Úvod Burza 2018 Projekty BF Jihlava 2018 Čas umírání naplníme životem

Čas umírání naplníme životem

Organizace: Sdílení o.p.s.

Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, které zasáhla nevyléčitelná onkologická diagnóza, aby nepřišly o vzácný čas, který mohou ještě strávit spolu. Díky našim lékařům a sestřičkám pozná nemocný člověk i jeho blízcí, že umírání nemusí znamenat utrpení a lze ho prožít doma, bez bolesti, důstojně a v klidu. Tato zkušenost pomůže rodinám lépe se vyrovnat se ztrátou.

CÍLE PROJEKTU

V roce 2018 poskytneme mobilní specializovanou paliativní péči 50 nevyléčitelně nemocným
pacientům a jejich rodinám. Máme 10 let zkušeností a v mobilním hospici zaměstnáváme
multidisciplinární tým složený ze 3 lékařů, 6 zdravotních sester, 1 sociální pracovnice, 1
psychoterapeutky a několika duchovních. Po několikaletém úsilí máme k dispozici kvalitní
zázemí a profesionální vybavení (služební automobily, zdravotnické přístroje, vlastní sklad
léků atd.). Na naši činnost dohlíží správní a dozorčí rada. Darované finanční prostředky
použijeme na provoz mobilní specializované paliativní péče v roce 2018 (konkrétně na
mzdové náklady na zdravotní sestry a lékaře).

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři
Zdravotnictví
 
Lidé s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu a jejich rodiny.
 
Projekt je určen pro nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří mají před sebou většinou již jen
několik týdnů života, a pro jejich blízké. Jejich společným přáním je velmi často prožít
zbývající čas spolu a doma, ale to často znemožňují bolest, dušnost, nevolnost a další
nepříjemné projevy vážné nemoci. Náš mobilní hospic dokáže tyto projevy v domácím
prostředí zvládnout (s dostupností 24 hodin denně/7 dní v týdnu) a umožňuje tak
nemocnému a jeho rodině být spolu až do konce.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Zde popíšeme průběh péče tak, jak ho zažijí pacienti mobilního hospice a jejich blízcí
1) Informační schůzka s rodinou
2) Přijetí do péče
3) Sestavení paliativního plánu,
zaučení rodiny, dovezení
pomůcek
4) Pravidelné plánované návštěvy a
vizity lékařů +
pohotovostní výjezdy
zdravotníků při zhoršení stavu
(24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
5) Návštěva při úmrtí, péče o
zemřelého a podpora pozůstalých
6) Péče o pozůstalé

HARMONOGRAM

Mobilní specializovanou paliativní péči budeme poskytovat po celý rok 2018.

ROZPOČET

Viz samostatná příloha.
 
Od donátorů Burzy filantropie žádáme celkem 50 000 Kč.

hlasujte pro projekt

ČAS UMÍRÁNÍ NAPLNÍME ŽIVOTEM

4. místo
11,3 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie