Úvod Minulé ročníky Burza filantropie Benešov 2016 Spolu to zvládneme

Spolu to zvládneme

Organizace: Statek Vlčkovice o. p. s.

Projekt Spolu to zvládneme je systematický soubor zážitkových dvoudenních programů, které jsou nabízeny pro rodiny našeho sociálního bydlení. Během roku 2016 by měly být uskutečněny 3 takové víkendy za účasti 4 lektorů, které budou zaměřeny na sdílení společných zážitků, které mohou rodinám pomoci si uvědomit hodnotu rodiny a místo jejích členů v ní. Výstupy projektu jsou důležitým zdrojem informací v práci na individuálním plánu rodin, jež je součástí poskytování sociálního bydlení.

Cíle projektu

Zapojit obyvatele sociálního bydlení v roce 2016 do tří dvoudenních zážitkových programů. Programy jsou zaměřeny na tyto oblasti: a) definice- kdo jsem a kam jdu b) poznat a pochopit své místo v rodině c) zažít soudržnost a sílu jednoty rodiny vyplývají z práce na individuálním plánu rodiny a dalších aktivit. Projekt je realizován 4 -mi lektory v místě poskytovaného sociálního bydlení. Cíle víkendů a jejich náplň přizpůsobujeme aktuální situaci rodiny. Smyslem projektu je nepracovat s rodinou pouze teoreticky. Snažíme se ukázat rodinám, jak mohou sami se svými dětmi či partnery řešit různé situace a vést je k samostatnosti, hledání vlastních řešení, naslouchání jeden druhému, vymezení vlastních hranic - na to mám a na tohle ne.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Maminky s dětmi 
  • Osoby a zejména rodiny ohrožené (dluhy a předlužením, dlouhodobě nezaměstnané, s dětmi ohroženými ústavní výchovou 

Klíčové aktivity

Uskutečnění devíti přípravných setkání lektorů
Uskutečnění tří dvoudenních zážitkových programů
Vyhodnocení cílů programů

Harmonogram

Projekt bude začínat od února 2016, kdy začnou probíhat přípravná setkání lektorů. Každému dvoudennímu programu předchází 3 přípravná setkání lektorů

  • 08.-10.04 2016 - 1. zážitkový program
  • 27.-29.05 2016 - 2. zážitkový program
  • 07.-09.10 2016 - 3. zážitkový program

41 400 Kč (náklady na mzdy 4 lektorů za tři dvoudenní programy a 9 přípravných schůzek
8600 Kč (6000 Kč stravné, 2600 cestovné)

Hlasujte pro projekt

Spolu to zvládneme

1. místo
29,5 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie