Úvod Minulé ročníky okres Mělník 2017 pilot Cesty za vzděláním...

Cesty za vzděláním...

Myšlenka celého projektu je vlastně velmi jednoduchá… Vozíme děti se zdravotním postižením do školských zařízení, k čemuž využíváme tři vozidla s 23 místy. Chceme navýšit kapacitu služby nákupem nového vozu pro devět osob a následně provést jeho úpravu tak, aby byl zajištěn maximální komfort a bezpečí pro děti, které mají fyzický handicap a nástup či výstup do automobilu je pro ně problematický.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Maltézská pomoc je neziskovou organizací, která byla zřízena českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Aktuálně má 13 center. Mělnické centrum patří k nejstarším v České republice a jeho počátky jsou spjaté s povodněmi v roce 2002. Postupný vývoj vedl k vyprofilování služeb, které v současné době poskytujeme: osobní asistenci, dobrovolnický program „adopce seniorů“, doprovázení dětí s postižením do školských zařízení (jako jediná organizace v mělnickém okrese).

Cíl projektu

Cílem projektu je realizovat nákup nového automobilu pro devět osob a do konce roku 2017 nechat provést úpravu tohoto vozidla, a to instalací otočné sedačky s výsuvem a snížením opatřenou čtyřbodovým stabilizačním pásem. Instalací tohoto systému nedojde k omezení kapacity přepravovaných osob.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Nákupem vozidla se navýší kapacita služby a zároveň dojde k rozšíření našeho vozového parku. Auta, která pro naše služby užíváme, nejsou přizpůsobená pro vozíčkáře nebo děti s fyzickým postižením, které omezuje jejich pohybové schopnosti. Úprava vozu by zvýšila komfort pro nástup a výstup až 6 dětí.

Cílová skupina projektu     

  • děti do 15 let
  • mladí do 25 let
  • osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cílovou skupinou našeho projektu jsou děti a mladí do 25 let se zdravotním postižením, často s výrazným pohybovým omezením. Naše služba se snaží pomoci rodičům odlehčit v jejich nelehké situaci a zajistit bezpečnou cestu dětí za vzděláním.

Ve školním roce 2016/2017 máme 23 aktivních klientů. Z toho 6 dětí by aktivně využívalo úpravu vozidla, která by zajistila jejich pohodlný a hlavně bezpečný nástup a výstup. Předpokládáme, že toto číslo by v následujícím školním roce mohlo být vyšší. Vzhledem k tomu, že úprava bude provedena na zcela novém vozidle, využití otočné sedačky bude mít dlouhodobý charakter.

Klíčové aktivity projektu

Projekt má dvě části:

První je oslovení prodejců vozů a následný nákup nového vozidla pro devět osob, k jehož řízení je dostačující řidičské oprávnění skupiny B. Byli bychom moc rádi, kdybychom nový automobil měli k dispozici od nového školního roku, tedy od září 2017.

Druhým krokem je realizace úpravy automobilu (na základě předchozího zmapování cenových nabídek) pro imobilní či méně pohyblivé klienty, a to instalací otočného sedadla s výsuvem a snížením, opatřeného stabilizačními pásy.

Harmonogram realizace projektu

Začátek projektu byl již zahájen v měsíci dubnu 2017, a to podáním žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu. Zde žádáme o finanční prostředky na nákup nového vozidla včetně jeho úpravy. S pořízením vozidla počítáme i tehdy, když naše žádost nebude podpořena.

V průběhu měsíce července a srpna budeme oslovovat prodejce vozidel. Na základě cenových nabídek bude vozidlo zakoupeno.

V měsíci září bude vozidlo uvedeno do provozu.

Následně bude provedena úprava vozidla.

Rozpočet projektu

Osobní náklady: 0

Nákup vozidla: 600.000,-

Úprava vozidla: 100.000,-

 

 

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie