Úvod Minulé ročníky Projekty Benešov 2015 Pilot Viděno pod lupou - optické pomůcky pro lidi s těžkým zrakovým handicapem

Viděno pod lupou - optické pomůcky pro lidi s těžkým zrakovým handicapem

Organizace: Tyfloservis, o. p. s.

Na základě projektu bychom chtěli vybavit Krajské ambulantní středisko Tyfloservisu, o.p.s. Praha a střední Čechy speciálními optickými pomůckami (lupami) pro klienty s těžkým zrakovým handicapem. Nové pomůcky nahradí staré vybavení, které je vzhledem k častému používání ve špatném stavu. Díky novým pomůckám budou slabozrací klienti méně závislí na cizí pomoci a budou moci samostatně zvládat různé činnosti, jejichž vykonávání bylo v důsledku zrakové vady výrazně ztíženo.

Cílová skupina

  • Handicapovaní

Cílovou skupinou projektu jsou lidé s těžkým zrakovým nebo kombinovaným handicapem (zrakové postižení kombinované s dalším handicapem nebo chronickým onemocněním) ve věku od 15 let. Projekt je určen jak pro osoby, u nichž se problémy se zrakem objevily v průběhu života, tak i pro osoby zrakově handicapované od narození.

Přínos pro cílovou skupinu: Díky projektu budou mít klienti k dispozici nové kvalitní optické pomůcky, které si budou moci vyzkoušet jak v prostorách střediska, tak i v rámci terénní formy poskytování služeb v rámci svých domovů. Na základě výběru vhodné pomůcky a nácviku jejího správného používání budou klienti samostatnější a méně závislí na cizí pomoci (např. si sami budou moci přečíst korespondenci, denní tisk, knihy, vyhledat spojení autobusu, přečíst informace k lékům apod.).

Služeb Krajského ambulantního střediska Praha a střední Čechy každoročně využije v průměru 350 nevidomých a slabozrakých klientů.

Klíčové aktivity

1. Zakoupení vybraných optických pomůcek – potřebné pomůcky byly vytipovány zkušenými pracovníky Tyfloservisu na základě potřeb střediska a klientů. Před zakoupením budou ověřeny aktuální ceny pomůcek u dodavatelů (nepředpokládáme výrazné změny oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu projektu).

2. Příprava pomůcek na používání – po zakoupení bude zkontrolován stav pomůcek, případně proběhnou potřebné úpravy (např. dočištění čoček jednotlivých lup, kontrola stavu baterií v lupách s osvětlením apod.). Zakoupené pomůcky budou následně umístěny do speciální místnosti, kde probíhá zkoušení pomůcek (místnost je k tomuto účelu uzpůsobena– speciální osvětlení, vybavení atd.). Pomůcky určené pro terénní formu služby budou uloženy do cestovní sady pomůcek.

3. Používání pomůcek při poskytování služeb klientům – zakoupené pomůcky budou k dispozici všem klientům, a to formou ambulantní (v prostorách krajského ambulantního střediska), nebo prostřednictvím terénní formy služby.

4. Evaluace projektu – používání pomůcek bude sledováno průběžně, zároveň proběhne zhodnocení také na konci kalendářního roku. V rámci záznamů o poskytovaných službách je evidováno, jaké pomůcky byly klientovi předvedeny a které z nich mu nejvíce vyhovovaly. Výsledkem sledování budou konkrétní statistická data o využití nově zakoupených pomůcek. V oblasti kvalitativního hodnocení bude sledován počáteční stav dovedností klienta a následný stav, kterého bylo dosaženo prostřednictvím výuky používání nových kompenzačních pomůcek.

5. Udržitelnost projektu, „pečování" o donátory – zajištění udržitelnosti projektu je zásadní záležitostí. Finance na zajištění nákladů souvisejících s poskytování služeb budou získávány prostřednictvím multizdrojového financování.

Péče o donátory: Donátoři budou minimálně 1x za ½ roku informováni o tom, jak se daří projektu i celé organizaci. Zároveň budou zváni na plánované akce (benefiční koncert, den otevřených dveří apod.)

Harmonogram

Ralizace projektu: od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Harmonogram dle aktivit:

  • Leden 2016 – klíčová aktivita 1
  • Leden/únor 2016 – klíčová aktivita 2
  • Únor 2016 – klíčová aktivita 3 (jedná se o plánovaný počátek používání zakoupených pomůcek)
  • Červen 2016 – klíčová aktivita 4 (průběžná evaluace projektu)
  • Leden 2017 – klíčová aktivita 4 (evaluace projektu po skončení kalendářního roku)

Klíčová aktivita 5 bude realizována průběžně během celého projektu.

Rozpočet projektu

Materiální náklady:

1. Sada lup Optelec: 21 712 Kč

2 .Sada lup Eschenbach (chtěli bychom zakoupit 2 sady pro ambulantní formu a do cestovní sady): 31 930 Kč

Celkové náklady na realizaci projektu: 53 642 Kč

Požadovaná částka: 45 000 Kč

Podrobný rozpis pomůcek viz. příloha

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie