Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Konce jako nové začátky

Konce jako nové začátky

Organizace: RUAH o. p. s.

Projekt je zaměřený na informovanost lidí v nejtěžších okamžicích života - po smrti blízkého člověka. Většina pozůstalých po oznámení úmrtí zůstává v šoku a má problém se zpracováním informací, které dostává od zdravotnického personálu. Informační brožury jsou zaměřené na práci s člověkem v krizové situaci. Obsahují praktické informace i návody, jak situaci zvládnout a co dělat. Na projektu s námi spolupracuje psycholožka a pozůstalí, kteří pečovali o své blízké s naší pomocí doma.

Cíle projektu

Cílem projektu je snížení negativních důsledků období po smrti blízkého člověka tak, aby se lidé mohli co nejdříve, bez dalších patologických obtíží, vrátit do pracovního i osobního života. Informační brožury během roku 2016 - 2017 ovlivní tisíc a více osob, které se dostanou do situace vyrovnávání se smrtí blízkého. Bude k dispozici zdravotníkům v nemocnici v Benešově,praktickým lékařům,se kterými spolupracujeme a našim poradcům. Ebook bude poskytnutý i spřízněným organizacím v ČR (cca 20), které ho budou moci používat pro své klienty a šířit na internetu.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Maminky s dětmi
  • Zdravotnictví
  • Psychické zdraví

Pozůstalí všech věkových kategorií bezprostředně po úmrtí blízké osoby.

Klíčové aktivity

1. Tvorba textové části

2. Grafické zpracování a tvorba e-booku

3. Tisk a distribuce.

Harmonogram

  • Leden - únor 2016 - zpracování textů
  • Březen - duben 2016 - grafika
  • Květen 2016 - tisk a distribuce

Rozpočet projektu

Tvorba textů, korektury jazykové, korektury psychologa - 15 000,- Kč

Grafika a zpracování e-book - 15 000,- Kč

Tisk brožur v nákladu 500ks (10 listů textů A5, polokarton, barevný tisk) 20 000,-

Celkem rozpočet: 50 000,- Kč

Požadovaná finanční podpora: 42 800,- Kč

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie