Úvod Burza filantropie okres Mělník 2017 U komína je nám teplo

U komína je nám teplo

Od jara do zimy trávíme čas s dětmi celé dny venku. V zimě je nám „ovej“. Děti venku po celou dobu nevydrží. Máme vyzkoušeno, že hodina v teple ráno a po obědě, je přesně to, co naše děti potřebují. V prostorách statku se nachází půda, kterou chceme upravit jen pro potřeby školky. Tátové už ji vyklidili, položíme podlahu a udělat zateplení, ale to nás nezahřeje. Zahřeje nás až teplo z kamen, které taky máme, ale k němu potřebujeme komín.

DoNitra (Lesní školka V Údolí)

Zapsaný spolek DoNitra existuje již víc jak 10 let. Lesní školku jsme v experimentálním provozu otevřeli v roce 2015. V letošním roce splnila naše školka všechny podmínky a stala se registrovanou školkou pod Asociaci lesních mateřských školek. Naše školka přibližuje dětem přírodu, učí je samostatnosti a rozvíjí u nich ctnosti, které jsou potřebné pro zdravý a plnohodnotný život jednotlivce i naší společnosti.

Cíl projektu

Do začátku adventu 2017 postavit komín v prostorách půdy stodoly z.s. DoNitra

Zajistit teplo pro lesní školku V Údolí v době zimy a mrazu.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

100% zlepšení podmínek pro hru dětí z lesní školky V Údolí během zimních měsíců.

V současné době naše školka využívá prostory z. s. DoNitra (kuchyně). Kuchyň je však pro hru děti nevhodná. Musíme ji upravovat a děti nemají dost prostoru na svou hru. Postavením komínu a dalších úprav vznikne nový p

Cílová skupina projektu

děti do 15 let

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

  • děti mají prostor, který si mohou sami upravit
  • děti mají prostor, kde si mohou v zimě hrát, učit se, jíst a spát
  • máme prostor, kde můžeme v zimě kontinuálně s dětmi pracovat a v době od jara do zimy nám slouží minimálně na spaní dětí a jako prostor, kde můžeme mít věci, které potřebujeme k pobytu venku (do této doby musí rodiče vše odvážet a každý den zase přivážet)
  • pro lesní průvodce vznikne prostor, kde se mohou scházet, připravovat si programy pro děti a setkávat se takto i s rodiči
  • v současné chvíli navštěvuje naši školku 9 dětí z okolních vesnic a Mělníka. Dalších 10 rodin projevilo o školku zájem (děti jsou zatím mladší 3 let)
  • od roku 2015 vyšlo z naší školky 7 dětí (jsou ve škole nebo se odstěhovali víc jak 30 km od školky)
  • děti jsou ve věku 3 – 7 let (6 kluků + 3 holky)
  • školku 2 roky navštěvoval i kluk s DMO

Klíčové aktivity projektu

Během prázdnin potřebujeme půdu vyklidit (pomohou rodiče dětí).

Dále je potřeba položit podlahu a udělat zateplení (na této aktivitě se bude podílet z.s. DoNitra).

Na závěr bude potřeba postavit komín, na který se napojí kamna, která prostor vyhřejí.

Díky těmto úpravám vznikne půda, která se bude dát rychle vytopit, a která bude dětem sloužit k jejich hře v tuhé zimě a ke spánku a odpočinku po celý školkový rok.

Harmonogram realizace projektu

Vyklizení – prázdniny 2017

Podlaha – září 2017

Zateplení – říjen 2017

Stavba komínu – listopad 2017

zabydlení prostoru dětmi – advent 2017

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu

Materiál:

Komín vnější (roury, T kus, revizní díl, dno, obal, konický konec, záslepka, konzole, stříška) = 23 515 Kč

 

Komín vnitřní = 25 515 Kč

CELKEM z Burzy filantropie = 49 030 Kč

 

Další náklady:

Materiál:

Střecha (budník) = 10 000 Kč

Služby:

Montáž = 5 000 Kč

CELKEM Komín 64 030 Kč (bez DPH)

Hlasujte pro projekt U komina je nám teplo

U komína je nám teplo

11. místo
0,0 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie