Úvod Minulé ročníky Burza filantropie Benešov 2016 Vaříme s Rytmusem

Vaříme s Rytmusem

Organizace: Rytmus Benešov, o.p.s.

V projektu dojde k přípravě a realizaci dvou kurzů vaření pro lidi s mentálním postižením. Každý z kurzů bude mít 22 lekcí. Obou kurzů se zúčastní celkem 8 lidí. Chceme podpořit lidi s mentálním postižením v rozvoji jejich samostatnosti při každodenní přípravě jídel tak, aby se snížila jejich závislost na pomoci okolí. Tito lidé se naučí připravovat běžná jídla (pomazánky, polévky, hlavní jídla, moučníky). Dalším benefitem projektu bude i podpora blízkého okolí lidí s mentálním postižením.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit 8 lidí s mentálním postižením v rozvinutí jejich dovedností každodenní sebeobsluhy. Ve 14 měsících proběhnou celkem 2 kurzy vaření, kde se uživatelé za pomoci asistentů budou učit samostatně vařit. Do kurzů budou podle potřeby zapojeni i rodinní příslušníci a další blízké okolí lidí s mentálním postižením tak, aby poznatky z kurzů byly přenositelné do jejich domácího prostředí. Tímto krokem podpoříme nejbližší okolí lidí s mentálním postižením, při snižování jejich zátěže v péči o jejich blízké. 

Cílová skupina

 • Handicapovaní
 • Zdravotnictví
 • Blízké okolí lidí s mentálním postižením - rodinní příslušníci, opatrovníci, osobní asistenti

Klíčové aktivity

Aktivita 1: Příprava kurzu vaření Zde dojde k metodické a obsahové přípravě kurzu vaření. Na přípravě bude pracovat metodik se sociálním pracovníkem a s asistenty, kteří poté budou kurzy vést.

Aktivita 2: Kurzy vaření Kurzy budou otevřeny pro nové zájemce o tuto aktivitu. Máme v současné době pořadník zájemců. Budou otevřeny 2 kurzy vždy po 4 účastnících. Jeden kurz trvá půl roku. Účastníci vaří každý týden skupinově s asistentem a lektorem přímo v naší organizaci, kde máme kuchyňský kout i s vybavením. V případě zájmu účastníků budou moci poté vařit stejná jídla doma s asistentem. Tím dochází lépe k přenosu získaných dovedností každého uživatele do jeho domácího prostředí. Na kurzech se bude podílet lektor kurzů, asistent a metodik služeb. 

Harmonogram

Únor - březen 2016: Metodická a obsahová příprava 1. a 2. kurzu
Březen - srpen 2016: První kurz vaření
Září 2016 - březen 2017: Druhý kurz vaření

Rozpočet

 • Kompletní rozpočet viz příloha.
 • Zde pouze položky a částky, které jsou předmětem žádosti:
 • 3 000,- Kancelářské potřeby, vybavení pro kurzy
 • 1 000,- Spotřeba energie
 • 7 800,- Spotřeba surovin na kurzy vaření
 • 6 000,- Cestovné
 • 2 000,- Telefony, poštovné, jiné služby
 • 12 000,- Mzdové náklady asistentů kurzů vaření (DPP)
 • 31 800,- Celková částka, o kterou žádáme 

Hlasujte pro projekt

Vaříme s Rytmusem

3. místo
20,5 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie