Úvod Minulé ročníky okres Mělník 2017 pilot Jak nespálit čaj

Jak nespálit čaj

Rekonstrukce cvičné kuchyně školy. Zvětšení prostoru a vybavení spotřebiči. Prostor určen pro trénink sebeobslužnosti v kuchyni. Vařit zde budou nejen kuchaři, ale i zahradníci a pečovatelé. Kuchaři budou učit vařit spolužáky jiných oborů. Rozvíjíme schopnost postarat se o sebe, umět si uvařit. Žáci získají tipy a triky, jak vařit bezpečně a úsporně, uvaří podle jednoduchých receptů. Důraz na rozvoj sociální gramotnosti (budování pozitivních vztahů a týmové spolupráce) a praxe.

Odborné učiliště Kanina

Učiliště vzdělává žáky s lehkou a střední mentální retardací a kombinovanými vadami. Od 2015 jsme školská právnická osoba, pro zachování chodu školy. Poskytujeme kvalitní vzdělání, vedeme žáky k samostatnému a odpovědnému životu. Důraz na řemeslo, praxi a pracovní uplatnění. Učební obory: Kuchař, Zahradník, Pečovatel. Kapacita školy 50 žáků. Nyní 33 žáků, od září 37. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce min. 60%. Žáci pocházejí často z nefunkčních rodin, náhradní rod. péče, dětských domovů.

Cíl projektu

S – Cílem projektu je rekonstrukce cvičné kuchyně, bude sloužit k nácviku samostatného vaření, spolupráce mezi žáky.

M – Prostředí a vybavenost kuchyně odpovídající současným standardům, výukou projde cca 37 žáků během 7 měsíců školního roku, 28 výukových hodin.

A – Provoz kuchyně a dohled bude zajišťovat 1 pedagog pro OV oboru kuchař.

R – Projekt je realizovatelný, žáci projevují velký zájem o výuku vaření již nyní.

T – Projekt bude realizován do konce školního roku 2017/2018.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Účelněji rozložit výuku cca 13 žáků kuchařů (velká kuchyň a cvičná kuchyň). Umožnit nácvik praktických dovedností i žákům dalších oborů. Vše v rámci výuky. Připravovat cca 37 žáků pro samostatný život. Ulehčit tak i rodinám, kteří se o ně doma starají. Využívání šetrnějších spotřebičů.

Cílová skupina projektu     

děti do 15 let

mladí do 25 let

osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Cvičná kuchyň simuluje domácí prostředí s běžnými spotřebiči oproti průmyslovým, kde také probíhá výcvik žáků. Žáci všech oborů budou mít možnost získat jistotu v práci v kuchyni. Dojde ke zvětšení a kultivaci prostoru, který má navodit dojem, jakoby si žáci vařili sami doma. Cca 37 žáků školy ve věku 16 -26 let si vyzkouší přípravu pokrmu dle pracovního postupu, za přítomnosti zkušenějších spolužáků kuchařů, dohledu pedagoga. Pracovat budou samostatně. Žáci se prostřídají v min. 28 výukových hodinách v průběhu 7 měsíců, při frekvenci 2 hod/ 14 dní (v zimním období i 2hod/týden). V průběhu školního roku budou žáci nabývat jistotu práce v kuchyni. Do budoucna zde můžeme formou workshopu vařit i s dětmi spolupracující MŠ (cca 22 dětí).

Klíčové aktivity projektu

Aktivita 1: Rekonstrukce prostoru cvičné kuchyně.

(Rozšíření prostoru kuchyně do prostoru současné umývárny. Vybavení novými spotřebiči. Simulace domácího prostředí.)

Aktivita 2: Výuka k samostatnému vaření s názvem: „Jak nespálit čaj.“ Výuka bude probíhat ve cvičné kuchyni a bude součástí průřezových témat, mezioborově, v rámci běžné denní výuky, pro všechny žáky OU Kanina.

Aktivita 3: Zahradní slavnost s piknikem. (Prezentace a ochutnávka samostatných prací žáků. Společenská událost.)

Výstupy: V dalším školním roce budou žáci opět předávat štafetu této „tradice“ novým žákům. Stávající si akci zopakují, upevní svoje dovednosti.

Harmonogram realizace projektu

1. fáze: Rekonstrukce kuchyně: říjen - listopad 2017

2. fáze: Výuka k samostatnému vaření: prosinec 2017 – červen 2018

3. fáze: Zahradní slavnost s piknikem: červen 2018

Projekt výuky k samostatnému vaření bude opakován v každém školním roce od prosince do června 2hod/14 dnů (v zimním období možno i 2hod/týden). Žáci se prostřídají v min. 28 výukových hodinách. Pro žáky to bude možnost zopakovat si naučené, získat nové znalosti, upevnit dosavadní praktické zkušenosti, improvizovat, získat jistotu v práci v kuchyni.

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu   

Vybavení cvičné kuchyně

spotřebiče ks cena celkem

sporák AMICA 2 5 990,00 Kč 11 980,00 Kč

odsavač par Guzzanti 2 999,00 Kč 1 998,00 Kč

myčka nádobí INDESIT 1 6 490,00 Kč 6 490,00 Kč

Chladnička ZANUSSI 1 5 761,00 Kč 5 761,00 Kč

Dvoudřez ALVEUS 1 1 590,00 Kč 1 590,00 Kč

Robot Jupiter 1 7 999,00 Kč 7 999,00 Kč

zařízení

kuchyňská linka dle projektu 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

dlažba + obklad (m2) 150 120,00 Kč 18 000,00 Kč

baterie vodovodní 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

ostatní zed. materiály 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

osobní náklady

DPP zednické práce 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

DPP montáž kuchyňské linky 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

DPP zapojení spotřebičů a jiné 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

102 318,00 Kč

Rozpočet je koncipován na první část projektu rekonstrukce kuchyně. Další části projektu budou probíhat za podpory učiliště. Výuka k samostatnému vaření bude součástí běžného denního studia. Necháváme na zvážení donátora rozsah podpory v oblastech spotřebičů a zařízení, které zůstanou majetkem školy. Budova je v nájmu obce. Část rozpočtu „osobní náklady“ uhradí škola z vlastních zdrojů.

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie