Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Pojďme jezdit bezpečně!

Pojďme jezdit bezpečně!

Organizace: Cesta Integrace. o. p. s.

Zdraví a bezpečnost dětí na silnici je velkým cílem nás všech. Tímto projektem chceme zavést souvislou dopravní výchovu v Benešově. Nejen teoretickou, ale i praktickou formou děti seznámit se základními dopravními předpisy a vše si vyzkoušet na dopravním hřišti. Cílem je děti naučit, že silnice není místem na hraní a experimenty a uvědomit si, že umět jezdit na kole neznamená pouze nespadnout. Součástí projektu je i koupě nových jízdních kol.

Cíle projektu

1.Rozvoj souvislé dopravní výchovy v Benešově - smyslem je naučit děti, jak se správně pohybovat na silnicích jak z pozice chodce (in-line, koloběžky apod.) tak i cyklisty. Dítě od 10 let může podle zákona jezdit na silnici samo. To samozřejmě obnáší i znalosti značek, křižovatek apod. Měřitelnost: získání průkazu cyklisty dle podmínek BESIP.

 • naučit děti dopravní značky, křižovatky, chování na silnicích, chodnících apod.
 • naučit děti správné jízdě podle dopravních značek (tréninkový prostor – městské dopravní hřiště Říčany)

2.Zasloužit se o rozvoj dopravní výchovy v tomto regionu – uvědomění si, že výuka je potřebná. Zakomponování dopravní výchovy do učebních plánů pro 4. ročník. Plošné zavedení dopravní výchovy, finanční spolupráce školy či města, za přispění soukromého investora či BESIPU.

3.Vyvolat diskusi k potřebnosti dopravního hřiště v Benešově či okolí.

Cílová skupina

 • Děti a mládež

Žáci 4. tříd základních škol v Benešově. Do projektu chceme zapojit 10 tříd, cca 250 žáků. Na zakoupených jízdních kolech bude v rámci dopravní výchovy jezdit každoročně dalších cca 1500 žáků.

Klíčové aktivy

Dopravní výchova je zaměřena na rozvoj praktických dovedností, zručnosti a teoretických vědomostí, které jsou nezbytné pro bezpečný pohyb na vozovce. V rámci výuky se bavíme o povinné výbavě kola, znalosti a správnému porozumění dopravních značek, správné jízdy na silnici (vjíždění, zastavování, odbočování), důsledně probíráme křižovatky. Vše vztahujeme nejenom na cyklistu, ale i správného chodce (in-line, koloběžka, skateboard apod.)

 • Plánování, oslovování škol v Benešově s nabídkou bezplatné či placené služby dopravní výchovy. Školy budou mít možnost zapojit své 4. ročníky.
 • Po výsledcích Burzy filantropie oslovení škol s výsledky projektu. Kontraktování, smlouvy, domlouvání termínů dopravní výchovy.
 • Nákup 3 nových jízdních kol – modernizace jízdních kol, které jsou využívány k výuce DV. Chceme dětem nabídnout kola, na kterých běžně jezdí, mají přehazovačku, ruční brzdy apod.
 • Nákup učebních pomůcek – sady dopravních značek, helmy na kola, výukové plakáty,reflexní materiál apod.
 • Propagace DV v místních denících po celou dobu konání akce.
 • Výuka dopravní výchovy

-1. setkání – 2 vyučovací hodiny, teoretické setkání ve škole. Naučení/zopakování dopravních značek a základních dopravních předpisů (křižovatky), povinná výbava kola

-2. setkání – 4 vyučovací hodiny, teoretické a praktické setkání v Říčanech na dopravním hřišti a nedaleké učebně. Převedení teoretických znalostí do praktické formy – jízda na kole či koloběžce. Možnost získání průkazu cyklisty (test + jízda).

 • Evaluace projektu – dotazníkové hodnocení od žáků i pedagogů
 • Výsledky projektu – tisková zpráva, prezentace. Komunikace se školami, městem Benešov popřípadě dalšími městy a finančními partnery – sponzoři, BESIP – Ministerstvo dopravy o pokračování projektu. Započetí spolupráce s donátorem projektu, prezentace, propagace.

Harmonogram

Vzhledem k cílové skupině 4. třída chceme začít projekt realizovat co nejdříve, aby děti do konce školního roku absolvovaly obě setkání. V průběhu zimních měsíců budou osloveny školy s předběžnou nabídkou dopravní výchovy (s možností si DV financovat samy či po výsledcích burzy DV pro školy zdarma).

Projekt bude realizován:

 • březen 2016 – oslovení škol s konkrétní nabídkou, domlouvání termínů, nákup kol a pomůcek
 • duben- květen 2016 – realizace 1. setkání ve všech třídách
 • květen – červen 2016 – realizace 2. setkání v Říčanech

Do budoucna bychom chtěli dopravní výchovu pro 4. třídy zavést jako  samozřejmost, pomoci v městě Benešov vybudovat dopravní hřiště.

Rozpočet projektu

Přehlednější rozpočet součástí přílohy

 • Osobní náklady: 1. setkání – 10 x 1200 Kč (2 hodiny výuky + cestovné) = 12000 Kč (uhradí BESIP)
 • Osobní náklady: 2. setkání – 10 x 2000 (4 hodiny výuky) = 20000 Kč
 • Osobní náklady: přípravné aktivity projektu, evaluace projektu, jednání se školami= 12000 Kč
 • Materiální náklady: nákup 3 ks nových jízdních kol = 15.000 Kč (kolo á 5000 Kč)
 • Materiální náklady: nákup pomůcek - 3000 Kč (dopravní značky, výukové plakáty apod.)

Požadavek finanční podpory celkem na Burze filantropie: 50 000 Kč

 • ostatní donátoři přispějí: 12 000 Kč
 • celkové náklady projektu: 62 000 Kč

Personální zabezpečení projektu: koordinátorem a zároveň lektorem projektu bude Mgr. Markéta Hubínková, DiS., dalším lektorem bude Ing. Viktorie Ryčlová, dále očekáváme zapojení ještě třetího lektora. Všichni lektoři mají proškolení v oblasti dopravní výchovy od BESIPu a pedagogickou praxi. Každý program probíhá pod vedením jednoho lektora.

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie