Úvod Burza 2018 Projekty BF Třebíč 2018 INTERAKTIVNÍ ZOOKOUTEK

INTERAKTIVNÍ ZOOKOUTEK

Organizace: Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s

Pomozte nám vtáhnout děti i dospělé návštěvníky aktivně do života v našem zookoutku. Vybavíme ho deseti interaktivními panely, kde kromě informace, kde se návštěvník zrovna nachází, bude také obrázek zvířete, QR kód, frotáž a hádanky. Návštěvníci si z panelů nascanují QR kódy a pomocí bezplatné aplikace stáhnou popis a obrázek zvířete, jeho hlas, zvuk a hru do mobilu. Díky šabloně si překreslí zvíře, nebo jeho stopu na papír. Pod odklopnou tabulkou odkryjí správné odpovědi na zajímavé otázky.

cíle projektu

S - Cílem projektu je osazení interaktivních panelů u výběhů a voliér vybraných druhů zvířat (sýček, veverka, krkavec, nandu, výr velký a virginský, klokan, dikobraz, mýval, želva). Jedná se o 10 ks panelů o rozměru 355x250mm na stojanu, který bude pevně ukotven v zemi. Celková výška vč. stojanu bude 980mm.
Interaktivní panel bude obsahovat obrázek zvířete, český i latinský název a mapu výskytu, příp. krátký text. Součástí bude frotáž, což je technika kopírování, neboli přenášení reliéfní struktury zvířete nebo stopy na papír, pomocí měkké tužky. Zkopírovaný obrázek si návštěvník může odnést. Panel bude dále obsahovat QR kód. Po jeho nascanování do mobilního zařízení se v aplikaci s názvem "Les poznání" zobrazí zvíře s textem, zvuk a hra (skládání a rozkládání obrázku). Pod vrchní odklopnou deskou panelu bude pod plexisklem zalaminovaný text ve formátu A4, který bude možné dle potřeby obměňovat, aby se u nás nenudili ani opakovaní návštěvníci.
 
M - V sezóně červen až říjen, kdy probíhají komentované prohlídky zookoutku, nás navštěvuje 200-300 osob, které kromě výkladu od průvodců, budou moci využít interaktivních prvků. 
 
A - Všichni členové spolku vítají a podporují jakékoliv vylepšení zookoutku a zvýšení jeho atraktivity pro návštěvníky.
 
R - Členové spolku mají zkušenosti i kapacity, aby byli schopni vlastními silami nainstalovat interaktivní panely na jednotlivá stanoviště.
 
T - Objednání, výroba a instalace interaktivních panelů bude probíhat od 1.11.2018 do 31.05.2019.

cílová skupina

Děti a mládež
Senioři
Maminky s dětmi
Aktivní stárnutí
Životní prostředí
Cestovní ruch
Handicapovaní (s výjimkou vozíčkářů - jsou zde terénní nerovnosti, velké převýšení, schody)

klíčové aktivity

KA 1 - příprava jednotlivých panelů, textů a upřesnění detailů ve spolupráci s firmou AWOCADO s.r.o., která díky projektu "Lesní svět" vyrábí interaktivní pomůcky a hry určené pro výuku lesní pedagogiky a ekologické výchovy.
KA 2 - zadání objednávky do výroby a výroba
KA 3 - dodávka a montáž panelů
KA 4 - tisk letáků a distribuce do informačních center, propagace na stránkách www.kudyznudy.cz a www.kamsdetmi.com, www.dvornizookoutek.cz a na dalších webech, vytvoření tabulky s poděkováním donátorům za poskytnutí jejich finančních prostředků při realizaci tohoto projektu a její umístění u vstupu, příprava slavnostního otevření 
KA 5 - slavnostní otevření "Den s donátory"
KA 6 - tiskové výstupy ze slavnostního otevření, evaluace - průběžné informování donátorů na webových stránkách www.dvornizookoutek.cz jak se daří projektu, pozvánky na akce, nominace donátorů jako společensky odpovědné firmy, průběžně články do tisku.

harmonogram

1 - listopad 2018 - kompletizace objednávky, dolaďování detailů
2 - prosinec 2018 - objednávka a zadání do výroby
3 - únor 2019 až květen 2019 - doprava a převzetí hotových panelů a jejich instalace na určená místa
4 - květen 2019 tisk a roznos letáků, výroba a umístění tabulky s poděkováním donátorům, info na weby, příprava slavnostního otevření
5 - červen 2019 - slavnostní otevření zookoutku doplněného o interaktivní panely na akci "Den s donátory"
6 - červen 2019 a dále - tiskové výstupy, evaluace viz KA 6

rozpočet

1 - z vlastních prostředků
 
2 - var. 1 stojan dřevěný s odklopem 10 ks 5.600,- Kč x 10
ks = 56.000,- Kč
- šablona na frotáž 10x10cm 1.200,- Kč x 10 ks = 12.000,-
.Kč
- QR kód (udržitelnost 5 let) 1.800,- Kč x 10 ks = 18.000,-
- ilustrace 4 motivů, které nemá výrobce k dispozici 1.500,-
Kč x 4 ks = 6.000,- Kč
Celkem 56.000,- + 12.000,- + 18.000,- + 6.000,- Kč
= 92.000,- Kč + DPH 21% je celkem 111.320,- Kč.
- var. 2 stojan dřevěný bez odklopu 10 ks 4.400,- Kč x 10
ks = 44.000,- Kč)
- šablona na frotáž 10x10cm 1.200,- Kč x 10 ks = 12.000,-
- QR kód (udržitelnost 5 let) 1.800,- Kč x 10 ks = 18.000,-
- ilustrace 4 motivů, které nemá výrobce k dispozici 1.500,-
Kč x 4 ks = 6.000,- Kč
Celkem 44.000,- + 12.000,- + 18.000,- + 6.000,- Kč
=80.000,- Kč + DPH 21% je celkem 96.800,- Kč.
- var. 3 stojan dřevěný s odklopem 5 ks 5.600,- Kč x 5 ks
= 28.000,- Kč
- šablona na frotáž 10x10cm 1.200,- Kč x 5 ks = 6.000,- Kč
- QR kód (udržitelnost 5 let) 1.800,- Kč x 5 ks = 9.000,- Kč
- ilustrace = 0,- Kč (využije se 5 dostupných u výrobce)
Celkem 28.000,- + 6.000,- + 9.000,- = 43.000,- Kč + DPH
21% je celkem 52.030,- Kč.
 
3 - doprava 170+170 km x 10,- Kč = 3.400,- Kč + 21% DPH =
4.114,- Kč
- instalace panelů 0,- Kč (zajistíme vlastními silami)
 
4 - náklady na propagaci (web, tiskoviny, články) - 2.000,- Kč
 
5 - zajistíme z vlastních prostředků
 
6 - tiskové výstupy 1000,- Kč + zbytek z vlastních prostředků
 
Celkové náklady na projekt (panely, doprava, propagace):
var. 1 - 111.320,- Kč + 4.114,- Kč + 2.000,- Kč + 1.000,- Kč = 118.434,- Kč
var. 2 - 96.800,- Kč + 4.114,- Kč + 2.000,- Kč + 1.000,- Kč = 103.914,- Kč
var. 3 - 52.030,- Kč + 4.114,- Kč + 2.000,- Kč + 1.000,- Kč = 59.144,- Kč
 
Požadovaná finanční podpora projektu od donátorů je 50.000,- Kč.
 
Při zvolené variantě 3 budeme schopni sami dofinancovat projekt, u varianty 1 a 2 se pokusíme sehnat dotace, nebo sponzory, což může posunout bod 2 harmonogramu. Pokud se nepodaří dofinancovat projekt, bude realizována varianta č. 3..
interaktivní panel interaktivní panel
pohlednice pohlednice

hlasujte pro projekt

INTERAKTIVNÍ ZOOKOUTEK

3. místo
15,8 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie