Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Fakt dobrá kuchařka

Fakt dobrá kuchařka

Organizace: Rytmus Benešov, o. p. s.

V projektu dojde k vytvoření a vytištění 30 ks kuchařky s recepty, které budou srozumitelně zpracovány pro lidi s mentálním postižením. Chceme tím podpořit lidi s mentálním postižením v rozvoji jejich samostatnosti při každodenní přípravě jídel tak, aby se snížila jejich závislost na pomoci okolí. Tito lidé se naučí připravovat běžná jídla (pomazánky, polévky, hlavní jídla, moučníky). Dalším benefitem projektu bude i podpora blízkého okolí lidí s mentálním postižením.

Cíle projektu

Cílem projektu je vydání 30 kuchařek pro lidi s mentálním postižením. V kuchařce se objeví téměř 30 receptů na běžná jídla od pomazánek a polévek, přes hlavní jídla, až po moučníky. Recepty budou psány srozumitelně pro lidi s mentálním postižením - budou zde použity fotografie, piktogramy a texty budou v tzv. snadném čtení.

Odhad počtu výtisků vychází z našich dlouhodobých zkušeností a ze zájmu našich uživatelů o vaření. Pořádáme pravidelně kurzy vaření pro lidi s mentálním postižením a máme v současné době pořadník dalších zájemců na tyto kurzy.

Po vytištění kuchařky proběhnou v následujících 12 měsících celkem 2 kurzy vaření, kde se uživatelé za pomoci asistentů budou učit samostatně vařit. Do kurzů budou podle potřeby zapojeni i rodinní příslušníci a další blízké okolí lidí s mentálním postižením tak, aby poznatky z kurzů byly přenositelné do jejich domácího prostředí. Tímto krokem podpoříme nejbližší okolí lidí s mentálním postižením, při snižování jejich zátěže v péči o jejich blízké.

Předpokládáme, že během těchto kurzů bude v průběhu 12 měsíců podpořeno celkem 8 lidí na cestě k jejich samostatnosti v každodenním životě. Další výtisky kuchařek obdrží lidé, kteří již kurz v minulosti absolvovali a chtějí dovednosti v něm získané používat ve své praxi každý den. Lidé, kteří obdrží výtisk kuchařky domů, budou v případě potřeby využívat opět podpory našich pracovníků při vaření.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Blízké okolí lidí s mentálním postižením - rodinní příslušníci, opatrovníci, osobní asistenti.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou lidé s mentálním postižením. Lidé s mentálním postižením potřebují osobní, individuální a dlouhodobou podporu k tomu, aby se učili nové dovednosti, a to zejména z těchto důvodů: absence zkušeností, či minimální zkušenosti s učením a využíváním běžných zdrojů ve společnosti, negramotnost a nespecifická komunikace, invalidita, omezení způsobilosti k právním úkonům.

Prostřednictvím individuální a dlouhodobé podpory dojde u těchto lidí k rozvoji jejich dovedností v každodenní praktické sebeobsluze, konkrétně při každodenní přípravě běžných jídel.

Vedlejší cílovou skupinou projektu jsou lidé z blízkého okolí lidí s mentálním postižením – jejich rodinní příslušníci, opatrovníci, osobní asistenti. Budou podpořeni v tom, aby se snížila jejich zátěž při každodenní péči o jejich blízké.

Klíčové aktivity

Aktivita 1: Grafická a obsahová příprava kuchařky

Ve spolupráci s grafikem, se kterým máme již pravidelnou spolupráci, proběhnou konzultace na přípravě kuchařky. Dále souběžně budou probíhat pravidelná setkávání našich poradců z cílové skupiny, kde se s nimi budou konzultovat postupy v jednotlivých receptech a jejich srozumitelnost. Z našich pracovníků se bude podílet pracovník PR a metodik služeb.

Aktivita 2: Tisk kuchařky

Spolupráce našeho PR pracovníka, metodika a tiskárny na přípravě a tisku kuchařky.

Aktivita 3: Distribuce kuchařky

PR pracovník bude mít na starosti distribuci kuchařek. Distribuce bude probíhat do domácností uživatelů našich služeb, kteří již v minulosti absolvovali u nás kurzy vaření a kuchařky potřebují pro své každodenní vaření.

Aktivita 4: Kurzy vaření

Kurzy budou otevřeny pro nové zájemce o tuto aktivitu. Máme v současné době pořadník zájemců. Budou otevřeny 2 kurzy vždy po 4 účastnících. Jeden kurz trvá půl roku. Účastníci vaří jeden týden skupinově s asistentem a lektorem přímo v naší organizaci, kde máme kuchyňský kout i s vybavením. Další týden vaří to samé jídlo každý z účastníků vždy doma s asistentem. Tím dochází lépe k přenosu získaných dovedností každého uživatele do jeho domácího prostředí. Na kurzech se bude podílet lektor kurzů, asistent a metodik služeb.

Harmonogram

  • Leden - březen 2016: Grafická a obsahová příprava kuchařky
  • Duben 2016: Tisk a distribuce kuchařky
  • Květen - říjen 2016: První kurz vaření
  • Listopad 2016 - duben 2017: Druhý kurz vaření

Rozpočet projektu

Kompletní rozpočet i s komentáři k jednotlivým položkám je uložen v příloze.

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie