Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Finanční gramotnost v praxi

Finanční gramotnost v praxi

Organizace: CERPOS z. s.

Cílem je klienty naučit hospodařit s minimálními prostředky, neutratit peníze za nepromyšlený nákup, ale nakoupit a uvařit jídlo, s co nejmenšími náklady. Klientům dáme 100,- Kč, na nákup potravin a uvaří jednoduché jídlo. 2x za měsíc za 1000,-Kč nakoupíme potraviny a připravíme jídlo. Praktickými ukázkami předvedeme hospodaření s malým množstvím financí a 2x za měsíc jim dáme možnost se najíst běžného jídla a předvést ukázku společného stolování.

Cíle projektu

Cílem projektu jsou praktické dovednosti a návyky, které nemají, naučit je praktickým dovednostem, které budou potřebovat v běžném životě, naučit se hospodařit s finančními prostředky, udělat si plán na měsíc, vést si rozpočet, přemýšlet o prioritách. Dokázat se orientovat v nabídkách, v reklamě a vyhodnotit, co potřebuji nutně a bez čeho se mohu obejít.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Mladí lidé ve věku 18 – 26 let, kteří jsou ubytování v Domě napůl cesty, jsou z dětských domovů, z výchovných ústavů, mladí lidé, kteří nemají dostatečné rodinné zázemí nebo rodina neplnila svoji funkci a oni se dostali na okraj společnosti. Praktickými ukázkami projde okolo 20 klientů Domu na půl cesty.

Klíčové aktivity

  • nákupy potravin
  • praktické dovednosti - vaření
  • praktické dovednosti -stolování

Harmonogram

  • Leden – prosinec 2016 - 2x v měsíci individuální nákup klientů, dovednosti jednotlivých klientů, společné stolování, 2 x v měsíci sobotní nákup, ukázka vaření a společného stolování
  • Duben - velikonoční menu, slavnostní společná večeře
  • Prosinec - vánoční menu, slavnostní společná večeře

Rozpočet projektu

Předpokládané náklady

I. Osobní náklady (mzdy, odměny, včetně odvodů) 10 000,-

II. Materiálové náklady (nákup potravin, zboží) 35 000,-

III. Nemateriálové náklady (energie - plyn, voda, elektřina) 5 000,-

CELKEM 50 000,-

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie