Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Rozesmějme medvěda Jirku!

Rozesmějme medvěda Jirku!

Organizace: Konopišťský medvěd o. s.

Cílem projektu je prostřednictvím veřejné sbírky získat prostředky na rozšíření medvědího výběhu na zámku Konopiště, v kterém by se medvědovi Jirkovi lépe a veseleji žilo. Nyní je tam Jirka sám a my bychom mu rádi pořídili kamarádku medvědici. Sdružení si přeje vytvořit na Konopišti pro chov medvědů takové podmínky, aby se zde v dalších letech mohlo narodit medvídě, tohoto ohroženého druhu medvěda ušatého. Současně chce zcela zásadním způsobem zvýšit spokojenost života konopišťských medvědů.

Cíle projektu

Občanské sdružení Konopišťský medvěd bylo založeno v roce 2011, jeho hlavním cílem bylo získání prostředků prostřednictvím veřejné sbírky,na rozšíření medvědího výběhu na Konopišti a v budoucnu na rozšíření chovu medvědů na Konopišti.Výstavba většího a prostornější výběhu bude stát dle prvotních odhadů,dle vypracované studie,cca 4.000.000 Kč. Sdružení Konopišťský medvěd chce vytvořit na Konopišti pro chov medvědů lepší podmínky, takové aby se zde mohlo v budoucnu narodit medvídě.Chceme rozšířit výběh pro medvěda tak,aby bylo možno v případě nutnosti oddělit medvědici s medvídětem od táty medvěda a současně tak zásadním způsobem zvýšit komfort a spokojenost života konopišťských medvědů. Další cíle jsou:Podporovat chov medvědů a další fauny na Konopišti.Zvyšovat bezbariérovost přístupu lidí s hendikepem do konopišťského parku.

Podporovat zřízení vyhlídkového místa pro zdravotně postižené a vozíčkáře do výběhu pro medvědy.Organizovat vzdělávací a kulturní akce pro děti i dospělé se zaměřením na historické, kulturní a přírodní dědictví zámku Konopiště.Podporovat zachování ohrožených druhů medvědů ve světě a za tímto účelem spolupracovat s mezinárodními partnery.Ve spolupráci s památkáři byla vypracována studie rozšíření výběhu.Podporu jsme našli nejen u široké veřejnosti, samosprávy, správy státního zámku Konopiště, Památkového ústavu, ale i místních podnikatelů, a také u regionálních i republikových médií, kteří projekt propagují.

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Handicapovaní
 • Senioři
 • Maminky s dětmi
 • Kultura
 • Životní prostředí
 • Cestovní ruch
 • Jiné (uveďte níže)
 • Obnovení historických tradic a záchrana ohroženého druhu

Konopiště je hojně navštěvováno veřejností, a to nejen rodinami, maminkami se dětmi, důchodci, školami nebo turisty od nás či ze zahraničí. Mnozí chodí na procházky do Konopiště nebo přijíždějí nejen za prohlídkou zámku, ale přímo za medvědem Jirkou, který je oblíbencem nejen na Benešovsku, ale i v celé republice a v zahraničí. Přínos pro cílové skupiny je jasný, ukázat, že i v zajetí je možnost důstojného a komfortního chovu ohrožených medvědů. Sledováním chování medvědů ve výběhu a v budoucnosti i medvídať dojde ke zvýšení atraktivity místa a zájmu o návštěvu, a také o ochranu přírody a životní prostředí. Informacemi o tradici chovu medvědů a na její navázání do současnosti se rozšíří zájem o tuto část historie Konopiště. Zvýšený celkový turistický potenciál se jistě pozitivně odrazí na celé oblasti, v které jsou i další zajímavosti k návštěvě. Akce které pořádá občanské sdružení Konopišťský medvěd k propagaci sbírky se zúčastňují lidé všech věkových kategorií. Jirka má své fanoušky také na facebooku, kde má svou komunitní fanouškovskou stránku na které jsou zaregistrováni návštěvníci z celého světa. U výběhu se konají pravidelně různé akce, které seznamují návštěvníky s životem ohroženého medvěda ušatého a speciálně s tím Jirkovým, v těchto akcí bude sdružení i nadále pokračovat.

Klíčové aktivity

1. Zvětšení výběhu pro medvěda Jirku na státním zámku Konopiště - tj. přípravné práce jakými je zpracování projektu a položkového rozpočtu, výběrové řízení na zhotovitele.Oslovení dobrovolníků při dokončovacích pracech u výběhu.

2. Průběžné informování o výstavbě na webových stránkách a na komunitním facebookové profilu.

3. Vytvoření informačního panelu u medvědího výběhu s informacemi o projektu a se stálou informací o sponzorech a donátorech.

4. Zaregistrování na portál www.kudyznudy.cz, www.posazavi.com s informacemi o akcích, které se dějí u medvědího výběhu.

5. Slavnostní otevření zvětšeného výběhu. Pozvání všech donátorů, zástupců místní samosprávy,škol, rodin s dětmi, mateřských center, fanoušků na facebokovém profilu a médií. Zábavné mini odpoledne u výběhu. Výstup - tiskové zprávy, fotografie, zveřejnění na webové stránce sdružení, facebooku, zviditelnění donátorů, komunikace s donátory.

6. Udržitelnost projektu, evaluace, péče a komunikace s donátory projektu - minimálně 1x za půl roku tisková zpráva do tisku,minimálně 1x za čtvrt roku informování donátorů o životě medvědů chovaných ve výběhu a plnění cílů projektu,dopadech na okolí a cestovní ruch, pozvánky na veškeré akce konané ve prospěch projektu a tiskové zprávy po akcích s fotografiemi.Nominace donátorů jako společensky odpovědné firmy do různých soutěží a návrhy na jejich ocenění, apod.

Harmonogram

Dle finančních prostředků, jednotlivé tři etapy lze od sebe oddělit. Ale uvědomujeme si zátěž státního zámku Konopiště případným stavebním provozem, kterým by došlo k částečnému omezení v části u výběhu pro návštěvníky této památky, proto bychom preferovali všechny tři etapy provést najednou v průběhu jednoho roku.

Rozpočet projektu

Jelikož v současné době máme vypracovanou pouze schválenou studii projektu a ne podrobný položkový rozpočet, přikládáme odhad, který byl k tomuto projektu vytvořen.

Orientační ceny zbudování výběhu pro medvěda

1.etapa

 • rozšíření výběhu, po jejím dokončení bude možno výběh používat
 • zbudování průrazu ve zdi současného medvědária
 • osazení a výroba elektricky ovládané dvojité brány pro vstup do nove budované části medvědária
 • vybudování masivní mříže v příkopu
 • osazení zábradlí
 • kamerový systém na hlídání celého medvědária
 • potřebná elektroinstalace

Cena etapy: 2.000.000 Kč

2.etapa 

 • oprava 2 kotců
 • příprava kotců tak, aby bylo možno zahájit odchovávání medvědů
 • osazení mříží umožňujících oddělení medvíděte od samce
 • elektrické otevírání kotců
 • kamerový systém do kotců
 • osvětlení do kotců
 • zvýšení komfortu kotců dle pokynů ZOO

Cena etapy: 850.000 Kč

Po ukončení 2 etapy bude možno začít s chovem medvědů

3.etapa

 • budování vnitřního vybavení výběhu
 • příprava vnitřního vybavení výběhu na chov dle pokynů ZOO
 • výhledová plošina pro vozíčkáře
 • herní a posilovací prvky pro medvěda
 • vodní sprcha a příkop pro medvěda

Cena etapy: 1.200.000,- Kč

V Burze filantropie žádáme o celkovou částku 50 000,- Kč a věříme, že propagací mezi donátory vznikne dlouhodobější spolupráce, která by vedla k získání dalších finančních prostředků na rozšíření výběhu.

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie