Úvod Burza 2017 Projekty Pilot Jihlava 2017 Jsme tu k ruce rodině v každé její hodině

Jsme tu k ruce rodině v každé její hodině

Organizace: Centrum pro rodinu Vysočina

Do čeho se jednoznačně nejvíc vyplatí investovat? Akcie Applu, nemovitosti, lidský potenciál...?A co když Vám řekneme, že takovou skvělou a často opomíjenou investicí je rodina a společně strávený čas?To je poselství, které předáváme rodičům na našich programech – vklad do rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi a mezi partnery navzájem je investicí lásky, která se jim mnohonásobně vrátí. A budete-li investovat s námi, věřte, že se zhodnotí mnohonásobně i Vám.

CÍLE PROJEKTU

Projekt během roku 2017 pomáhá 500 rodinám z Jihlavy a okolí.
 
- 250 rodičů s dětmi (0,5 až 4 roky) opakovaně navštěvuje interaktivní programy, na nichž
mohou aktivně prožít společný čas.
Obsahují pohybové, hudební i výtvarné aktivity a divadelní pohádku.
Délka: 90 minut, cena 70 Kč na rodiče, kapacita: 15 rodičů s dětmi na 1 program.
 
- Rodiny mohou 3x týdně využít hernu s hračkami na setkání s dalšími rodinami. Zatímco si
děti společně hrají, rodiče sdílí a řeší své starosti i radosti a předávají si zkušenosti.
Ročně předpokládáme opakovanou účast 55 rodičů s dětmi.
Délka: 3 hodiny, cena 50 Kč na rodiče, kapacita: 6 rodičů s dětmi na 1 setkání.
 
- Za rok proběhne 10 přednášek a 10 besed na rodičovské téma, vždy je vede odborník z dané
oblasti.
Celkem podpoří 150 rodičů.
Délka: 90 min, kapacita: 30 účastníků/ 1 akci, zdarma.
 
- 60 rodičů se bude moci zúčastnit 4 vzdělávacích kurzů o výchově dětí, zvládání emocí,
návratu do zaměstnání a sladění práce a rodiny.
Délka: 4 až 8 lekcí á 4 vyučovací hodiny, kapacita: 15 účastníků/1 kurz, cena 500 – 1500 Kč.
 
- Uskuteční se také 1 vícegenerační outdoorové setkání rodin, jehož součástí jsou volnočasové
aktivity pro rodiče a prarodiče s dětmi, přednáška, divadelní představení a společné posezení
u ohně s kytarou, zpěvem a povídáním. Účast cca 30 rodin, tj. 160 osob.
 
- 300 rodin bude moci zdarma využít individuální rodinné a právní poradenství.
 
Během vzdělávacích aktivit pohlídáme rodičům děti, aby se jich mohli nerušeně účastnit,
předpoklad 300 dětí.

CÍLOVÁ SKUPINA

 
Rodiče s dětmi
 
Ač se během života ledacos učíme a v mnohém vzděláváme, na celoživotní zodpovědnourodičovskou roli býváme málo připravení. Dnešní rodiče jsou často nejistí, plni obav, otázek a nedostatku rodičovského sebevědomí.
Mají zájem a potřebu se vzdělávat, získávat nové informace, konzultovat a sdílet své radosti i starosti, hledají odbornou radu, vyslechnutí, povzbuzení, někdy i motivaci do dalšího úsilí přivýchově dětí a péči o ně.
 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

- 5x týdně interaktivní programy pro rodiče s dětmi: 4x týdně Dítě v bezpečí, 1x týdně Rosteme spolu
 
- 10 přednášek a 10 besed, např.: Proč děti zlobí, Už na děti nekřičím, Aby zoubky nebolely,
Když dětem nejde povídání, Vztahy v rodině a domácí násilí, Rodinné právo, Prevence úrazu,
Už můžu do práce!?, Na co si dát pozor při péči o zdraví dětí apod.,
 
- 4 rodičovské kurzy: Devatero úspěšného rodiče, Devatero úspěšného rodiče - plus, Nezastupitelné rodičovské kompetence, Jak se vrátit do práce
 
- rodičovské setkávání na programu Sdílení a Spolu na cestě,
 
- outdoorové vícegenerační setkání Rodiče rodičům,
 
- bezplatná rodinná a právní poradna,
 
- bezplatné hlídání dětí v průběhu přednášek, besed a rodičovských kurzů
 
Jednotlivé kroky:
- zajištění lektorů a poradců z řad zaměstnanců i externích odborníků a jejich koordinace,
- příprava náplně programů pro rodiče s dětmi,
- zajištění a příprava materiálů a pomůcek ke všem aktivitám projektu,
- příprava prostor (rozmístění stolů a židlí dle požadavků lektora, příprava drobného
občerstvení, propagačních materiálů k rozdávání, flipchartu, psacích potřeb na poznámky,
výtvarných potřeb apod.),
- zajištění hlídání pro děti (komunikace s rodiči, zajištění personálu a prostor),
- propagace všech aktivit (výroba a distribuce plakátů, rozesílání e-mailů, zveřejnění
informací na webu a FB),
- dokumentace aktivit projektu a administrativa,
- nákup a dovoz materiálu (kancelářských a výtvarných potřeb, potravin)
- zajištění úklidu po všech aktivitách projektu.

HARMONOGRAM

Začátek projektu: 1. 1. 2017, konec projektu: 31. 12. 2017.
Pro rodiny realizujeme:
a) interaktivní programy pro rodiče s dětmi: pondělí až pátek 9.30 – 11.00,
b) možnost setkat se u nás s ostatními rodinami a popovídat si, zatímco si děti společně
hrají: pondělí, středa, pátek 9.00 - 12.00,
c) 10 přednášek a 10 besed v čase 17.00 - 18.30 s doprovodným bezplatným hlídáním dětí,
d) 4 rodičovské vzdělávací kurzy o výchově dětí a návratu do zaměstnání, 4 až 8 lekcí á 4
vyučovací hodiny, čas dle potřeb účastníků, s bezplatným hlídáním dětí,
e) vícegenerační outdoorové setkání rodin s dětmi – sobota 23. 9. 14.00 – 19.00,
f) 4x týdně rodinné a 2x týdně právní poradenství, v dopoledních i odpoledních hodinách,
g) v časech vzdělávacích programů pro rodiče bezplatné hlídání dětí.

 

ROZPOČET

Provozní náklady 426 700 Kč, z toho: materiálové náklady 70.000 Kč a nemateriálové náklady 356 700 Kč
Osobní náklady 1 083 804 Kč
Celkem: 1 510 504 Kč
 
Podrobnější členění je uvedeno v příloze.
 
Od donátora žádáme 50 000 Kč na mzdy projektového týmu.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie