Úvod Minulé ročníky Burza filantropie Benešov 2016 Česká rodina 21. století – diskuzní semináře pro veřejnost

Česká rodina 21. století – diskuzní semináře pro veřejnost

Organizace: Barevný svět dětí, z. s.

Cyklus diskuzních seminářů na téma "Česká rodina 21. století". Semináře vedou odborníci z řad psychologů, terapeutů, soc. pracovníků, pedagogů. Účastníci v průběhu kladou dotazy a dozvídají se např., jak v rodině předcházet obtížným situacím; seznámí se s vlivem moderních technologií, úskalími mezigenerační komunikace, rodinnou politikou státu nebo s pohledem na manželství a tradiční modely rodiny. Semináře jsou zdarma, zúčastnit se může každý, kdo má o danou problematiku zájem.

Cíle projektu

S - O co usilujeme? Kvalitní a odborné informace, podpora rodinného života, prevence, informovanost a vzdělanost, odborná péče o rodinu, podněcování k diskuzi, aktivní přístup ke svému životu a převzetí odpovědnosti za svůj život M - Jak zkontrolujeme dosažení cíle? Obsahově obdobné vzdělávací cykly úspěšně probíhají ve stejné formě v Praze již od roku 2005. V rámci rozšíření působnosti proběhne nově v roce 2016 minimálně 5 těchto seminářů v Benešově s předpokládanou účastí 30 osob na každý z nich. A – Odpovídá projekt našemu zaměření? Mottem naší organizace je, že „nejpřirozenější prostředí pro děti je rodina“. Diskuzní semináře, které svojí formou nabádají veřejnost k zamyšlení se a k diskuzím nad rodinným životem v České republice, jsou tak účinnou a osvědčenou prevencí vytváření či udržování zdravého rodinného prostředí. R – Je to dosažitelné? Semináře umíme organizačně i personálně zajistit, jejich realizaci na území Prahy se již úspěšně věnujeme přes deset let. Pro jejich rozšíření a realizaci v dalším regionu sháníme partnery a potřebné finanční prostředky. T – Jaká je časová dosažitelnost? Realizace 5 seminářů v Benešově proběhne do 31. 12. 2016. Konkrétní termíny budou přesně určeny a oznámeny s dostatečným časovým předstihem. 

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Rodina (biologická, náhradní)

Klíčové aktivity

 • Detailní příprava prezentace
 • Oslovení potenciálních partnerů
 • Prezentace na Burze filantropie – oslovení hlavního partnera a donátora
 • Osobní schůzka s donátorem a upřesnění projektu včetně potvrzení termínů a schválení nákladů
 • Potvrzení účasti odborné veřejnosti
 • On-line komunikace – webové stránky a sociální sítě
 • Příprava tištěných materiálů
 • Newsletter a distribuce informačních letáčků
 • PR aktivity (spolupráce s úřadem, sociální službou, vzdělávacími institucemi)
 • Průběžná komunikace s donátorem a jeho pravidelné informování
 • Příprava dotazníků a zajištění zpětné vazby od účastníků
 • Vyhodnocení jednotlivých seminářů
 • Vypracování databáze získaných kontaktů 

Harmonogram

1Q 2016 – příprava a nastavení projektu, potvrzení termínů a nákladů (upřesnění kalkulací a poptávek), příprava materiálů, nastavení webu

2Q 2016 duben 2016 – 2 hodinový seminář na téma „Rodinná politika státu – vliv zákonů na českou rodinu“, následuje vyhodnocení, sběr zpětných vazeb červen 2016 –2 hodinový seminář na téma „Vliv moderních technologií na rodinu“, následuje vyhodnocení, sběr zpětných vazeb

4Q 2016 říjen 2016 – 2 hodinový seminář na téma „Mezigenerační komunikace v rodině“, následuje vyhodnocení, sběr zpětných vazeb listopad 2016 – 2 hodinový seminář na téma „Pohled na manželství a tradiční model rodiny“, následuje vyhodnocení, sběr zpětných vazeb prosinec 2016– 2 hodinový seminář na téma „Česká rodina v porovnání s rodinami ostatních evropských zemí“, následuje vyhodnocení, sběr zpětných vazeb Projekt pro rok 2016 bude uzavřen vyhodnocením celého projektu – do 31. 1. 2017. 

Rozpočet

 • 26 000,-- (koordinátor, grafik, PR pracovník)
 • 5 750,-- (kancelářské potřeby, drobné občerstvení pro účastníky)
 • 0,-- (bude využito stávající zařízení organizace)
 • 6 000,-- (telefony, internet, tisk materiálů pro účastníky)
 • 12 250,-- (odměna lektorů, cestovné Praha – Benešov a zpět)
 • Požadovaná finanční podpora je Kč 50 000,--. Tento rozpočet je podrobněji rozpracován v samostatné příloze.

Hlasujte pro projekt

Česká rodina 21. století – diskuzní semináře pro veřejnost

8. místo
0,2 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie