Úvod Minulé ročníky okres Mělník 2017 pilot Každá škola může být Skutečně zdravá škola

Každá škola může být Skutečně zdravá škola

Projekt podporuje zdraví dětí v okrese Mělník prostřednictvím zvýšení kvality stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je rozšíření programu SZŠ na další školy v okrese. Dále budou realizovány tři samostatné vzdělávací a zážitkové semináře pro kuchařky ŠJ, pedagogy a rodiče. Semináře se uskuteční ve vybrané ŠJ a na programu bude vedle stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin. Účastnici seminářů obdrží receptury pokrmů.

Skutečně zdravá škola, z.s.

Skutečně zdravá škola, z.s. byla založena v říjnu 2013 jako iniciativa rodičů a odborníků s cílem přispět ke zlepšení stravování a kultury stravování ve školách. Chceme využít potenciálu školního stravování a jeho vlivu na děti a mládež a vytvořit ve školách vzor zdravé kultury stravování, který by si děti odnášely dále do života. K naplnění tohoto cíle slouží komplexní program Skutečně zdravá škola, do něhož je k dnešnímu dni zapojeno 277 MŠ, ZŠ a SŠ v celé ČR, což je 48 391 dětí.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora zdraví dětí a mládeže a prevence vzniku nadváhy, obezity a dalších chronických onemocnění a vytvoření prostředí podporujícího zdraví v mateřských a základních školách na území okresu Mělník. V okrese jsou k dnešnímu dni zapojeny do programu SZŠ 4 MŠ a 2 ZŠ. Školy s podporou regionální koordinátorky a s využitím našich metodických materiálů plní stanovená kritéria a usilují o získání certifikátu své školy.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Přínosem pro SZŠ bude rozšíření programu na další školy v okrese Mělník. V okresu je 55 MŠ a 50 ZŠ s 13 242 dětmi. Našim cílem je do roku 2020 mít v každém kraji nejméně 250 škol. Naše snažení se tak dostane do dalšího regionu a může být pro ostatní příkladem dobré praxe.

Cílová skupina projektu

  • děti do 15 let
  • jiné: děti a mládež • pracovníci školních jídelen • učitelé a učitelky • rodiče a prarodiče • ředitelé a ředitelky škol • zřizovatelé školních zařízení • místní komunita • regionální dodavatelé • široká veřejnost

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojení děti. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli. Školy mají jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti. Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomáhají vytvářet kulturu zdravého stravování. Zapojení do programu SZŠ přináší výhody pro vedení školy. Zlepšení kvality školního stravování, zvýší atraktivitu školy mezi rodiči. Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud nezpracované téma, jídlo. Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chová ní. Vedoucí a kuchařky ŠJ, pedagogové a rodiče na seminářích získají vědomosti a dovednosti v přípravě chutných pokrmů z čerstvých surovin.

Klíčové aktivity projektu

Klíčovou aktivitou projektu je představení programu SZŠ MŠ a ZŠ v okrese Mělník. jejich zřizovatelům, pracovníkům a široké veřejnosti prostřednictvím plánovaných vzdělávacích a zážitkových seminářů. Zapojení místní komunity do ozdravení školních zařízení. Navázat spolupráci s regionálními farmáři a dodavateli. Cílem je zapojit do programu SZŠ nejméně 10 nových škol. Zapojení do programu SZŠ přináší výhody pro vedení školy. Zlepšení kvality školního stravování, zvýší atraktivitu školy mezi rodiči. Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud nezpracované téma, jídlo. Zlepšuje stravování dětí, což se promítá do zlepšení jejich zdraví, a tudíž i zlepšení výsledků ve škole a v chování. Vedoucí ŠJ, pedagogové a rodiče na seminářích získají vědomosti a dovednosti v přípravě chutných pokrmů z čerstvých lokálních surovin.

Harmonogram realizace projektu

Zahájení projektu bude realizováno ve školním roce 2017/2018 dle stanoveného harmonogramu. Zapojené školy budou následně pracovat v souladu s kritérii Skutečně zdravé školy dále již samostatně dle svých cílů, které stanový jejich akční skupina.

11/2017 zážitkový seminář Každá škola může být Skutečně zdravá. 3 hod seminář pro zřizovatele, vedení škol, pedagogy a vedoucí ŠJ. Na semináři bude představen program SZŠ a součástí bude i workshop regionálních dodavatelů a ochutnávka zdravého jídla. Rádi bychom získali do programu SZŠ nejméně 10 nových škol v okrese Mělník.

1/2018 Analýzy skladů ŠJ , pro 10 nově registrovaných škol v programu SZŠ. Analýza zmapuje stávající stav skladu a navrhne kroky k ozdravení. Nabídne Skutečně zdravé dodavatele, které splňují kritéria SZŠ. V analýze bude prověřena skladba nabízených jídel v souladu s výživovým doporučením.

3/2018 vzdělávací a praktický seminář pro vedoucí a kuchařky ŠJ Zdravé vaření je hra. Celodenní ( 8 hod ) vaření ve vybrané ŠJ.

4/2017 Školní svačiny co v koši nekončí vzdělávací a zážitkový seminář ( 2 hod ) pro rodiče o výživě dětí a co dětem připravit každý den na školní svačinu. S ochutnávkou zdravých školních svačin.

6/2017 Hodnotíme naše snažení. Setkání školních koordinátorů, členů akčních skupin z registrovaných škol, zřizovatelů, dodavatelů a vyhodnocení celé akce s plány do budoucna.

Rozpočet projektu

- Zážitkový seminář Každá škola může být Skutečně zdravá škola …. 10 000,-Kč ( představení programu Skutečně zdravá škola, workshop regionálních dodavatelů ), 2 500,- suroviny na ochutnávku, 1 000,- tisk materiálů pro účastníky, 6 500,- lektorné a cestovné / 2lektoři.

- Analýzy školních jídelen … 15 000,-Kč ( analýza skladu ŠJ u 10 nově registrovaných škol v programu SZŠ) 1 500,- vypracování analýzy na jeden sklad, včetně tištěného materiálu a cestovného.

- Praktický celodenní kurz Zdravé vaření je hra… 12 500,-Kč ( pro pracovníky školních jídelen ), 3 000,-suroviny, 2 000,- tištěné manuály, 7 500,- lektorné a cestovné.

- Praktický seminář pro rodiče Školní svačiny co v koši nekončí … 6 000,-Kč, 2 000,- nákup surovin na ochutnávku svačinek, 1 000,- tisk manuálu, 3 000,- lektorné a cestovné.

- 4 500,- odměna a cestovné pro regionální koordinátorku SZŠ pro školní rok 2017/2018, která osloví všechny MŠ a ZŠ v okrese Mělník

- Hodnotíme naše snažení … 2 000,- Kč Závěrečný seminář, který hodnotí a plánuje další kroky v programu SZŠ. Tištěný materiál, občerstvení, cestovné pro lektora.

Celkem 50 000,-Kč

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie