Úvod Minulé ročníky okres Mělník 2017 pilot Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v "Domácí péči"

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro pacienty v "Domácí péči"

Český červený kříž zakoupí nové kompenzační pomůcky typu invalidních vozíků, polohovacích postelí, chodítek, WC křesel a podobně. Tyto pomůcky půjčuje svým pacientům a dále občanům, kteří na přechodnou dobu potřebují vhledem ke svému zdravotnímu stavu tyto pomůcky ke svému léčení a zakoupení je pro ně finančně náročné.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník

Český červený kříž v Mělníku kromě školení první pomoci, mnoha neziskových aktivit, humanitární připravenosti a poradenské činnosti, poskytuje také Domácí zdravotní péči pro pacienty regionu Mělnicka. Sestry dochází za pacienty na ošetření do domácího prostředí. V rámci rehabilitace, paliativní péče i ostatních ošetření využívají kompenzační pomůcky, jako jsou chodítka, invalidní vozíky, polohovací postele, WC křesla a podobně. Tyto půjčujeme jako doplňující službu k naší činnosti.

Cíl projektu

Rozšířit stávající počet kompenzačních pomůcek a tím pokrýt potřeby, když náš klad nepostačuje, nebo obměnit za stávající, již nevyhovující a dosluhující pomůcky.

Jaký je přínos projektu pro vaši organizaci.

Přínosem je pro naše zdravotní sestry zlepšení a zefektivnění péče o pacienty v domácím prostředí, především usnadnění manipulace s těžkými pacienty.

Cílová skupina projektu     

  • starší osoby (v produktivním věku)
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením

Jaké jsou přínosy projektu pro cílovou skupinu?

Zlepšení průběhu léčení pacientů například při rehabilitačním ošetřovatelství a zlepšení „komfortu“ pacientů v paliativní a hospicovské péči, kdy polohovací lůžko s antidekubitní matrací může zmírnit utrpení a bolest umírajícím.

Klíčové aktivity projektu

Nákup dřevěného zahradního sezení/set - 3 ks

Nákup a instalace altánu/přístřešek

Nákup a pokládka dlažby (získání dlažby darem)

Harmonogram realizace projektu

Pomůcky zakoupíme, pokud dosáhneme na finanční prostředky, které nám umožní jejich pořízení.

Začátek a konec projektu, kdy plánujete aktivity realizovat, případně v jaké posloupnosti atd.

Rozpočet projektu

Celou částku plánujeme poskytnout na zakoupení pomůcek.

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie