Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Mámo, táto, pojďme se hýbat!

Mámo, táto, pojďme se hýbat!

Organizace: Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy

Cílem projektu je rozšíření nabídky vhodných volnočasových aktivit pro děti klientů azylového domu. Díky novým dovednostem, které se naučí, posílí jejich možnosti zařadit se do vrstevnických skupin. Sníží se jejich ohrožení sociálně patologickými jevy. Rodičům umožníme trávit aktivně volný čas se svými dětmi. Projekt navazuje na úspěšně realizované projekty Školička a Předškolička. V obou se zaměřujeme na posilování rodičovských kompetencí a aktivizaci klientek azylového domu.

Cíle projektu

S Specific – konkrétní

Cílem je aktivizace dětí a následně jejich rodičů během pobytu v azylovém domě. Během kalendářního roku využije opakovaně zahradu minimálně 50 dětí.

M Measurable – měřitelný

V roce 2016 bude zahrada využívána v měsících červen – říjen, v dalších letech potom v měsících duben – říjen. Využití bude samozřejmě limitováno počasím, pokud bude příznivé, bude užívána každý den při neorganizovaných volnočasových aktivitách dětí v doprovodu rodičů. Mimo to bude další využití zahrady - 2x týdně při organizované volnočasové aktivitě Sportovní hry, 2x týdně během aktivity Předškolička a 3x týdně bude využita během aktivity Školička.

A Attainable – dosažitelný

Organizace a její zaměstnanci mají dlouhodobé zkušenosti s prací v sociálních službách, se sestavováním a realizací projektů.

Realistic – realistický

V roce 2014 využilo službu azylového bydlení 41 dospělých a 64 dětí do 18 let. V letošním roce jsou za 1. pololetí počty ubytovaných osob na stejné úrovni. Náš plán, že herní prvky v zahradě využije 50 dětí, je tedy realistický.

T Timed – termínovaný

březen 2016

 • zahájení projektu
 • příprava na nákup herních prvků, vyhledání nejvhodnějších prodejců
 • oslovení dobrovolníků na terénní úpravy
 • vyhledávání spolupracovníka na vedení volnočasové aktivity Sportovní hry

duben – květen 2016

 • terénní úpravy a osetí zahrady

červen 2016

 • slavnostní zahájení provozu k Mezinárodnímu dni dětí ( 1. červen )
 • provoz sportoviště

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Maminky s dětmi

Děti a mládež se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou v drtivé většině ze sociálně slabých, neúplných rodin, často se jedná o příslušníky minoritních skupin obyvatelstva. Těžko se jim navazuje kontakt s vrstevníky, bývají velmi často vykořeněny z třídních kolektivů. Pro nedostatek finančních prostředků rodiny nejsou nikde organizovány. Neumí vhodně a aktivním způsobem využívat volný čas.

Matky s dětmi, které k nám přicházejí, neumí společně se svými dětmi trávit volný čas, hrát si s nimi. Často, díky své dlouhodobě nepříznivé životní situaci, upadají do pasivity a veškerou energii investují do řešení základních životních potřeb pro sebe a své děti. Je velice těžké získat je pro společné aktivní trávení volného času, podporu dětí v jejich rozvoji a tím odstraňování bariér mezi dětmi z azylu a jejich vrstevníky.

Klíčové aktivity

1. Terénní úpravy zahrady, osev travou - tato aktivita bude zabezpečena pracovníky Diakonie, dobrovolníky a osloveni budou také klienti azylového domu. Náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů.

Nejprve bude terén srovnán a udusán, bude vyměřeno hřiště na míčové sporty. Potom bude prostor oset travou a ta bude pravidelně udržována.

2. Nákup herních prvků, rozmístění po zahradě – tuto aktivitu bude zabezpečovat vybraný pracovník azylového domu, při nákupu bude dbát na skutečnost, aby byl nákup co nejkvalitnější a přitom cenově dostupný, veškeré herní prvky budou opatřeny atestem, který zajistí bezpečnost dětí při jejich užívání.

3. Slavnostní otevření nové zahrady azylového domu – pozvání všech donátorů, místních politiků, škol, rodin s dětmi – zábavné mini odpoledne; výstup: tiskové zprávy, fotografie, zviditelnění donátorů, komunikace s donátory.

4. Vyhledání vhodného spolupracovníka na vedení volnočasové aktivity Sportovní hry – oslovení vhodného spolupracovníka z řad dobrovolníků, pokud nebude nalezen dobrovolník, přijetí pracovníka na DPP. Výdaje této aktivity ( vzdělávání, pojištění, mzda...) budou hrazeny z prostředků Diakonie ČCE

5. Udržitelnost projektu, evaluace; „pečování" o donátory

 • minimálně 1 za ½ roku tisková zpráva o využití zahrady azylového domu do tisku;
 • minimálně 1 za ¼ roku informování donátorů – jak se daří projektu, jak se daří organizaci,
 • pozvánka na akce Diakonie ČCE, pozvánka na den otevřených dveří, apod.
 • Nominace donátorů jako společensky odpovědné firmy do různých soutěží a návrh na ocenění, apod.

Harmonogram

Březen 2016

 • aktivita č. 2, 4

Duben – květen 2016

 • aktivita č. 1, 2

Červen 2016

 • aktivita č. 3, 5

Rozpočet projektu

Materiální náklady

 • Branky na malou kopanou 2ks – 8000 Kč
 • Odrazové sítě 2ks – 6000 Kč
 • Basketbalové dětské koše s podstavcem 2ks – 7000 Kč
 • Míče na kopanou a košíkovou – 2000 Kč
 • Dětské variabilní hřiště – 22000 Kč
 • Zahradní domeček – 5000 Kč

CELKEM 50 000 Kč

Požadovaná finanční podpora od donátora je 50 000 Kč.

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie