Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Informacemi ke kompetencím

Informacemi ke kompetencím

Organizace: Statek Vlčkovice, o. p. s.

Cílem je uskutečnit 5-10 bezplatných seminářů pro veřejnost. Zaměření seminářů se týká oblastí:systém soc. pomoci, kariérní poradenství, problematika rodinného života, dluhová problematika, trávení volného času, zdravověda. Chceme podpořit kompetence cílové skupiny, zvýšit informovanost v těchto oblastech a usnadnit orientaci v nich. Projekt nekončí uskutečněním seminářů, nabízí možnost následných konzultací. Projekt se rekrutoval z poradenství poskytovaného obyvatelům našeho sociálního bydlení.

Cíle projektu

Smyslem projetku je zkvalitnit život občanů Voticka prostřednictvím prohloubení znalostí v problematických oblastech a nabídnutím návazného poradenství, které přispěje k získání kompetencí k efektivnímu řešení problémů.

Cíle:

 • Uskutečnit minimálně 5 seminářů během roku 2016
 • Navázat spolupráci s cílovou skupinou
 • Zviditelnit aktivity organizace Statek Vlčkovice, o.p.s.

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Maminky s dětmi
 • Zdravotnictví
 • Osoby a rodiny v nepříznivé sociální situaci

Osoby a rodiny ohrožené dluhy, dlouhodobě nezaměstnané, rodiny ohrožené ztrátou bydlení, rodiny v péči OSPOD.

Klíčové aktivity

 • Uskutečnění minimálně 5 seminářů

Harmonogram

 • říjen - listopad 2015 tvorba konkrétního obsahu seminářů
 • listopad 2015 - únor 2016 oslovení lektorů a příprava seminářů
 • březen 2016 - uskutečnění 1.semináře
 • duben 2016 - uskutečnění 2. semináře
 • květen 2016 - uskutečnění 3. semináře
 • září 2016 - uskutečnění 4. semináře
 • říjen 2016- uskutečnění 5. semináře
 • listopad 2016 - vyhodnocení projektu

Rozpočet projektu

 • - osobní náklady 10 000 Kč
 • - materiální náklady 5 000 Kč
 • - zařízení a vybavení 10 000 Kč
 • - služby 5 000 Kč (nájem)
 • - lektoři 20 000 Kč
 • - následná poradenská péče 10 000Kč

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie