Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Udělejme SEDMIČKU ještě šťastnější

Udělejme SEDMIČKU ještě šťastnější

Organizace: Tři, o. p. s.

SEDMIČKA je jeden z osmi pacientských pokojů orientovaných k hlavní silnici. Větrání je zde kvůli prachu a hluku prakticky nemožné. Během léta se teplota vzduchu uvnitř vyšplhá přes třicet stupňů. Pro ležící pacienty, nemluvě o těch, kteří mají těžké otevřené rány, jsou tyto podmínky velice náročné. Sestry pravidelně mrazí vodu v PET-láhvích a následně je staví před větráky, aby vzduch v místnostech alespoň částečně ochladily. Toto improvizované řešení bychom rádi nahradili KLIMATIZACÍ.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Senioři
  • Zdravotnictví

Realizací projektu můžeme zásadně vylepšit prostředí pro důstojné umírání a doprovázení v našem zařízení. Podmínky pro pobyt budou příjemnější nejen pro samotné pacienty, ale také pro jejich blízké, kteří tráví poslední dny a noci na přistýlkách umírajícím po boku.

Klíčové aktivity

Podmínkou úspěšné realizace našeho projektu je dosažení několika zásadních bodů, které samotné realizaci předchází:

1. Úspěšné obhájení projektu v rámci Burzy filantropie a získání případné podpory donátorů

2. Realizace benefičního koncertu 26. října 2015, jehož výtěžek směřuje právě na realizaci projektu

3. Realizace dobročinné dražby obrazů 20. prosince 2015

4. Realizace emailové a dopisové rozesílky na individuální dárce s fundraisingovou výzvou na vybavení 3 pacientských pokojů klimatizací

Po úspěšném splnění předchozích čtyř bodů a tedy zajištění částky 481 541 korun již může proběhnout samotná instalace klimatizačního zařízení v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech autorizovanou firmou. Oslovili jsme několik společností s poptávkou instalace klimatizačního zařízení, z nichž jsme vybrali společnost Comfort Klima s.r.o. Rozpočet projektu vychází z cenové nabídky právě tohoto dodavatele.

Harmonogram

Začátek realizace samotného projektu je závislé od úspěšnosti sbírky, která ji předchází. V ideálním případě práce začnou v průběhu jara 2016. Rovněž v tomto období bude projekt i dokončen. Již v průběhu konání sbírky bude případná podpora donátory komunikována směrem k veřejnosti a také směrem k dalším potenciálním firemním a individuálním dárcům.

Rozpočet projektu

Montáž splitových jednotek:

Práce včetně dopravy (instalace vnitřních a venkovních jednotek, příprava tras kabelových žlabů pro CU potrubí a odvod kondenzátu, zhotovení prostupů zdivem, protažení CU potrubí a elektroinstalace, zapojení vnitřních a venkovních jednotek, provedení tlakové zkoušky dusíkem, odvákuování, naplnění chladivem, odzkoušení funkce jednotek) 100 000,- Kč

150Bm CU potrubí včetně izolace a elektroinstalace, kabelového žlabu, odvodu kondenzátu 78 000,-Kč

Zapůjčení lešení 6 000,-Kč

8ks vnitřních nástěnných jednotek LG (á 7 443,-Kč) 59 544,-Kč

2ks kondenzační jednotka LG pro 4 vnitřní jednotky (á69462,-Kč) 138 924,-Kč

Drobný materiál 5 500,-Kč

Jištěný elektrický přívod k venkovním jednotkám 10000,-Kč

Cena celkem bez DPH 397 968,-Kč

Cena celkem s DPH 481 541,-Kč

Rozpočet projektu vychází z cenové nabídky námi osloveného dodavatele - firmy Comfort Klima s.r.o

Náklady na 1 pokoj = 60 192 korun

Žádáme Vás o příspěvek na pokrytí nákladů na instalaci klimatizace na pokoji číslo 7 v hodnotě 50 000 korun.

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie