Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 Tudle nudle

Tudle nudle

Rozšířením výrobního programu chceme zvýšit naše tržby a stát se tak méně závislý na vnějších dotacích. Zmapovali jsme terén, udělali průzkum, navštívili jsme místní a okolní restaurace, školy, domovy důchodců a získali tak představu o odběratelích, kteří by mohli odebírat naše výrobky. Zjistili jsme velký zájem o dodání domácích čerstvých těstovin a zdravých svačin pro děti a dospělé. Pro vznik budoucího výrobního pracoviště budeme muset obětovat část prostor kavárny a uzpůsobit nové výrobě.

Pojďte dál z.s.

V březnu 2006 byla slavnostně otevřena chráněná kavárna Pojďte dál café. Našim cílem je zaměstnávání lidi s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci našich možností se mimo pracovní povinnosti věnujeme i volno časovým a sportovním aktivitám mladých lidi s tímto druhem postižení. Naše provozovna je na Kojetické ulici v Neratovicích a působí pro celý okres Mělník a blízké okolí. Zaměstnáváme zde klienty z Kostelce nad Labem, Mělníka, Chrástu a dojížděli k nám i z okrajů Prahy.

Cíl projektu

Chceme získat větší nezávislost a soběstačnost, tím se můžeme lépe udržet na trhu práce.

Předpokládáme zvýšení tržeb o 20%

Máme sedm vymezených (chráněných míst) pro lidi se ZP a počítáme v rámci projektu s rozšířením o dvě pracovní místa.

Průzkum byl proveden již v minulém roce a od té doby sháníme vhodnou variantu realizace našeho projektu. S finanční a jinou pomocí věříme v úspěch našeho projektu.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Můžeme rozšířit naše pracovní místa o dva nové klienty.

Zajištěním lepší pracovní náplně pro stávající klienty získají klienti nové návyky a pracovní dovednosti. Staneme se méně závislými na pomoci státních dotací a příspěvků, které jsou často nejisté.

Cílová skupina projektu

osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cílovou skupinu tvoří lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Máme registrovaných šest klientů s tímto postižením a jedno pracovní místo s lehkým ZP pro prodavačku. Chceme kolektiv lidí s mentálním postižením rozšířit o dvě pracovní místa a hlavně udržet počet míst stávajících. To se nám bez rozšíření výrobního programu nepodaří. Za jedenáct let provozování jsme se dostatečně přesvědčili o tom, že cukrárna není schopna dostatečně si na sebe vydělat a jsme stále odkázáni na vnější pomoci.

Klíčové aktivity projektu

Průzkum trhu byl proveden, zbývá provést realizaci projektu. Ta spočívá v úpravě stávajících prostor části kavárny, uzpůsobení elektroinstalace potřebám a rozmístění výrobních strojů, nové osvětlení, drobné stavební úpravy jako jsou obklady stěn a nové dveře. Nově vzniklý výrobní prostor bude dovybaven regály na zboží a materiál, pracovními stoly a především výrobním zařízením na výrobu čerstvých těstovin. Naši klienti budou na práci nově zaškoleni a budou pracovat pod dohledem pracovní asistentky. Získají tak nové pracovní dovednosti a rozšíří si pracovní náplň, která je občas slabá a závisí na drobných zakázkách.

Harmonogram realizace projektu

Zahájení projektu počítáme v listopadu 2017 a ukončení v květnu 2018.

Rozpočet projektu

Rozpočet rekonstrukce kavárny Pojďte dál

A. Materiálové náklady 141 235,00 Kč

výrobník těstovin MPF 2,5 s el.nožem 44 990,00 Kč

váha CAS SW1S do 5 kg 4 975,00 Kč

vakuová balička Mini Jumbo 31 990,00 Kč

stůl nerez z policí 1100x700x850, 3 ks 20 400,00 Kč

Chladící skříň UR 600 S 18 290,00 Kč

mrazící truhla BD-300 8 590,00 Kč

regály na materiál 4 ks 12 000,00 Kč

B. Nemateriálové náklady – služby 25 000,00 Kč

úpravy elektroinstalace a osvětlení 15 000,00 Kč

stavební úpravy prostorů kavárny 10 000,00 Kč

C. Celkové náklady, materiálové a služby 166 235,00 Kč

Hlasujte pro projekt Tudle nudle

Tudle nudle

12. místo
0,0 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie