2018 Projekt je dlouhodobý. V projektu budeme pokračovat i v dalších letech.

Rozpočet projektu   

Muzikoterapeut - dohoda o provedení práce 80 000 Kč

Tonery do tiskárny, papíry 10 000 Kč

Notebook – 10 000 Kč

Zvuková aparatura a mikrofon pro nápravu a rozvoj řeči – 5 000 Kč

Videokamera s kvalitním zvukem 10 000 Kč

Nájem muzikoterapeutické místnosti 28 měsíců - 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt Muzikoterapie

Muzikoterapie – péče o duševní zdraví

5. místo
9,7 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie