Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Svou káru chceme táhnout ještě dál...

Svou káru chceme táhnout ještě dál...

Rádi táhneme svoji káru dál, ale mnohem raději bychom ji vyměnili za autobus. Náklady spojené s dopravou znemožňují přivézt naši oceňovanou divadelní práci divákům i do těch nejzazších koutů naší vlasti. Sehnat podporu pro naše cestování ať už ve formě finanční podpory nebo možnosti bezplatné zápůjčky autobusu na jednotlivá vystoupení by zvýšilo možnosti sehrát naše divadla a muzikály i v kulturních zařízeních na malých městech a vesnicích.

Divadelní spolek Nové divadlo Mělník

Nové divadlo Mělník si klade za cíl vytvářet kvalitní kulturní zážitek pro všechny generace diváků. Navázat na dobrou tradici souboru a reprezentovat své město po celé republice. Zakládáme si také na výchově mládeže jak ke kultuře samotné, tak i k divadelnímu umění ve všech jeho podobách. Našim hrajícím dětem a mládeži umožňujeme seberealizovat se v tom, co je baví, rozvíjet jejich kulturní vzdělání a sociální interakci.

Cíl projektu

Cílem je zpřístupnit naši divadelní produkci kulturním zařízením s nižšími finančními možnostmi. Tím by se mohl až zdvojnásobit počet našich vystoupení a tím i zviditelnění našeho souboru a města. Finanční podpora by měla přímý vliv na snížení našich nákladů na dopravu představení. V případě finanční podpory je možné okamžitě začít s nabídkou představení za výhodných podmínek.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Přímé snížení našich cestovních výdajů a tím až zdvojnásobení počtu představení umožní shlédnutí našich divadelních her a muzikálů nejméně dalším 1500 divákům v různých koutech naší země.

Cílová skupina projektu     

  • děti do 15 let
  • mladí do 25 let
  • starší osoby (v produktivním věku)
  • senioři
  • ženy s dětmi do 15 let
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s nízkou kvalifikací
  • osoby v cestovním ruchu
  • osoby ve zdravotnictví
  • osoby ve školství

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Přímé snížení našich cestovních výdajů a tím až zdvojnásobení počtu představení umožní shlédnutí našich divadelních her a muzikálů nejméně dalším 1500 divákům v různých koutech naší země.

Naše ochotnické divadlo hrajeme z lásky k tomuto řemeslu a nebereme za naše produkce žádné herecké honoráře. Naopak hrajeme často benefiční vystoupení.

Klíčové aktivity projektu

V případě finanční podpory nebo bezplatné zápůjčky autobusu můžeme okamžitě změnit podmínky minimálních nároků na jedno představení a rozeslat nové nabídky zvláště do zařízení, která dříve odmítla naše vystoupení z finančních důvodů. Prostředky bychom tedy věnovali na pokrytí našich nutných nákladů a nemuseli bychom jimi zatěžovat případné objednatele představení. Zvýšila by se tedy naše konkurenceschopnost a byli bychom častěji objednáváni.

Nemůžeme bohužel očekávat, že bude objednatel našich představení přenášet naše náklady kompletně do ceny vstupného. Jako amatérský soubor máme určitý strop, který je ochoten divák za naše vystoupení zaplatit.

Harmonogram realizace projektu

- červenec až srpen: rozesílání nabídek na divadelní sezónu 2017-2018

- září až červen: postupné odehrání nově nasmlouvaných vystoupení

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu

Celou částku případně získané podpory bychom použili na náklady spojené s dopravou. Ta čítá u představení hraných v okruhu do 50km od Mělníka cca 5000,- za cestu tam a zpět. U vzdálenějších míst se tato úměrně zvyšuje. Řádově tedy např. částka 50.000,- umožní minimalizovat požadovanou odměnu za hraní na nejnutnější částku spojenou pouze s opotřebováním kostýmů, rekvizit a techniky na 10 představení nebo u 20-ti představení snížit požadované cestovní výlohy na polovinu.

Bezplatné zápůjčky by potom měly pro nás hodnotu ještě vyšší a snížily by se náklady na úplně všechna naše představení na akceptovatelné minimum.

Herci ani technici nejsou za vystoupení honorováni.

Svou káru chceme táhnout ještě dál...

13. místo
0,0 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie