Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Se Slunečnicí se pestřeji žije

Se Slunečnicí se pestřeji žije

Dosavadní zdroje financování prostřednictvím dotací od státu i finančních darů od fyzických osob nepostačují stále se navyšujícímu počtu uživatelů stacionáře a s ním potřebou dalších osobních nákladů na pečovatelky a pečovatele. Přitom jsme dosud neměli žádné náklady na správu organizace, tu jsme zařizovali dobrovolnicky v hodnotě kolem 136000 Kč. Potřebujeme na každých 4-5 uživatelů jednoho pracovníka či pracovnici v sociálních službách, což dělá asi 300000 Kč nákladů vč. pojistného.

Stacík Slunečnice Mělník, z. s.

Před r. 1999 v pomocné třídě zvláštní školy byla silná skupina vycházejících dětí a řešilo se, co s nimi dál. Někteří mohli do speciálního učení. Pro závislejší na péči chyběl v Mělníku stacionář. Rodiče proto založili sdružení a od r. 2007 byli nuceni sami rozjet sociální službu. Jinak by za péčí museli děti dovážet mimo Mělník a méně by mohli být zaměstnaní. Provoz kromě zaměstnanců v přímé péči zajišťujeme pro 7 uživatelů ve věku 25-49 let dobrovolnicky, čímž ročně šetříme kolem 130 tis. Kč.

Cíl projektu

I když službu za péči ve stacionáři uživatelé hradí a získáváme dotace, chybí nám ještě 15 %, tj. přibližně 102 tis. Kč, k uhrazení hlavní činnosti. Volitelné činnosti si uživatelé hradí přímo sami, např. chodí na cvičení jógy. Podobné prospěšné činnosti bychom mohli rozšířit (hlavně hiporehabilitace či plavání), pokud by byly zdroje, a výše úhrad by byla přístupnější. Počítali bychom s měsíčním cyklem návštěv koní ve Stránce s ročními náklady kolem 24 tis. Kč na dopravu a vodiče koní.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Dosud při výpadku jediné pečovatelky byl problém v rychlém sehnání náhrady. Když se to nepodařilo, museli zůstat uživatelé doma. Při větším počtu zaměstnanců by zastupování bylo snazší. Mohla by se rozšířit denní doba služby z 8 na více hodin a přijmout o 4 uživatele více.

Cílová skupina projektu

  • osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Naši uživatelé jsou ve věku mezi 25 a 49 roky a nachází se v různé životní situaci. Zpravidla nejsou schopni se sami o sebe zcela postarat. Např. váznou počty, složité je vnímání čteného textu, někteří neznají ani hodiny či nedokáží uvázat kličky u bot. Mnozí ale obsluhují telefon tak, že se aspoň dovolají. SMS či chat ale už nenapíší. Musí se jim připravovat jak jídlo, tak i oblékání. Ti, co mají záchvatové nemoci, nemohou ani na moment zůstat nikde sami. Hrozily by úrazy z potlučení při pádu. Ve vodě musí mít pro bezpečnost stále nafukovací kruh. Některým nedělá dobře kontrastní kmitání, např. při jízdě stromovou alejí či lesem, v kině, u televize či na koncertech. Užívané léky pokryjí hlavní nemoc, ale většinou postiženého tlumí. Udržení provozu denního stacionáře by znamenalo, že by nemuseli dojíždět do jiných stacionářů mimo Mělník, rodiče a opatrovníci by mohli stále chodit do práce s výhledem, že jim vyjde aspoň nějaký starobní důchod, stát by neobsluhoval další nezaměstnané.

Klíčové aktivity projektu

Uživatelé chodí do stacionáře podobně, jako ostatní dochází do práce. Na programu je hlavně ergoterapie. Při této práci jsou vybírány činnosti umožňující udržovat a rozvíjet jemnou motoriku. Jsou používány tužky, nůžky, nitě, provázky, kolíčky či lepící pistole. Za materiál používají papír, látky, barvy, špejle, modelíny apod. Při práci si případně zazpívají či aspoň poslouchají písničky z DVD.

Na začátku dne bývá mj. krátká rozcvička, uvaření čaje a při něm kruhové povídání. Každý uživatel v kole sdělí své poslední zážitky i bolesti jak skutečné, tak i na duši.

Jinak podle individuálních schopností procvičují paměť i přes pexeso či opakují látku ze škol. K tomu hledíme na udržování pořádku i čistoty a hygienické návyky.

Svačiny bez ohledu na rozpracovanost díla vybalují v 10 h.

Kolem 11-té hod. jdou na předobědovou vycházku. V nedaleké jídelně stavební průmyslovky asi 5 minut chůze od stacionáře se přihlásí čipem a tím dají žádost o vydání vybraného jídla. Některým pomohou jídlo donést na stůl kuchařky. Z oběda společně doprovodí na autobus ty, kteří v poledne ve stacionáři končí a vrací se do stacionáře se zbylými uživateli k dalšímu programu.

Sami si uživatelé hradí četné poznávací cesty do blízkého okolí i do Prahy a na výstaviště v Lysé nad Labem. To by v případě dojíždění do obdobných ústavů do Obříství, Neratovic nebo Nebužel nezažívali, neboť v tamních stacionářích jsou převážně senioři s menší pohyblivostí. Při cestování hromadnou dopravou uplatňují slevy na průkazy těžce zdravotně postižených zpravidla s potřebou průvodce, takže cena dopravy je nízká. V Mělníku často docházíme za obyvateli v domech seniorů, městskou policií, hasiči, navštěvujeme místní muzeum, kde se zúčastňujeme jejich soutěží apod. akcí. Zvýšením podílu neveřejných zdrojů bude umožněno nabírat nové uživatele, v závislosti na jejich počtu i pečovatele a zvýšit intenzitu rehabilitačních procedur.

Harmonogram realizace projektu

Září 2017 - příjem 1 až 2 nových uživatelů;

Září 2017 - příjem pečovatele na zhruba 4,5 hodiny denního úvazku;

V září 2017 až v srpnu 2018 - hipoterapie;

V říjnu 2017 až dubnu 2018 - plavání v krytém bazénu;

Do září 2018 - příjem 1 až 3 dalších uživatelů;

Do září 2018 - zvýšení týdenní provozní doby na 45 až 50 hodin;

Do září 2018 - zvýšení průměrných pracovních úvazků z 1 na 2 až 2,5;

Rozpočet projektu   

Navýšení rozpočtu proti r. 2016

Hlavní činnosti

157 383 Kč - osobní náklady organizace;

Podklady:

174 h/měs. ... fond pracovní doby

/8x4.5h ... přep. z 8 na 4,5 h

x 100 Kč/h ... mzda

x 12 měs. ... rok

x 1,34 ... zdr. a soc. poj.);

Z toho žádost na burzu:

102 000 Kč

 

Vedlejší činnosti

12000 Kč - doprava na 12 hipoterapií x 50 km x 20 Kč/km

8400 Kč - 4 vodiči koní na 12 hipoterapií po 175 Kč (2,5 h na DPP)

4900 Kč - 4 asistenti pro sezonní plavání 6x až 7x po 175 Kč

(2,5 h na DPP)

127 300 Kč celkem žádost na burzu pro hlavní i vedlejší činnosti;

 

 

E-mail poskytnutý pro účely hlasování

E-mailová adresa je vyžadována pouze pro účely ověření platnosti hlasu pro vybraný projekt. E-mailové adresy nejsou zpracovávány či uchovávány pro obchodní ani jiné účely.

Hlasujte pro projekt Se Slunečnicí...

Se Slunečnicí se pestřeji žije

1. místo
24,1 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie