Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot V čistém těle zdravý duch

V čistém těle zdravý duch

Organizace: Pečovatelská služba okresu Benešov

Realizací projektu bude modernizováno středisko osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou v Benešově 1556, dojde k výměně stávající, nevyhovující koupací vany pro uživatele za bezbariérovou. Současné zařízení - klasická vana a sprchový kout neumožňují komfortní, příjemné a bezpečné provedení hygieny uživatelům. Instalací bezbariérové sedací vany s dvířky pro vozíčkáře, nabídneme každému klientovi k provedení hygieny možnost k očistě těla tak, aby to vyhovovalo jeho postižení a potřebám.

Cíle projektu

Výměnou dosloužilé, více jak 20 let staré, bariérové vany ve středisku osobní hygieny v DPS Benešov, M. Kudeříkové 1556, poskytneme kvalitnější a bezpečnější provádění hygieny od III. čtvrtletí 2016 po dobu živostnosti nové, bezbariérové vany (15 až 20 let) nejméně 15 uživatelům ročně. V současnosti využívá koupání ve středisku 14 - 15 uživatelů ročně, a to pravidelně, i několikrát týdně. Jedná se o uživatele, kterým jejich snížená pohyblivost neumožňuje dostat se do vany či sprchového koutu a provést bezpečně, i za pomoci pečovatelky, hygienu v jejich domácnosti. K provádění hygieny je ve středisku osobní hygieny nyní používán především sprchový kout, zde používaná sedačka není zcela vhodná zejména pro vozíčkáře a těžce postižené osoby. Bezbariérová vana jim poskytne bezpečné prostředí.

Koupání ve středisku využívají nejen obyvatelé bytů v DPS, ale i z celého města Benešov, případně blízkých vesnic, kdy je do střediska dovážíme. Se stárnutím a zhoršující soběstačností obyvatel benešovských DPS lze očekávat v budoucnu navýšení počtu uživatelů využívajících toto zařízení.

Používáním bezbariérové vany se zlehčí i práce pečovatelek a uspoří se jejich počet, kdy v současnosti s koupáním těžce imobilních uživatelů pomáhají tři pracovnice, při využití bezbariérové vany by stačily pouze dvě.

Cílové skupiny

  • Handicapovaní
  • Senioři

Instalace bezbariérové vany přinese přínos v první řadě seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni v běžných podmínkách ani s pomocí pečovatelky hygienu provádět. V druhé řadě je přínosem pro pečující rodiny, které právě s koupáním svých i těžce postižených a zcela imobilních rodinných příslušníků, mají velké problémy. Tato možnost jim může přinést ulehčení v jedné z oblastí péče. V neposlední řadě přinese ulehčení fyzicky i psychicky namáhavé práce pečovatelek, kdy pomoc uživatelům s koupáním představuje jednu z největších zátěží.

Klíčové aktivity

Realizace projektu je naplánována v několika fázích:

1. Průzkum trhu a zkušeností – zahrnuje jednak průzkum nabízených výrobků, ale i průzkum zkušeností poskytovatelů sociálních příp. zdravotních služeb s provozem obdobného zařízení (domovy seniorů, nemocnice, pečovatelské služby ve Středočeském kraji, příp. Praze).

2. Oslovení dodavatelů s poptávkou vyhovující bezbariérové vany, výběr dodavatele.

3. Instalace nové vany

Zahrnuje nejdříve demontáž stávající vany, zbourání vyzdívky, případně srovnání podlahy - bude realizováno místní firmou. Následovat bude instalace nové vany dodavatelskou firmou. Závěrečný úklid střediska osobní hygieny provedou pracovníci organizace, případně s pomocí uživatelů Nízkoprahového denního centra Benešov.

4. Informování o modernizaci střediska osobní hygieny s uvedením donátora v místním tisku (Zpravodaj města, Benešovské listy), s nabídkou pečovatelských služeb, informace o sponzorech a donátorech přímo ve středisku osobní hygieny a v DPS.

Harmonogram

  • Průzkum trhu a sbírání zkušeností – březen až duben 2016
  • Oslovení dodavatelů – konec dubna 2016
  • Výběr dodavatele, objednávka – květen 2016
  • Příprava instalace – červen - červenec 2016 (práce spojené s demontáží a stavebních prací, vlastní provedení prací)
  • Informace v tisku, propagační materiál – červen 2016
  • Instalace bezbariérové vany – do konce července 2016
  • Úklid střediska osobní hygieny, umístění propagačních cedulí - ihned po instalaci vany provedou pracovníci organizace.

Rozpočet projektu

Materiálové náklady:

Bezbariérová vana ......................................... 65.000 Kč

Demontáž stávající, stavební příprava ........... 10.000 Kč

Montáž nové vany .......................................... 3.000 Kč

Celkem ........................................................... 78.000 Kč

Požadovaná finanční podpora na projekt max. .........50.000 Kč

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie